Zaloguj

Długoterminowe prognozy rynku lotniczego

Długoterminowe prognozy rynku lotniczego

Długoterminowe prognozy rynku lotniczego

Producenci samolotów komunikacyjnych opublikowali kolejne edycje długoterminowych prognoz rynku transportu lotniczego. Szacują w nich, że w dwudziestoleciu 2016-2035 przewozy wzrosną 2,5-krotnie, a linie lotnicze zakupią: według Boeinga – 39,6 tys. samolotów, o wartości 5,9 bln dolarów, a według Airbusa – 33,1 tys. za 5,2 bln dolarów. Airbus w swoich prognozach zajmuje się maszynami 100 i więcej miejsc, natomiast Boeing także mniejszymi odrzutowcami. Embraer potrzeby odrzutowców regionalnych szacuje na 6,4 tys., a ATR maszyn turbośmigłowych na 2,8 tys. Ze strony linii lotniczych będzie istniało zapotrzebowanie na 617 tys. nowych pilotów liniowych, 814 tys. stewardes/stewardów i 679 tys. mechaników lotniczych.

W połowie roku producenci samolotów komunikacyjnych opublikowali kolejne edycje długoterminowych prognoz rynku transportu lotniczego. Opracowanie Airbusa nosi nazwę „Global Market Forecast – GMF” (Prognoza Rynku Światowego), a Boeinga „Current Market Outlook – CMO” (Aktualne perspektywy rynku). Airbus w swoich analizach zajmuje się samolotami o pojemności powyżej 100 miejsc, a Boeing także mniejszymi regionalnymi odrzutowcami. Natomiast prognozy przygotowane przez Bombardiera, Embraera i ATR-a koncentrują się na samolotach, będących przedmiotem ich produkcyjnego zainteresowania. Opracowanie „Bombardier Commercial Aircraft Market Forecast” zajmuje się maszynami o pojemności od 60 do 150 miejsc; „Embraer Commercial Aviation Market Outlook” od 70 do 130 miejsc; a „ATR Regional Turboprop Market Outlook” turbośmigłowymi od 40 do 80 miejsc. Najstarszą jest prognoza Boeinga, które ukazuje się regularnie od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Analitycy rynku transportu lotniczego w wymienionych prognozach szacują wielkość ruchu pasażerskiego i towarowego oraz rozwój floty dla poszczególnych regionów świata, w dwudziestoleciu 2016-2035. Przygotowanie ostatnich edycji prognoz było poprzedzone dogłębnymi analizami przewozów na kilkuset najbardziej obciążonych trasach i dokonanych zmian ilościowych floty, znajdującej się na wyposażeniu największych przewoźników pasażerskich i cargo. Z prognoz korzystają nie tylko zarządy linii lotniczych i producenci samolotów komunikacyjnych ale także grupy finansowe, analitycy rynku i administracje rządowe wielu państw.

Prognoza ruchu lotniczego dla świata

Analitycy rynku lotniczego przygotowujący ostatnie edycje prognoz szacują, że średnioroczny wzrost gospodarczy na świecie będzie wynosił 2,9%, co ma wygenerować wzrost ruchu pasażerskiego około 4,7% (Airbus 4,5%, Boeing 4,8%). Wzrost przewozów większy od gospodarczego wynikać będzie głównie z: rozbudowy siatki połączeń, dalszej obniżki cen biletów, a także silnego wpływu wymiany handlowej i międzynarodowej turystyki. Jednak głównymi czynnikami stymulującymi rozwój ruchu lotniczego będzie wzrost populacji ludności i sukcesywne powiększanie się klasy średniej. Analitycy Airbusa szacują, że w ciągu 20 lat liczba mieszkańców globu wzrośnie o 22% (z 7,2 do 8,8 mld), a klasa średnia o 78% (z 2,72 do 4,83 mld). Należy nadmienić, że klasa średnia stanowi obecnie 38% globalnej populacji, za dwadzieścia lat jej udział wyniesie 55%, podczas gdy 20 lat temu stanowiła 23% (1,3 mld ludzi). Popyt na podróże drogą powietrzną będzie skutkował rozwojem portów lotniczych, w tym przesiadkowych hubów, zlokalizowanych przy mega-miastach. W 2035 r. aż 62% światowej populacji będzie mieszkać w miastach, a liczba mega-miast wzrośnie z 55 do 93. W ciągu 20 lat liczba pasażerów na dalekich trasach zaczynających się, kończących lub przebiegających pomiędzy tymi mega-miastami wzrośnie dwukrotnie (2,5 mln dziennie). Te generujące zamożność centra, z których wiele już w tej chwili zmaga się z problemem ograniczonej przepustowości pobliskich portów, odpowiadać będą za 35% globalnego PKB.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc