Zaloguj

Leopardy 2A5 w WZM S.A. – zakończenie pierwszego etapu

W przypadku obsług czołgów Leopard 2A5 kluczowe dla specjalistów WZM S.A. było opanowanie prac związanych z zespołami o odmiennej konstrukcji lub kompletacji w stosunku do wersji A4. Dotyczy to przede wszystkim wieży czołgu.

W przypadku obsług czołgów Leopard 2A5 kluczowe dla specjalistów WZM S.A. było opanowanie prac związanych z zespołami o odmiennej konstrukcji lub kompletacji w stosunku do wersji A4. Dotyczy to przede wszystkim wieży czołgu.

Na przełomie marca i kwietnia w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A., należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakończono proces demontażu i weryfikacji stanu technicznego dwóch czołgów Leopard 2A5, będący podstawą do opracowania kosztorysu ich przeglądu i niezbędnych napraw, przywracających im pełną sprawność techniczną. Zgodnie z zawartą 28 grudnia 2015 r. umową, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. to właśnie firma z Poznania odpowiada za kompleksową obsługę w pełnym zakresie i w całym cyklu życiowym wozów bojowych tej wersji.

Przypomnijmy, że podstawą do realizacji wspomnianych prac jest umowa zawarta w grudniu ubiegłego roku z 4. Regionalną Bazą Logistyczną z Wrocławia, która zleca przeprowadzenie przeglądów technicznych na poziomie F6, napraw dodatkowych podwozi (F6p), wieży oraz uzbrojenia (F6u) 14 czołgów podstawowych Leopard 2A4 i dwóch czołgów wersji A5 konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Z kolei wynikiem jej zawarcia było podpisane 28 grudnia 2015 r. porozumienia pomiędzy WZM S.A. i ZM Bumar-Łabędy S.A. o współpracy w zakresie przeglądów F6 i napraw czołgów Leopard 2A4 i A5, znajdujących się w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Na jego mocy dokonano podziału zadań związanych z realizacją tych prac w PGZ S.A., zgodnie z którym w kompetencji Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pozostaje kompleksowa obsługa w zakresie pełnego cyklu życia czołgów wersji A5 i szybkowymiennych zespołów napędowych (power-pack) wszystkich czołgów rodziny Leopard 2 używanych w Wojsku Polskim. W dalszej perspektywie zakłady z Poznania mają stać się także liderem modernizacji czołgów wersji A5. Wszystkie te działania związane są z procesem tworzenia krajowego potencjału obsługowo-serwisowego czołgów Leopard 2 wszystkich wersji i ich sprzętu towarzyszącego, jak na przykład wozów zabezpieczenia technicznego (np. Bergepanzer 2), co stanowi jedno z kluczowych zadań stawianych przed polskim przemysłem obronnym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach, zainicjowanego pod koniec grudnia 2015 r., programu modernizacji czołgów tego typu (patrz WiT 1, 2 i 3/2016).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc