Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Awanse generalskie

Fot. prezydent.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowił o nadaniu stopni generalskich dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP przed Narodowym Świętem Niepodległości 9 listopada 2023 r. w Pałacu Prezydenckim.

Na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został:

– generał broni Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

– generał dywizji Adam Joks – Dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowódca Komponentu Lądowego

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:

– generał brygady Robert Kosowski – Rektor–Komendant Akademii Sztuki Wojennej

– generał brygady Krzysztof Nolbert – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki

– generał brygady Wojciech Ziółkowski – Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

– pułkownik Dariusz Czekaj – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej

– pułkownik Mirosław Downar – Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej

– pułkownik Mariusz Majerski – Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii

– pułkownik Jacek Sankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury

– pułkownik Michał Sprengel – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

– pułkownik Krzysztof Stańczyk – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

– pułkownik Piotr Waniek – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia – Szef Pionu 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego

Na stopień generała brygady w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mianowany został:

– pułkownik Maciej Szpanowski – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został:

– pułkownik SG Piotr Boćko – Rektor–Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej

Na stopień generała brygady Służby Ochrony Państwa mianowany został:

– pułkownik SOP Radosław Jaworski – Komendant Służby Ochrony Państwa

Na stopień generała Służby Więziennej mianowani zostali:

– pułkownik SW Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie

– pułkownik SW Piotr Sękowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

 

Źródło: informacja prasowa Kancelarii Prezydenta RP

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc