Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne zamówienie na Rosomaki w wersji dowodzenia

W Siłach Zbrojnych RP wykorzystywanych jest już dziewięć Rosomaków-WD. Fot.: MON/18. Dywizja Zmechanizowana

Inspektorat Uzbrojenia zawarł 21 grudnia umowę z z konsorcjum tworzonym przez zakłady Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich i Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 z Czernicy na dostawę do Sił Zbrojnych RP kolejnej – trzeciej już – partii wozów dowodzenia Rosomak-WD. Kontrakt dotyczy dostawy ośmiu pojazdów w latach 2021-2022, a jego wartość. Wartość kontraktu to 73,7 mln PLN brutto. 

Poza dostawą samych pojazdów umowa obejmuje pakiety logistyczny i szkoleniowy. W skład pakietu logistycznego wchodzi Grupowy Zestaw Naprawczy (GZN) i Zestaw Części Zamiennych (ZCzZ). Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie załóg. Podpisali ją szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Bogdan Dziewulski i prezes zarządu Rosomak S.A. Bartłomiej Smoczyński. Pojazdy mają trafić do 16. Dywizji Zmechanizowanej.

„Bardzo się cieszę, że kolejne wozy dowodzenia trafią niebawem do naszego wojska. Swą przydatność w charakterze mobilnego elementu dowodzenia potwierdziły już w codziennej służbie i w wielu przedsięwzięciach szkoleniowych. Warto podkreślić, że podpisana umowa jest kolejną  dotyczącą dostaw tej wersji Rosomaka. Jest to potwierdzenie rosnącego zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP na nowoczesne wozy dowodzenia produkowane w siemianowickich zakładach” – powiedział prezes zarządu Rosomak S.A. Bartłomiej Smoczyński w czasie podpisywania umowy.

Część spośród zamówionych pojazdów postanie poprzez konwersję dostarczonych wcześniej wojsku KTO bazowych, zaś pozostałe zostaną wyprodukowane od podstaw.

Rosomak-WD powstałe na bazie tzw. platformy systemowej Rosomak, która po raz pierwszy została wykorzystana w finalnej odmianie wozu ewakuacji medycznej Rosomak-WEM. Rożnice dotyczą nieco innego rozmieszczenia otworów i przepustów kablowych. Masa bojowa pojazdu wynosi 24 000 kg i nie jest on przystosowany do pływania. Rosomak-WD nie ma falochronu, a w miejscu pędników śrubowych zabudowano skrzynki na wyposażenie. Załogę pojazdu stanowią trzy osoby: kierowca, dowódca i operator, poza nimi w WD może pracować do czterech osób funkcyjnych stanowiska dowodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia pojazdów są niejawne, stąd dalszy opis musi być lakoniczny. Rosomak-WD został wyposażony w zespół radiostacji HF i VHF/UHF firmy Harris wraz z osprzętem towarzyszącym, współpracujących z zespołem anten, zapewniających zasięg łączności od kilkunastu (w ruchu) do kilkudziesięciu km z wykorzystaniem radiostacji VHF/UHF i kilkuset km na radiostacji HF, przy odpowiednio dobranych antenach. Dla zakresu VHF/UHF osiągane maksymalne zasięgi łączności są możliwe do uzyskania przy wykorzystaniu anteny na rozsuwanym teleskopowo maszcie o wysokości 15 m ponad poziom gruntu. Poszczególne stanowiska operatorskie są połączone siecią teleinformatyczną i wyposażone w sprzęt przetwarzania danych niejawnych o klauzuli do NATO SECRET. Specjalistyczne oprogramowanie zapewnia działanie wszystkich elementów systemu, a stanowiska można niemal dowolnie skonfigurować. W skład wyposażenia pojazdu wejdzie także radiostacja szerokopasmowa. Zastosowany sprzęt, a także sposób jego montażu i współpracy, zapewnia bezpieczną łączność i przetwarzanie danych o klauzuli do NATO SECRET włącznie w tzw. strefie czerwonej, obejmującej pomieszczenie operatorskie. Oddzielona jest od niej strefa czarna, obejmująca stanowiska kierowcy i dowódcy pojazdu, którzy wykorzystują standardową radiostację RRC9310AP nie połączoną z systemem w strefie czerwonej. Sprzęt teleinformatyczny i radiostacje, będzie zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. i WB Electronics S.A. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na dołączenie wozów dowodzenia do systemu teleinformatycznego Polish Mission Network 2.0 rozwijanego na stanowiskach dowodzenia.

W skład standardowego wyposażenia pojazdów wchodzi także tzw. wielozakresowy kamuflaż mobilny w wersji wiosenno-letniej, maskujący pojazd przed wykryciem metodami

wizualnymi oraz za pomocą urządzeń noktowizyjnych, redukujący także sygnaturę termiczną i radiolokacyjną, dostarczany przez Lubawa S.A.

Pierwszych siedem Rosomaków-WD, zamówionych na mocy umowy z 9 marca 2018 r. o wartości niemal 80 mln PLN brutto, zostało dostarczonych 2 października 2018 r. Pułkowi Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Kolejne dwa, zamówione 3 września 2019 r. za 24,7 mln PLN, 2 lipca 2020 r. zostały dostarczone dowództwu 18. Dywizji Zmechanizowanej (szerzej o Rosomakach-WD czytaj w WiT 10/2018).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Kolejne zamówienie na Rosomaki w wersji dowodzenia”

  1. Zakupy cieszą ale rzeczywiście za małe liczby pozyskiwanego sprzętu co do potrzeb. Większe, kilkuletnie kompleksowe zamówienia to także lepsza cena i większa stabilność dla producentów.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc