Zaloguj

UAVS Poland i bezzałogowe owady z Małopolski i Śląska

DC-01 Mucha to najmlodsze „dziecko” firmy UAVS Poland. Dwa kolejne projekty zostana zaprezentowane jeszcze w tym roku. Fot. UAVS Poland

DC-01 Mucha to najmlodsze „dziecko” firmy UAVS Poland. Dwa kolejne projekty zostana zaprezentowane jeszcze w tym roku. Fot. UAVS Poland

UAVS Poland Sp. z o.o. To kolejna opisywana przez nas polska firma, która z sukcesem produkuje i sprzedaje – w kraju i za granicą – bezzałogowe systemy latające. Jej specjalizacja to platformy uniwersalne i systemy cechujące się otwartą architekturą.

Małopolska firma UAVS Poland Sp. z o.o., której współwłaścicielem jest Grupa Wtórplast S.A., powstała w 2010 r. z inicjatywy profesora Tadeusza Uhla, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tamtym czasie pod jego kierunkiem obroniona została praca doktorska na temat bezzałogowego statku powietrznego oraz głowicy żyroskopowej. Praca zakończyła się wdrożeniem poprzez założenie start upa przez twórców we współpracy z krakowską uczelnią.
Dzisiaj UAVS Poland, który jest jedynym właścicielem Aero Login Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach i należy do Śląskiego Klastra Lotniczego, zatrudnia ponad 20 inżynierów, z których wszyscy „po godzinach” zajmują się modelarstwem RC albo pilotażem bezzałogowców. To bardzo doświadczeni pasjonaci, którzy często z własnej inicjatywy proponują innowacyjne i unikalne rozwiązania zarówno w dziedzinie samych statków powietrznych jak i ich wyposażenia. Stąd też wynika bardzo duża przydatność praktyczna proponowanych rozwiązań, począwszy od samej konstrukcji, a skończywszy na bardzo zaawansowanym oprogramowaniu. Firma Aero Login w Czechowicach-Dziedzicach na Górnym Śląsku, ma siedzibę w budynku Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego i ma profil konstrukcyjno-produkcyjny. Z kolei w Krakowie funkcjonuje dział programistyczny oraz konstrukcji układów napędowych, w tym wodorowych.
W ramach pierwszego projektu o nazwie Aquila, powstał system bezzałogowy złożony z naziemnej stacji bazowej, systemu anten śledzących i pojedynczego aparatu latającego w postaci śmigłowca z silnikiem spalinowym (o mocy 6,6 kW, 9 KM, maszyna powstała w układzie Sikorsky’ego). Został on zaprezentowany po raz pierwszy na targach Europoltech w 2011 r. Ideą stojącą za jego powstaniem było stworzenie rozwiązania prowadzącego obserwację w trakcie zautomatyzowanych lotów przy niewielkim tylko udziale operatora, w promieniu do 35 kilometrów. Aparat latający systemu Aquila charakteryzuje się masą własną 19 kg, długością 2 metrów i podobną średnicą wirnika. Jego udźwig wynosi 9-10 kg w zależności od konfiguracji. Może osiągać prędkość maksymalną 60 km/h i operować przez czas do dwóch godzin na wysokości do 1500 m.
Prace nad systemem Aquila doprowadziły do stworzenia pokładowego systemu kontroli lotu i własnej głowicy obserwacyjnej z kamerą dzienną, termowizyjną i dalmierzem laserowym. Zdobyte w ten sposób doświadczenie procentuje nowymi i bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami kolejnych konstrukcji. Aquila był oferowany w Polsce klientom wojskowym i służbom publicznym (m.in. Straży Pożarnej, Lasom Państwowym, Straży Granicznej, Policji i Polskim Sieciom Energetycznym), a także firmom cywilnym (do pomiarów fotogrametrycznych w geodezji, oprysku upraw, prowadzenia monitoringu środowiska, tworzenia materiałów reklamowych itp.). W kolejnych latach system udało się sprzedać w kilku egzemplarzach w kraju i na świecie, co było dla początkującej firmy dużym sukcesem. W ostatnich latach jednak popyt na małe bezzałogowe platformy w układzie klasycznym zmalał w związku z wypieraniem ich przez wielowirnikowce, których układ konstrukcyjny w tej samej skali skutkował lepszymi osiągami.
UAVS Poland również szła z duchem czasu. Przez cały czas udoskonalane były przez nią rozwiązania jeżeli chodzi o głowice optoelektroniczne. Dla bezzałogowców stworzono tam głowicę dwusensorową z przybliżeniem x10, a obecnie na ukończeniu są prace nad stabilizowaną w trzech osiach głowicą dwusensorową o przybliżeniu x30. Niejako przy okazji, reagując na potrzeby rynku stworzono również większą dwusensorową głowicę z dalmierzem laserowym dla załogowych statków powietrznych. Opracowano też kolejne zestawy anten śledzących i konsole operatorskie. Najnowsza z nich – kilkakrotnie tańsza od konkurencyjnych rozwiązań – ma mieć swoją premierę wiosną bieżącego roku.
Warto przy okazji nadmienić, że firma UAVS Poland nie tworzy produktów zamkniętych, w postaci kolejnych hermetycznych systemów złożonych z anteny śledzącej, konsoli i aparatu latającego. Tworzy rozwiązania o otwartej architekturze, interoperacyjne między sobą, a także możliwe do dostosowania do współpracy z innymi systemami bezzałogowych statków powietrznych, także innych producentów. Przedstawiciele UAVS Poland szczycą się rozwiązaniami z zakresu łączności własnej produkcji – tak jeśli chodzi o urządzenia jak i oprogramowanie. Obecnie są one w stanie dokonywać dwustronnej transmisji i w czasie rzeczywistym przekazywać jednocześnie obraz z kamery dziennej i termowizyjnej oraz wybrane parametry lotu.
Firmie udało się też uzyskać wpis do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dzięki czemu mogła rozpocząć szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie lotów w zasięgu pola widzenia (VLOS), a także poza nim (BVLOS) i np. w ubiegłym roku wyszkoliła w czasie miesięcznego kursu 20 operatorów jednej z największych firm w Polsce. Inną usługą świadczoną przez UAVS Poland są loty fotogrametryczne z kamerą hiperspektralną.
W przeciągu ostatniej dekady firma UAVS Poland, dysponująca coraz większym pakietem rozwiązań zarówno z dziedziny oprogramowania jak i hardware’u, implementowała na życzenie klientów swoje rozwiązania (w tym głowice i inne rodzaje ładunku użytecznego) w komercyjnych i relatywnie tanich systemach latających w znaczący sposób podnosząc ich możliwości. Między innymi udało się zintegrować w ten sposób specyficzne systemy obserwacyjne umożliwiające określenie azymutu obserwowanego obiektu z odległości nawet 40 km. Takie zmodyfikowane bezzałogowce były sprzedawane do firm zajmujących się geodezją, ochroną czy prowadzących loty fotogrametryczne.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc