Zaloguj

Arrowhead 140 Made in Poland?

Projekt fregaty Arrowhead 140 oferowany przez brytyjską spółkę Babcock International jest jednym z pretendentów, oczywiście po adaptacji do polskich wymagań, w programie Miecznik.

Projekt fregaty Arrowhead 140 oferowany przez brytyjską spółkę Babcock International jest jednym z pretendentów, oczywiście po adaptacji do polskich wymagań, w programie Miecznik.

Od chwili, gdy pod koniec lutego obecnego roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił niezwykłe przyspieszenie programu okrętu obrony wybrzeża pk. Miecznik, jego temat zdominował wszelkie publikacje i wystąpienia związane z modernizacją Marynarki Wojennej RP. Stał się też wątkiem wiodącym, odbywających się w dniach 20–22 kwietnia br. w formule online, Bałtyckich Targów Militarnych Balt Military Expo 2021 i towarzyszącej im IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Wpłynął również w oczywisty sposób na aktywność potencjalnych dostawców projektu przyszłych polskich fregat. Jednym z nich jest brytyjska spółka Babcock International z jednostką Arrowhead 140.

Arrowhead 140 (pol. grot; liczba oznacza w przybliżeniu długość jednostki) to komercyjna nazwa wariantu eksportowego fregaty, wybranej przez Ministerstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dla Royal Navy, gdzie jest określana jako Type 31. Już ten fakt stanowi dobrą rekomendację, ale wzmacnia ją wykorzystanie do jego opracowania projektu platformy sprawdzonej w realnych działaniach operacyjnych – w trakcie operacji międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) w różnych rejonach świata. Elastyczna i adaptowalna już na etapie projektu fregata ogólnego przeznaczenia Type 31 będzie podejmować takie misje jak: przechwytywanie i zakłócanie działań podmiotów korzystających z morza w celach niezgodnych z prawem, zbieranie danych wywiadowczych, działania obronne i pomoc potrzebującym.

Wizualizacja fregaty Type 31 dla Royal Navy. Jej wariant eksportowy Arrowhead 140 może otrzymać system walki o innej konfiguracji, dostosowanej do wymogów zamawiającego.

Wizualizacja fregaty Type 31 dla Royal Navy. Jej wariant eksportowy Arrowhead 140 może otrzymać system walki o innej konfiguracji, dostosowanej do wymogów zamawiającego.

Fregata Arrowhead 140 – oparta na konstrukcji jednostek typu Iver Huitfeldt obecnie służących w Søværnet (Siły Morskie Królestwa Danii) – jest oferowana przez spółkę Babcock International, wspieraną przez brytyjski rząd, w ramach programu okrętu obrony wybrzeża pk. Miecznik. W lutym tego roku Babcock Team zakończył całościowy przegląd krytyczny projektu fregaty Type 31 (Whole Ship Critical Design Review), który jest kluczowym wskaźnikiem zgodności, zaawansowania i stopnia ryzyka inżynierskiego podczas przechodzenia do fazy produkcji. Ta z kolei zacznie się w najbliższych miesiącach. Jest to więc kolejna okazja, aby przybliżyć konstrukcję wybraną przez Królewską Marynarkę Wojenną, która będzie rozpatrywana wśród ofert projektów przyszłego Miecznika.

Ze sprawdzonym rodowodem

W listopadzie 2015 r. w Strategicznym Przeglądzie Obrony i Bezpieczeństwa (SDSR, Strategic Defence and Security Review) potwierdzono, że zostanie zbudowanych osiem fregat Type 26 (City), zoptymalizowanych do walki podwodnej (ASW, Anti-Submarine Warfare). Oznaczało to zmniejszenie ich liczby w stosunku do pierwotnego założenia planistycznego, które przewidywało 13 jednostek. Aby zarówno zapewnić niezbędną liczbę fregat ogólnego przeznaczenia, jak i zachować zdolność do prowadzenia walki ASW, w SDSR z 2015 r. znalazły się rekomendacje budowy pięciu lżejszych i tańszych fregat ogólnego przeznaczenia do pełnienia zadań w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Zwalniając z nich tym samym okręty wojenne wyższej klasy, jednocześnie pozwalając im na spełnianie wyłącznie funkcji, do których zostały przeznaczone. Royal Navy jest entuzjastycznie nastawiona do zakresu możliwości oferowanych przez jednostki Type 31 oraz do ich komplementarności wobec niszczycieli Type 45 (Daring), jak i fregat Type 26.

Zgodnie z krajową strategią przemysłu stoczniowego (National Shipbuilding Strategy), mającą na celu poszerzenie zdolności w zakresie budowy okrętów i aktywizację zatrudnienia w różnych firmach tego sektora, ogłoszono przetarg, mający wyłonić dostawcę. Konkurencja miała na celu poprawę tempa dostaw okrętów i zmniejszenie kosztów programu. W grudniu 2018 r. do Fazy projektowania konkurencyjnego (Competitive Design Phase) przyjęto trzy konsorcja: BAE Systems i Cammell Laird z jednostką typu Leander, Atlas Elektronik UK i thyssenkrup Marine Systems z MEKO A-200 oraz Babcock International, OMT, BMT i Thales Group z Arrowhead 140. Podczas London International Shipping Week 2019 (9–13 września 2019 r.), premier Boris Johnson ogłosił Babcock International, firmę zajmującą się lotnictwem, obronnością i bezpieczeństwem, preferowanym oferentem w programie nowej fregaty. 15 listopada 2019 r. podpisano z nią kontrakt na zaprojektowanie i zbudowanie pierwszej partii pięciu fregat Type 31. Zakup ten był pierwszym otwartym przetargiem na okręty wojenne od ponad dziesięciu lat, a londyńskie Ministerstwo Obrony uzyskało kontrakt na zamówienie o takiej wielkości i złożoności w niespotykanych dotąd ramach czasowych.

Wśród zalet projektu Arrowhead 140 trzeba wskazać jego dojrzałość i sprawdzenie w realnych warunkach operacyjnych. Było to możliwe, dzięki zaadaptowaniu platformy fregat typu Iver Huitfeldt. Jednostki te zostały opracowane przez biuro projektowe Odense Maritime Technology A/S, należące do stoczni Odense Staalskibsværft A/S w duńskim Odense, która zbudowała w latach 2008–2011 trzy fregaty typu Iver Huitfeldt dla Søværnet. Przy projektowaniu uczestniczyło ówczesne Dowództwo Zaopatrzenia Materiałowego Sił Morskich (Søværnets Materielkommando).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc