Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowe programy morskie Argentyny

Wizja artystyczna uniwersalnego okrętu desantowego typu LST-100 w trakcie desantu na plażę. Fot. Damen Schelde Naval Shipbuilding

9 marca podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Obrony Argentyny a Gubernatorem prowincji Buenos Aires na realizacji kilku morskich projektów dla Marynarki Wojennej Republiki Argentyny – ARA (Armada de la República Argentina).

Najważniejszym z nich jest budowa wielozadaniowego okrętu desantowego, choć porozumienie dotyczy także okrętu do badań rejonów polarnych, nowego doku pływającego) oraz modernizacji korwety. Zadania te mają zostać rozdzielone pomiędzy dwa zakłady stoczniowe rozlokowane na obszarze prowincji Buenos Aires. Są to Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte) oraz Astillero Río Santiago (ARS).

Umowa na okręt desantowy przydzielona została ARS, ze względu na fakt, że zakład ten już we wrześniu ubiegłego roku wybrał projekt stosownej jednostki. Zdecydowano się na ofertę holenderskiego Damen Naval znaną pod nazwą roboczą Landing Ship Transport 100 (LST 100). Projekt ten zakłada budowę jednostki typu Ro-Ro o wymiarach 100,0 x 16,0 x 2,7 – 3,8 m (odpowiednio dziób i rufa). Kadłub ma mieć dno podwójne na całej długości, przy czym w rejonie dziobowym ma zostać dodatkowo wzmocniony, by zapewnić bezpieczne wejście okrętu na plażę celem wyładunku (lub załadunku) techniki wojskowej. Napęd składać ma się z dwóch średnioobrotowych silników wysokoprężnych Caterpillar 3516 obracających dwoma śrubami nastawnymi. Projektowana prędkość wynosić ma 16 węzłów, a zasięg 4000 Mm przy prędkości ekonomicznej 15 węzłów. Stała załoga liczyć ma 18 osób a na pokład można zabrać do 237 dodatkowo zaokrętowanych żołnierzy. Okręt ma mieć lądowisko dostosowane do przyjmowania maszyn średniej wielkości. Wewnątrz kadłuba wygospodarowano 540 m2 powierzchni parkingowej dla techniki wojskowej, 420 m2 dla ładunków, 185 m2 dla zapasów oraz 30 m2 przeznaczonych dla amunicji. Zarówno na dziobie, jak i rufie zainstalowane mają zostać rampy o udźwigu 70 ton, co zapewni możliwość wjazdu, ze znacznym zapasem, najcięższej eksploatowanej przez Argentyńską Armię – EA (Ejército Argentino)  techniki wojskowej tj. czołgów średnich typu Tanque Argentino Mediano 2C (o masie bojowej do 40 ton). Dodatkowo na pokładzie przed nadbudówką transportowane mogą być dwie barki desantowe typu LCVP wodowane i podnoszone z wykorzystaniem żurawi bramowych. Kwestię systemów uzbrojenia oraz wyposażenia elektronicznego pozostawiono w gestii ARA. Jednostka ta poza zadaniami stricte militarnymi będzie wykorzystywany, co jest obecnie standardowym rozwiązaniem, także w przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji ludności cywilnej z rejonów krytycznych. Na chwilę obecną jedynym użytkownikiem okrętu zbudowanego wg projektu LST 100 jest Nigeria, zamówiony przez nią okręt Kada (LST 1314) zbudowany został w stoczni Damen Shipyards Sharjah (DSS) znajdującej się w wolnej strefie ekonomicznej Hamriyah w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Obecnie siły desantowe ARA składają się z trzech zbudowanych w Argentynie jednostek transportowych typu Costa Sur, które bandery podniosły w 1978 (dwie) oraz w 1979. Są to de facto zmilitaryzowane drobnicowce, zdolne do przewozu do 9700 m3 ładunków sypkich w trzech ładowniach. Zamiennie mogą one transportować do 140 kontenerów (TEU). Legitymują się one wypornością niespełna 11000 ton przy wymiarach 119,9 x 17,5 x 7,49 m.

Wspomniany dok pływający ma stacjonować w bazie morskiej Ushuaia, znanej też jako Zintegrowana Baza morska im. Admirała Berisso. Będzie przeznaczony do serwisowania i obsługi jednostek operujących w tej części kontynentu południowoamerykańskiego zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Jest to związane z decyzją wydaną przez prezydenta Argentyny w 2021 roku, na mocy której baza morska w Ushuaia stać ma się arktycznym centrum logistycznym.

Ostatnim elementem podpisanej umowy jest modernizacja jednej z sześciu, eksploatowanych przez ARA od 1985 roku, korwet typu MEKO 140 A16 (znanych też jako typ Espora).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc