Zaloguj

Rejestr polskich statków powietrznych 2019

Rejestr polskich statkow powietrznych 2019

Rejestr polskich statkow powietrznych 2019

Rejestr cywilnych statków powietrznych prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokonując wpisu rejestrowego stwierdza się tożsamość danego egzemplarza, określa właściciela i ewentualnie użytkownika, a także ustanawia się polską przynależność państwową. Na początku stycznia 2019 r. w rejestrze było 2748 statków powietrznych, a dalszych 1038 w ewidencji. Ubiegłorocznymi wydarzeniami były wpisy: 17 Boeingów 737-800 linii Ryanair Sun, 3 Boeingów 787-9 PLL LOT i towarowego Boeinga 767-200 Sky Taxi.

Realizacja zadań związanych z rejestracją statków powietrznych wynika z postanowień ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Rejestry statków powietrznych), a zasadniczym przepisem wykonawczym jest „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych…”. Reguluje ono szczegółowo zasady prowadzenia rejestru, tryb składania wniosków o wpis i zmianę danych rejestrowych, a także określa zasady dotyczące nanoszenia znaków rozpoznawczych na statkach powietrznych.
Do rejestru wpisuje się statki powietrzne, których właścicielem lub użytkownikiem jest „podmiot polski” i jednocześnie nie są urządzeniami latającymi podlegającymi wpisowi do ewidencji, na podstawie stosownego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. W praktyce do rejestru wpisuje się samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, sterowce, balony i bezzałogowe statki powietrzne (+25 kg), a do ewidencji: samoloty ultralekkie, wiatrakowce, paralotnie, motolotnie, małe bezzałogowe statki powietrzne i inne (np. motoparalotnie). Statkom powietrznym nadaje się znaki rozpoznawcze, składające się ze znaków przynależności państwowej (SP) oraz oddzielonych poziomą kreską znaków rejestracyjnych. Trzy litery otrzymują – samoloty, śmigłowce, sterowce i balony, a cztery cyfry – szybowce i motoszybowce. Znaki rozpoznawcze nanosi się na statkach powietrznych w sposób trwały i umożliwiający ich łatwą identyfikację.
Ponadto, Prezes Urzędu prowadzi ewidencję urządzeń latających, a wpis dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia. Dla odróżnienia rodzaju rejestracji sprzęt w ewidencji otrzymuje czteroliterowe znaki rejestracyjne, z tego: samoloty znaki rozpoczynający się na literę „S…”; śmigłowce – na literę „H…”; szybowce i motoszybowce – „G…”; motolotnie i lotnie – „M…”; motoparalotnie i paralotnie – „P”; wiatrakowce – „X…” i balony – „B…”.
Oprócz działań związanych z ewidencjonowaniem statków powietrznych realizowane są także czynności takie jak: nadawanie kodów transpondera radaru wtórnego Mode-S oraz prowadzenie ewidencji stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą powyżej 6 miesięcy i obcych statków powietrznych w RP powyżej 3 miesięcy.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego czynności urzędowe związane z rejestrem realizuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znajdujący się w strukturze organizacyjnej Departamentu Techniki Lotniczej. Za realizowane czynności pobierane są opłaty lotnicze. Przykładowo za przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru lub ewidencji oraz wydanie stosownych świadectw wysokość ta odpowiednio wynosi, np.: balon – 55 zł, szybowiec – 76 zł, śmigłowiec EC-130 – 322 zł, samolot regionalny ATR 72 – 855 zł i Boeing 787 – 2135 zł.

Działalność rejestru w 2018 r.

W ubiegłym roku działalność rejestru statków powietrznych została zainaugurowana już 3 stycznia wpisem samolotu Socata TMB700, rej. SP-SOB (poz. 5058), a kilka dni później 9 stycznia zarejestrowany został szybowiec Schempp-Hirth Janus, rej SP-4020.
W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru wykonano około tysiąca różnych operacji: wpisów (198), wykreśleń (101), zmian danych adresowych lub własnościowych sprzętu lotniczego i innych.
Do rejestru samolotów zostało wpisanych 100 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (26 szt.), Embraer 195 (6), Tecnam (6), Cessna 172 (5) i Embraer 190 (4). Wykreślono 53 szt., w tym m.in.: Airbus A320 (4), Cessna 172 (5), Piper PA-34 i PA-46 (po 3).
Do rejestru śmigłowców wpisano 36 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (14), Bölkow Bo-105 (6) i Bell 505 (3), a wykreślono 26 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (4), EC-130 (3) i Aerocopter AK 1-3 (2). Na czas prób fabrycznych i oblotu technicznego do rejestru zostało wpisanych, a następnie wykreślonych, kilkanaście Sikorsky S70i Black Hawk (zbudowanych w PZL Mielec).
Do rejestru motoszybowców zostały wpisane trzy szt. (Diamond H36/HK36 i Scheibe SF25), a dwa wykreślono (Stemme S10 i Duo Discus).
Do rejestru szybowców wpisano 46 szt., w tym m.in.: SZD-30 Pirat (4) oraz SZD-54 Perkoz i PW-6 (po 3), a wykreślono 18 szt., w tym m.in.: SZD-30 Pirat i SZD-54 Perkoz (po 3) i SZD-59 Acro (2).
Do rejestru balonów wpisano 13 szt., głównie produkcji firm Lindstrand, Kubiček i Schroeder, a dwa wykreślono (Sekpol W22 i Kubiczek BB30Z).
W stosunku do stanów z roku poprzedniego (1.01.2018 r.) ilość sprzętu znajdującego się w rejestrze uległa zwiększeniu z 2631 do 2748 szt. (o 4%). Liczba samolotów wzrosła z 1266 do 1326 szt.; śmigłowców z 213 do 223 szt.; motoszybowców z 30 do 32 szt., szybowców z 910 do 944 szt. i balonów z 211 do 222 szt. Liczba sterowców od kilkunastu lat nie ulega zmianie i cały czas pozostaje jeden prywatny Cameron AS105.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc