Zaloguj

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Na mocy kwietniowej umowy specjaliści WZL Nr 2 S.A. będą realizować usługę napraw silników RD-33 eksploatowanych w Siłach Powietrznych. Fot. WZL Nr 2 S.A.

Na mocy kwietniowej umowy specjaliści WZL Nr 2 S.A. będą realizować usługę napraw silników RD-33 eksploatowanych w Siłach Powietrznych. Fot. WZL Nr 2 S.A.

8 kwietnia Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Kutnie oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy podpisały umowę w sprawie realizacji wieloletniej usługi napraw głównych silników turboodrzutowych RD-33 II serii. Silniki te stanowią jednostki napędowe samolotów myśliwskich MiG-29, które jeszcze prze długie lata mają być ważnym elementem potencjału Sił Powietrznych w Polsce.

Umowa ma wartość 208,3 mln złotych bez VAT i została poprzedzona negocjacjami pomiędzy stronami. Ma to związek z faktem, że Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy są jedynym właścicielem dokumentacji techniczno-remontowej silników RD-33 II serii w Polsce, która została zatwierdzona przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych. Wcześniej była ona własnością Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie, które w 2020 r. zostały włączone w skład bydgoskiej firmy. Co ważne, zamawiający pozytywnie ocenił zdolności techniczne i kompetencje personelu wykonawcy do realizacji powyższego zamówienia. Jest to kontynuacja, wieloletniej, współpracy w zakresie serwisowania silników tego typu w Polsce (poprzednia została zawarta w styczniu 2019 r. i obejmowała okres do końca 2020 roku). Zgodnie z upublicznioną informacją, usługa będzie realizowana w latach 2021-23 i ma pozwalać na dalsze zabezpieczenie eksploatacji 28 samolotów myśliwskich MiG-29 użytkowanych przez Siły Powietrzne w dwóch bazach lotniczych. Samoloty te według najnowszych planów zostaną zastąpione przez wielozadaniowe Lockheed Martin F-35A Lightning II – biorąc pod uwagę fakt harmonogramu dostaw może to oznaczać, że będą eksploatowane przynajmniej do końca bieżącego dziesięciolecia.

Ze względu na fakt, że samoloty MiG-29 mają być eksploatowane do czasu wdrożenia F-35A Lightning II, WZL Nr 2 S.A. będą mieć jeszcze dużo pracy przy serwisowaniu silników RD-33. Fot. WZL Nr 2 S.A./Paweł Chodkiewicz

Ze względu na fakt, że samoloty MiG-29 mają być eksploatowane do czasu wdrożenia F-35A Lightning II, WZL Nr 2 S.A. będą mieć jeszcze dużo pracy przy serwisowaniu silników RD-33. Fot. WZL Nr 2 S.A./Paweł Chodkiewicz

Powyższa umowa to kolejny sygnał, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie starało się utrzymywać samoloty MiG-29 w służbie. MiG-i-29 po serii wypadków, powróciły do wykonywania stawianych przed nim zadań – przede wszystkim zabezpieczenia przestrzeni powietrznej Polski oraz sojuszników. Dodatkowo umowa na kontynuację serwisu silników RD-33 II serii w powyższych zakładach wpisuje się w wieloletnią strategię Zarządu, zakładającą wykorzystanie zasady „one-stop shop” – pozwala na kompleksowe zaoferowanie klientowi, w tym przypadku Ministerstwu Obrony Narodowej, pełnej usługi serwisowej. Zdaniem Leszka Walczaka, prezesa zarządu WZL Nr 2 S.A., jest to kolejny atut decyzji o konsolidacji podmiotów przemysłu obronnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji i roli zakładów lotniczych w Bydgoszczy oraz w Warszawie.

W przypadku turbinowych silników odrzutowych, które przechodzą remonty główne w warszawskiej lokalizacji Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., powyższe prace są realizowane po wypracowaniu ustalonego resursu międzyremontowego lub wystąpienia uszkodzenia bądź zużycia części powyższej limitów określonych w zatwierdzonych instrukcjach. Każdy silnik po dotarciu do zakładów musi zostać rozpakowany ze specjalnych skrzyń, w których został dostarczony przez służby logistyczne, po czym zostaje rozkonserwowany i poddany demontażowi. Części muszą zostać poddane procedurze czyszczenia, co umożliwia usunięcie nagarów metodami chemicznymi, a także odtłuszczania. W kolejnym etapie poszczególne części i zespoły są poddawane weryfikacji, która ma ustalić stan techniczny pod względem możliwości dalszego użytkowania, wykryć wady i stopnień zużycia oraz określić metody i sposoby ich naprawy w celu przywrócenia zdatności do eksploatacji. Naprawy silników RD-33 II serii prowadzone są różnymi, zgodnymi z technologią, metodami: spawania, zgrzewania, lutowania, malowania, klejenia. Odtwarzanie pokryć ochronnych, uszczelniających i specjalnych realizowane jest metodami chemicznymi, elektrochemicznymi, natryskowymi, obróbką cieplno-chemiczną, oraz poprzez dyfuzyjne nasycanie warstwy wierzchniej. Zakończenie fazy naprawy to jednocześnie proces prób podzespołów, regulacje parametrów na stanowiskach testowych oraz wyważanie zespołów wirujących. W dalszym cyklu specjaliści WZL Nr 2 S.A. dokonują montażu, prób i regulacji agregatów instalacji silników (paliwowej, olejowej, powietrznej, elektrycznej) na stanowiskach testowych oraz montaż końcowy silnika. Finalnym etapem jest próba jednostki napędowej na hamowni, w czasie której prowadzone jest docieranie, sprawdzenie funkcjonowania działania silnika, instalacji, agregatów i głównych parametrów. Pozytywna ocena stanu technicznego otwiera drogę do próby kontrolnej. Jej zaliczenie dokumentuje prawidłowość wykonania remontu i dopuszcza silnik do przekazania użytkownikowi. Silnik po remoncie zostaje zakonserwowany i spakowany do długotrwałego przechowywania (WZL Nr 2 S.A. udzielają gwarancji na tego typu przechowanie trwające do 24 miesięcy).

 

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc