Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Trzynasty raz Systemy Zarządzania Walką i Łączności SPT JAŚMIN odniosły sukces podczas największego ćwiczenia interoperacyjności bojowej NATO CWIX 2020

W dniach 08-25 czerwca 2020 r. grupa inżynierów firmy TELDAT (kolejny raz najliczniejsza polska) i szeroka gama rozwiązań JAŚMINa (ponownie także zdecydowanie największa spośród krajowych wyrobów techniki wojskowej) z sukcesem po raz trzynasty (również rekordowy jeżeli chodzi o narodowych producentów) wzięła aktywny i szeroki zakresowo udział w tegorocznej edycji ćwiczenia NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise, które z uwagi na pandemię odbyły się w trybie zdalnym / rozproszonym).

Tradycyjnie Intensywne przygotowania organizacyjno-proceduralne oraz techniczne do tego przedsięwzięcia trwały rok i wymagały m.in. aktywnego udziału w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych temu ćwiczeniu.

W trakcie NATO CWIX 2020 wszystkie rozwiązania JAŚMINa po raz kolejny przeszły pozytywnie zaplanowane testy (było ich ponad 600co stanowi ponad 75% też rekordowego udziału tych systemów we wszystkich sprawdzeniachktórym poddano polskie wyroby z dziedziny wsparcia dowodzenia, działań wojsk oraz łączności) i z dużym powodzeniem odegrały swoją rolę w wielu specjalistycznych - dedykowanych (także nowych) obszarach niniejszego ćwiczenia sojuszniczego. Były nimi tzw. Focus AreasMIP (Multilateral Interoperability Programme), FFT (Friendly Force Tracking), Comms (Communications), MaritimeTDL (Tactical Data Links), LOG (Logistics - Medical - Movement & Transportation), MandS (Modelling & Simulation), OpCmd (Operational Command) oraz GeoMetOc (Geographical, Meteorological and Oceanographic Information), w których kolejny raz użyto m.in.:

 • HMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznegoukompletowany w następujące jedyne polskiedojrzałe i wdrożone w szerokim zakresie do SZ RP wyroby techniki wojskowej: węzeł teleinformatyczny WTi ZWT JAŚMIN oraz HMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką ww. poziomu dowodzenia i działań wojsk, który jest zasadniczym komponentem SWD C3IS JAŚMIN i posiada najważniejsze funkcjonalności jego pozostałych poniższych oprogramowań systemów;
 • BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, także składający się z następujących jedynych narodowychdojrzałych i jednych z najnowocześniejszych w świecie rozwiązań: pokładowego węzła teleinformatycznego oraz BMS C3IS JAŚMIN - oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką niniejszego szczebla (też wchodzącego w skład SWD C3IS JAŚMIN), w którego pożądane funkcjonalności w razie konieczności można łatwo i sprawnie dodatkowo wyposażyć ww. HMS JAŚMIN wykorzystywany przez WP;
 • JFSS JAŚMIN - również jedyny polski System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOPw którego skład wchodzi m.in.: Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN oraz oprogramowanie JFSS C3IS JAŚMIN (także wchodzące w skład SWD C3IS JAŚMIN). Rozwiązanie to jest też w zasadniczej części zunifikowane / wzajemnie spójne zwłaszcza programowo z wspomnianym HMS JAŚMIN i np. posiada tożsame oprogramowanie zarządzania jego zasadniczymi komponentami;
 • DSS JAŚMIN - także jedyny polski System Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza, wyposażony głównie wpersonalny węzeł teleinformatyczny oraz DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką wskazanego szczebla (również będący komponentem SWD C3IS JAŚMIN). Rozwiązanie to jest także w dużej mierze zunifikowane / w pełni spójne, głównie programowo, ze wszystkimi ww. systemami platformy JAŚMIN.

ćwiczeniu NATO CWIX 2020 wymienione systemy Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN były intensywnie wykorzystywane i licznie badane w środowisku sojuszniczym w następujących zakresach:

 • Formalnej weryfikacji i walidacji AV&V (Assurance Verification & Validation), w której HMS C3IS JAŚMIN jako jedyny polski system przeszedł 100% sprawdzeń, przeprowadzonych i potwierdzonych przez natowską komisję CIAV (Coalition Interoperability Assurance and Validation) na zgodność z profilem FMN (Federated Mission Networking) Spiral 3 w zakresie Land Services.
 • Scenariuszowym, w którym brały udział systemy kilku krajów, w tym HMS JAŚMIN (ze wspomnianym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN oraz jego ww. oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i działań wojsk HMS C3IS JAŚMIN), który był z powodzeniem i w największej ilości testów sprawdzany w ramach szeroko rozwijanego standardu MIP w wersji 4.3.
 • Funkcjonalnymw którym także, po raz kolejny z dużym powodzeniem, przeprowadzono liczne sprawdzenia interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMINJFSS JAŚMIN oraz DSS JAŚMIN w następujących głównych obszarach tego ćwiczenia:
  • MIP (poprzez realizację grupy testów z zakresu ustandaryzowanej wymiany i gromadzenia danych operacyjnych dla systemów pracujących na różnych modelach baz danych);
  • FFT (poprzez wykonanie grupy testów z zakresu wymiany informacji o położeniu wojsk własnych i sojuszniczych);
  • Comms (poprzez realizację grupy testów z zakresu wymiany danych i głosu w sieciach taktycznych i z wykorzystaniem różnego rodzaju radiowych środków łączności);
  • Maritime (poprzez wykonanie grupy testów z zakresu współpracy, wymiany informacji i prowadzenia operacji przy współdziałaniu z siłami morskimi);
  • TDL (poprzez realizację grupy testów z zakresu wymiany / pozyskiwania informacji taktycznych ze wszystkich dostępnych elementów pola walki, np.: radarów, sonarów, a także systemów identyfikacji i obserwacji);
  • LOG (poprzez wykonanie grupy testów z zakresu wymiany i gromadzenia: danych o zasobach logistycznych, medycznych oraz informacji o przemieszczaniu i transporcie wojsk);
  • MandS (poprzez realizację grupy testów systemów symulacji, zapewniających środowisko do rozegrania wielopoziomowych rozproszonych ćwiczeń, szkoleń i modelowania działań połączonych);
  • OpCmd (poprzez wykonanie grupy testów interoperacyjności oraz innowacyjnych technologii z zakresu wymiany danych na poziomie operacyjnym i współpracy z centralnym punktem koordynacji wszystkich systemów);
  • GeoMetOc (poprzez realizację grupy testów z zakresu dostarczania i/lub pozyskiwania informacji geograficznych, meteorologicznych i oceanograficznych).

  W obszarze niniejszych testów przeprowadzono m.in. pozytywną weryfikację najnowszych zdolności i szeregu zaimplementowanych standardów interoperacyjności SWD C3IS JAŚMIN oraz jego ww. oprogramowań systemów (w tym szeroko wykorzystywanego w naszym wojsku HMS C3IS JAŚMIN), które znacząco wzbogacają Uniwersalny Zestaw Usług tego pierwszego kompleksowego rozwiązania (z którego co bardzo ważne łatwo i sprawnie mogą korzystać wszystkie omawiane wyroby), np. w przedmiociewymiany danych oraz zobrazowania sytuacji lądowejpowietrznej i morskiej pomiędzy systemami natowskimi oraz innych państw koalicyjnych, a także budowania świadomości operacyjnej. Odbyło to się zwłaszcza w zakresie: MIP 4.3 i 3.1, ADatP-37 (CID Server), ADatP-36 (FFI-MTF), NFFI (NATO Friendly Force Information), ADatP-3 (w tym: ACO - Airspace Control Order oraz NAVSITREP - Naval Situation Report), RAP (Recognized Air Picture), RMP (Recognized Maritime Picture), VMF (JTAR, ECP1 i ECP2, DACAS - Digitally Aided Close Air Support), Link 16 (JREAP-C, SIMPLE), OTH-GOLD (raporty CTC / XCTC oraz JUNIT), LOGFAS 6.5 (Force Profiles & Holdings), JDSS 1.1 (Joint Dismounted Soldier System), HLA (w najnowszej, obowiązującej w NATO wersji HLA1516e), NVG (też w najnowszej wersji NVG 2.0, a także 1.5 i 1.4), APP-11(D), APP-6C oraz BRM - Battlefield Replication Mechanism (innowacyjny i unikalny protokół klasy RRM - Radio Replication Mechanism, opracowany w całości przez TELDAT). Sprawdzenia te wykonano m.in. przy wymianie danych z krajowymi oraz sojuszniczymi systemami powietrznymi i morskimi (w tym NATO-wskimi, będącymi np. w dyspozycji: USA, Niemiec, Danii, Finlandii, Holandii, Kanady i Węgier).

 • Mobilnym, realizowanym w tzw. obszarze Communications Focus Area, w którym, ponownie z powodzeniem, również brały udział ww. systemy HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN oraz DSS JAŚMINktóre w większości jako jedyne wyroby tej klasy już od 2012 r. są eksploatowane (w tym sprawdzane) w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia. W ramach tej grupy testów wymienione rozwiązania potwierdziły m.in. zdolności:
  • do integracji i współpracy z innymi narodowymi i sojuszniczymi systemamidowodzeniawsparcia działań wojskłącznościrozpoznania oraz symulacyjno-szkoleniowymi;
  • w zakresie funkcjonalności BFT (Blue Force Tracking) przy praktycznym wykorzystaniu: radiostacji RRC 9210 (eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP) oraz protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc