Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Niemcy zakończyli testy uzbrojenia laserowego na morzu

Fot. Rheinmetall

Końca dobiegły próby na morzu demonstratora uzbrojenia laserowego LWD (Laser Weapon Demonstrator), który był testowany na fregacie Sachsen należącej do Marynarki Wojennej Republiki Federalnej Niemiec.

LWD trafił na fregatę Sachsen (F219) typu 124 w czerwcu 2022 roku. Obecnie Budeswehra poinformowała o zakończeniu kampanii na morzu. Zaplanowało ją BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Sił Zbrojnych Niemiec), zaś wykonawcą była Grupa Robocza ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Hochenergielaser Marinedemonstrator (Demonstrator Lasera Morskiego Dużej Mocy), w skład której wchodzą MBDA Deutschland GmbH i Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

W trakcie testów wykonano sześć kampanii, które zajęły około roku. Udowodniły one, że LWD jest efektywny w różnych realistycznych scenariuszach operacyjnych przeciwko różnego rodzaju celom. Kampanie obejmowały wszystkie aspekty działania uzbrojenia, począwszy od wykrywania i śledzenia (w tym bardzo szybkich celów); współdziałanie czujników, systemów dowodzenia i uzbrojenia oraz efektorów; możliwe zasady strzelania; i oczywiście skuteczne strzelanie do celów wiązką lasera wysokoenergetycznego.

LWD wykonał ponad 100 próbnych odpaleń z pokładu fregaty Sachsen i udowodnił, że laser jest w stanie skutecznie zwalczać cele w środowisku morskim. Pod koniec testów możliwości LWD zostały z powodzeniem zademonstrowane podczas dwóch dni VIP przed wysokimi rangą przedstawicielami BAAINBw, niemieckiej marynarki wojennej i armii, a także Biura Planowania Obronnego Bundeswehry (PlgABw), co między innymi obejmowało zestrzelenie bezzałogowca latającego. W demonstracji wzięli również udział przedstawiciele flot brytyjskiej, holenderskiej i norweskiej.

Po prawie roku testów BAAINBw i przemysł obronny zdobyły cenną wiedzę na temat możliwości operacyjnych, wydajności i potencjału rozwojowego wysokoenergetycznych efektorów laserowych. Demonstrator jest obecnie poddawany szczegółowym badaniom, po których zostanie przeniesiony do Centrum Technicznego Bundeswehry nr 91 w Meppen. Wyniki testów i późniejsza analiza zostaną wykorzystane do zminimalizowania ryzyka w ewentualnej kolejnej fazie, tj. rozwoju operacyjnego systemu broni laserowej.

Warunki wstępne dla rozwoju pierwszej broni laserowej zostały ogólnie ustalone. Obydwie firmy rozpoczęły wewnętrzne przygotowania do fazy rozwojowej w zakresie swoich kompetencji.

Uzupełniając systemy oparte na broni palnej i pociskach kierowanych, operacyjny system broni laserowej nadaje się szczególnie do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów, ich rojów, łodzi motorowych i ewentualnie pocisków na bliskim lub bardzo bliskim dystansie. Co więcej, w przyszłości może on zostać ulepszony pod kątem niszczenia pocisków naddźwiękowych, rakiet, a także pocisków moździerzowych i artyleryjskich.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc