Zaloguj

Cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej

Cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej

Cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej.

W  powstającym właśnie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) Zespole Działań Cyberprzestrzennych (ZDC) służyć będzie 100 żołnierzy. Znaczną część, bo aż 90%, stanowić mają ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW). Cyberkomponent WOT ma być zbudowany – podobnie jak sekcje lekkiej piechoty – na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. Szkolenia i przygotowanie do działań elitarnej grupy TSW ma organizować oraz koordynować dziesięciu starannie wyselekcjonowanych żołnierzy zawodowych.

Nadal rekrutujemy

Szukamy do ZDC osób dysponujących wiedzą z branży IT i cyberbezpieczeństwa. Ważne są dla nas osoby z zamiłowaniem i pasją w tej dziedzinie. Każdy ochotnik musi przejść najpierw szkolenie podstawowe lub wyrównawcze. Wszystko po to, by zrozumieć specyfikę służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Żołnierz bez względu na to, jakie wykonuje zadania, musi umieć praktycznie posługiwać się bronią, znać zasady zachowania na polu walki, przetrwania, pierwszej pomocy i topografii.

Dopiero po zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej lub odbyciu szkolenia wyrównawczego proces szkolenia cyberspecjalistów będzie odmienny od trybu szkolenia żołnierzy pełniących TSW w pododdziałach lekkiej piechoty. Wynika to z tego, że od kandydatów wymaga się szczególnych, specjalistycznych umiejętności. Zespół Działań Cyberprzestrzennych będzie bowiem realizował zadania w nowej domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń, jak również będzie rozwiązywał zupełnie inne niż pozostała część formacji problemy i zagadnienia.

Jeżeli jesteś naszym żołnierzem, posiadasz opisane umiejętności i przeszedłeś szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, masz zdecydowanie krótszą drogę do służby w ZDS. Przeczytasz o tym poniżej.

Forma szkolenia

Szkolenie cyberkomponentu WOT zostanie podzielone na trzy etapy:

  • Pierwszy rok to jednolite szkolenie dla wszystkich żołnierzy w celu wyrównania poziomu wiedzy i kompetencji.
  • Drugi rok to szkolenie specjalistyczne w grupach: defender, builder i forensic.
  • Trzeci rok to szkolenie zgrywające, które ma na celu nauczenie współdziałania specjalistów z różnych dziedzin cyber. Dowództwo zamierza kształcić tę grupę również za granicą. Standardy szkolenia będą zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w cyberkomponencie Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. W amerykańskich wojskach lądowych podobne grupy jak ta, która obecnie powstaje w WOT, odpowiadają za 40% potencjału do obrony cyberprzestrzeni.

Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT jest tzw. forceproviderem. Oznacza to, że odpowiada za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez Dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na czas realnych działań siły te wejdą w podporządkowanie operacyjne Dowódcy WOC.

Jeśli się zdecydujesz

Musisz wiedzieć, że nasi żołnierze przede wszystkim mogą realizować swoje pasje, nie rezygnując z dotychczasowego życia prywatnego. Z nami możesz łączyć życie osobiste, studia lub pracę ze służbą wojskową.

Już w pierwszym roku służby w ZDC przewidzieliśmy dla Ciebie bardzo ciekawe szkolenia i kursy z obszaru cyber. W kolejnym roku kolejne kursy, z których możesz skorzystać rozwijając się – AGRYKOLA i SONDA CYBER, dzięki którym będziesz mógł awansować na wyższe stopnie wojskowe podoficerskie czy oficerskie.

Kursy specjalistyczne będą obligatoryjne dla wszystkich. Natomiast AGRYKOLA czy SONDA CYBER to kursy wyłącznie dla najlepszych spośród Was.

Jak się zgłaszać?
Sprawdź na www.terytorialsi.wp.mil.pl w zakładce: CHCĘ WSTĄPIĆ/ Cyberkomponent

Więcej o rekrutacji znajdziesz tutaj >>>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc