Zaloguj

Zakłady Mechaniczne Tarnów. Produkty utożsamione z potrzebami użytkownika

Karabin wyborowy 7,62 mm Bor

Karabiny wyborowe 7,62 mm Bor (na zdjęciu) i 8,6 mm Alex mają długie lufy (660 mm) mimo małej długości całkowitej (odpowiednio 980 i 985 mm), co ułatwia transport i użycie, także w mieście.

Nowe zadania stawiane funkcjonariuszom Policji oraz innych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wymagają, z racji zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce i na świecie, odpowiedniego uzbrojenia i wyposażenia. Na przeciw tym potrzebom wychodzą Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. występują na Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2017 w szczególnych okolicznościach, gdyż w tym roku ZM Tarnów będą obchodziły swoje 100-lecie (1917–2017), od zawsze będąc związanymi z rozwojem myśli i infrastruktury technicznej Polski.
ZM Tarnów są jednym z najstarszych polskich zakładów działających w branży przemysłu zbrojeniowego, a obecnie ważnym ogniwem wśród spółek skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., będącej własnością Skarbu Państwa, wzmacniając obronność Polski i potencjał Wojska Polskiego.
Od pół roku ZM Tarnów notują zdecydowany wzrost, jeśli chodzi o wielkość produkcji, jak i jej zakres czy rozbudowę oprzyrządowania linii produkcyjnej. Oddają to takie wskaźniki, jak zatrudnienie czy przychody. Jak podkreśla z satysfakcją prezes zarządu ZM Tarnów S.A. Henryk Łabędź: 260 osób zostało zatrudnionych w ciągu pół roku. Obecnie mamy 900 pracowników, a było 640. Odnotowujemy stały wzrost zamówień i sprzedaży. W 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 65,6 mln, w ubiegłym niemal 87 mln PLN. A w tym, jubileuszowym roku sytuacja wygląda jeszcze lepiej, gdyż mamy już zamówienia i podpisane umowy o wartości ponad 171 mln PLN. A większość z tej sumy – 110 mln PLN – stanowi eksport, co jest obiektywnym wskaźnikiem naszego rozwoju.
Poza tym walka o terminowość dostaw, przy jednoczesnym zwiększaniu nowoczesności i innowacyjności własnych wyrobów, spowodowała, że ZM Tarnów odzyskały markę na rynku i świadomość u klienta, że wyrób z Tarnowa oznacza jakość i solidność wykonania.

ZM Tarnów – niezawodność, funkcjonalność, powtarzalność

Obecnie, biorąc pod uwagę swój potencjał, ZM Tarnów produkują bezpośrednio na sprzedaż, nie tworząc zapasów magazynowych wyprodukowanej broni. Minimalny czas realizacji zamówienia od chwili podpisania umowy nie przekracza sześciu miesięcy w przypadku broni wyborowej i granatników, oraz trzech–czterech miesięcy w przypadku systemów kontenerowych.
Na dodatek wszystkie wyroby ZM Tarnów mają wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty, a także spełniają normy międzynarodowe i krajowe, np. BHP czy ochrony środowiska.
ZM Tarnów są właścicielem praw intelektualnych do skonstruowanej broni, więc nie jest ona obarczona ograniczeniami licencyjnymi.
Natomiast wyzwania, jakim muszą dziś sprostać służby mundurowe, w tym podległe MSWiA, oprócz dysponowania adekwatnym uzbrojeniem, wymuszają też zintensyfikowanie szkolenia. I to ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynników: właściwej oceny sytuacji; intuicyjnej umiejętności posługiwania się bronią; naturalnego działania, niewymagającego namysłu spowalniającego reakcję i działania bez szkody dla osób postronnych. Funkcjonariusz nie może być zaabsorbowany obsługą broni służbowej, tylko skupiony na jej skutecznym i przepisowym użyciu, aby zażegnać zagrożenie dla porządku publicznego.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc