Zaloguj

MESKO S.A. w globalnym łańcuchu dostaw MBDA

Od jesieni ubiegłego roku grupa MBDA, największy producent pocisków rakietowych w Europie, współpracuje z zakładami MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej w zakresie produkcji komponentów do pocisków rakietowych CAMM, ASRAAM i Brimstone. Na zdjęciu wyrzutnia pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu CAMM na polskim nośniku Jelcz P882, jako element systemu Narew.

Od jesieni ubiegłego roku grupa MBDA, największy producent pocisków rakietowych w Europie, współpracuje z zakładami MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej w zakresie produkcji komponentów do pocisków rakietowych CAMM, ASRAAM i Brimstone. Na zdjęciu wyrzutnia pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu CAMM na polskim nośniku Jelcz P882, jako element systemu Narew.

Na początku lipca grupa MBDA, największy producent pocisków rakietowych w Europie, złożyła zamówienie w MESKO S.A. na wykonanie kolejnej partii komponentów do pocisków rakietowych CAMM, ASRAAM i Brimstone, a także poinformowała o przyznaniu polskim zakładom certyfikatu dostawcy tzw. pierwszego poziomu. To kolejny krok ku zacieśnieniu współpracy spółki ze Skarżyska-Kamiennej ze światowymi liderami w produkcji zaawansowanego uzbrojenia, której głównym celem jest budowa nowych kompetencji przed udziałem w realizacji kolejnych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zakłady MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej są dziś jedynym w kraju producentem amunicji precyzyjnego rażenia, a także wykorzystujących ją rakietowych zestawów przeciwpancernych (Spike, Pirat) i przeciwlotniczych zestawów rakietowych (Grom, Piorun). Wspólnie z wiodącymi firmami krajowymi i zagranicznymi bierze również udział w strategicznych programach rozwojowych systemów rakietowych realizowanych przez polskie placówki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa przemysłu obronnego.
Na początku XXI wieku w zakładach ze Skarżyska-Kamiennej wdrożono do produkcji przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom, który powstał w całości w Polsce (poza ZM MESKO S.A. należy wymienić w tym miejscu m.in.: Instytut Elektroniki Kwantowej Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Skarżysko”, Instytut Przemysłu Organicznego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia). Do dziś zestaw Grom jest przedmiotem dostaw do użytkowników zagranicznych z: Japonii, Gruzji, Indonezji, Stanów Zjednoczonych i Litwy.

Jeżeli pocisk CAMM zostanie wybrany przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako zasadniczy środek rażenia systemu Narew, firmy Grupy PGZ, w tym MESKO S.A., byłyby zainteresowane podjęciem produkcji kolejnych jego zespołów, a także montażem końcowym, testami i kontrolą stanu tych rakiet.

Jeżeli pocisk CAMM zostanie wybrany przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako zasadniczy środek rażenia systemu Narew, firmy Grupy PGZ, w tym MESKO S.A., byłyby zainteresowane podjęciem produkcji kolejnych jego zespołów, a także montażem końcowym, testami i kontrolą stanu tych rakiet.

W 2016 r. zakończył się program modernizacji zestawu Grom, określany kryptonimem Piorun, w ramach którego MESKO S.A, we współpracy z: CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o., Wojskową Akademią Techniczną, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, Instytutem Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oraz Zakładem Produkcji Specjalnej.

GAMRAT Sp. z o.o., PCO S.A. i firmą Etronika Sp. z o.o., powstał nowoczesny przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Dysponuje on zdolnościami zwalczania większości współczesnych środków napadu powietrznego strefy taktycznej, ma także znacznie poprawione parametry przestrzenne (zasięg 6500 m, maksymalna wysokość rażenia celów 4000 m). W Piorunie zastosowano m.in.:

  • nową głowicę samonaprowadzania (nowe, lepsze detektory, które pozwoliły na zwiększenie zasięgów wykrycia i śledzenia celów; optymalizacja optyki i pasm pracy detektorów; zmiana układów wstępnej obróbki sygnałów na cyfrowe; zmiana algorytmów w obszarze głowicy i mechanizmu startowego – wprowadzono możliwość wyboru typu celu, poprawiono selekcję kinematyczną, zwiększono autonomiczny czas pracy; zmiany te pozwalają na znacznie dokładniejsze naprowadzanie się na cel i zwiększenie odporności na pułapki termiczne (flary), co przekłada się na skuteczność zwalczania celów);
  • zmiany w obszarze mechanizmu startowego (w pełni cyfrowa obróbka sygnału, poprawiona selekcja celów przez wybór opcji: samolot/śmigłowiec, rakieta, co w efekcie, poprzez sprzężenie wyboru z programowalną głowicą samonaprowadzania, powoduje optymalizację algorytmów naprowadzania rakiety; ponadto w mechanizmie startowym zastosowano ulepszoną autoryzację użycia i algorytmu „swój–obcy”);
  • wprowadzono do zestawu celownik termowizyjny, co pozwala zwalczać cele także nocą;
  • wprowadzono zapalnik zbliżeniowy do pocisku;
  • zoptymalizowano pracę marszowego silnika rakietowego, co pozwoliło wydłużyć zasięg lotu kierowanego;
  • zestaw Piorun może współpracować z systemem dowodzenia i systemem identyfikacji „swój–obcy”.

Zestaw Piorun jest produkowany seryjnie i od 2018 r. jest dostarczany Siłom Zbrojnym RP na mocy umowy zawartej z Inspektoratem Uzbrojenia MON 20 grudnia 2016 r. (patrz m.in. WiT 9/2018).

W MESKO S.A., we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, trwają także prace nad amunicją artyleryjską precyzyjnego rażenia naprowadzaną na odbite światło laserowe do 120 mm moździerzy (APR 120) i 155 mm armatohaubic (APR 155), a także przeciwpancernym zestawem rakietowym Pirat, wykorzystującym analogiczną metodę naprowadzania (patrz WiT 6/2020).
Poza rozwijaniem własnych wyrobów, innym obszarem działalności MESKO S.A. w sferze kierowanego uzbrojenia rakietowego jest współpraca z czołowymi producentami amunicji tego typu z państw zachodnich. Zapoczątkowała ją umowa z 29 grudnia 2003 r., zawarta pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a izraelską firmą Rafael. Na jej mocy SZ RP zakupiły 264 przenośne wyrzutnie z zespołami celowniczymi CLU i 2675 przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Spike-LR Dual, które miały zostać dostarczone w latach 2004–2013. Warunkiem zapisanym w umowie było przekazanie ZM MESKO S.A. praw do produkcji licencyjnej ppk Spike-LR Dual i wytwarzania wielu jego komponentów. Pierwsze pociski wyprodukowano w Skarżysku-Kamiennej w 2007 r., a w 2009 r. dostarczono tysięczny pocisk. 17 grudnia 2015 r. zawarto z IU MON umowę na dostawę kolejnego tysiąca pocisków Spike-LR Dual w latach 2017–2021, która jest aktualnie realizowana.

W ostatnich latach MESKO S.A. zawarło także porozumienia z kilkoma innymi globalnymi producentami uzbrojenia rakietowego bądź jego komponentów, z których należy wymienić dwa listy intencyjne z amerykańską spółką Raytheon (wrzesień 2014 r. i marzec 2015 r.) czy też list intencyjny z francuską firmą TDA (będącą 100% własnością koncernu Thales) z września 2016 r. Wszystkie dokumenty dotyczą możliwości produkcji w Polsce nowoczesnej amunicji rakietowej na rynek własny i dla odbiorców zagranicznych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc