Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Polsko-szwedzka współpraca kluczem do bezpieczeństwa na Bałtyku

Debata zorganizowana przez Akademię Marynarki Wojennej i firmę Saab dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku i ogólnie w Europie. Fot. Saab

Nie możemy polegać jedynie na wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Europa musi rozwijać własny przemysł zbrojeniowy. Takie wnioski płyną z debaty, która odbyła się 7 marca w Akademii Marynarki Wojennej w ramach drugiej edycji Polsko-Szwedzkiego Forum Technologii Morskich w Gdyni.

Debatę zorganizowała Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, we współpracy z firmą Saab. W wydarzeniu, które odbyło się 7 marca tego roku, uczestniczyli dziennikarze, studenci i wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej, a także prelegenci: radca minister, zastępczyni Szefa Misji w Ambasadzie Szwecji w Polsce Anna Uggla, przewodnicząca Warsaw Security Forum oraz Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i Europejskiej Akademii Dyplomacji prof. Katarzyna Pisarska, oraz dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW kmdr prof. Bartłomiej Pączek.

Tematem debaty oraz tegorocznej edycji wydarzenia była rola Morza Bałtyckiego w zapewnianiu bezpieczeństwa nie tylko jego basenu, ale całej Europy, zwłaszcza w kontekście niedawnego przystąpienia Szwecji do NATO.

- Zacieśnianie współpracy operacyjnej między Polską a Szwecją jest obecnie kluczowe. Szwedzi, będąc wdzięczni za wsparcie Polski w procesie przyjęcia do Sojuszu, zobowiązują się do zwiększania wspólnych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa - podkreśliła Anna Uggla.

Profesor Katarzyna Pisarska wyciągnęła podobne wnioski, zauważając, że wydarzenie zbiegło się w czasie z przystąpieniem Królestwa Szwecji do NATO. Obydwa kraje już podejmują kroki w kierunku współpracy, jednak członkostwo Szwedów w NATO dodatkowo wzmocni współpracę w zakresie bezpieczeństwa na Bałtyku.

Jednak, jak zaznacza, z powodu działań Federacji Rosyjskiej, Bałtyk ostatnio stał się znacznie mniej bezpiecznym obszarem, ze względu na rosnącą presję Rosji w postaci działań hybrydowych oraz zagrożenie dla państw bałtyckich.

Na sytuację w regionie wpływa również sytuacja globalna. -Nie możemy polegać wyłącznie na Amerykanach. Stany Zjednoczone stoją obecnie w obliczu wielu wyzwań na arenie międzynarodowej i są osłabione wewnętrznie. Z tego powodu Europa musi podjąć kroki w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa poprzez rozwój przemysłu zbrojeniowego w ramach NATO - powiedziała prof. Pisarska.

Wzmocnie ochrony infrastruktury krytycznej na dnie Bałtyku jest obecnie kluczowym zagadnieniem. Firmy komercyjne, które ją eksploatują, nie są w stanie samodzielnie jej zapewnić. Fot. Saab

Rozmawiano również o kierunkach rozwoju technologii morskich w Polsce i Szwecji, z naciskiem na udział jednostek bezzałogowych w zabezpieczaniu krytycznej infrastruktury podwodnej i ekosystemu Morza Bałtyckiego.

- Bałtyk jest obecnie nazywany „jeziorem NATO,” ale nie wolno nam zaniedbywać wolnego handlu i międzynarodowego prawa morskiego. Jednak, ze względu na konieczność zabezpieczenia dostaw gazu z Norwegii, musimy wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej na dnie morza, a także na farmach wiatrowych, wyjaśniał kmdr Bartłomiej Pączek. 

Jego zdaniem firmy odpowiedzialne za te instalacje nie są w stanie zapewnić sobie ochrony we własnym zakresie. Państwa członkowskie muszą wziąć na siebie tę odpowiedzialność. W ramach sił zbrojnych państw NATO powinien powstać system monitorujący infrastrukturę krytyczną oraz system szybkiego reagowania na zagrożenia. Oczywiście, do tego potrzebujemy utrzymania jednostek na morzu zdolnych do podjęcia natychmiastowych działań - dodał kmdr prof. Pączek.

Jak zaznaczył, nowoczesne technologie, takie jak bezzałogowe jednostki podwodne, mogą odegrać kluczową rolę w tym procesie. Bez wątpienia, bezzałogowce nie zastąpią tradycyjnych jednostek, ale znacząco poszerzą zakres możliwości Marynarki Wojennej.

Marynarka Wojenna RP już używa nowoczesnych pojazdów podwodnych, m.in. do poszukiwania obiektów niebezpiecznych, ale konieczne jest stworzenie systemu monitorującego infrastrukturę krytyczną oraz systemu szybkiego reagowania na zagrożenia. Fot. Tomasz Grotnik

Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich w Gdyni to kontynuacja rozpoczętej w 2019 roku współpracy, mającej na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie badań i technologii morskich. Podczas wydarzenia poruszane były kwestie dotyczące wyzwań i możliwości współpracy w dziedzinie przyszłych technologii morskich między polskimi i szwedzkimi naukowcami, badaczami, ekspertami. Forum kierowane jest do przedstawicieli Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej, pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe, przedstawicieli ośrodków badawczo-rozwojowych, jak również inżynierów, managerów ds. technologii, badań i rozwoju oraz innowacji spółek przemysłu stoczniowego i morskiego.

Tomasz Grotnik na podstawie informacji prasowej Saab.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Polsko-szwedzka współpraca kluczem do bezpieczeństwa na Bałtyku”

  1. Jak na razie to współpraca jest jednokolorowa, oni sprzedają, a my kupujemy. To raczej taka upośledzona współpraca

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc