Zaloguj

System szkolenia Saab

Żołnierze z zestawami indywidualnego wyposażenia GAMER: na lufach są założone emitery Small Arms Transmitter (SAT), na hełmach i mundurach detektory Personnel Detection Device (PDD) i Dual Field Detector (DFD), na nadgrastkach odbiorniki Engagement Feedback Device (EFD), widać też niebieskie laserowe „granaty” Hand Grenade Simulator (HGS).

Żołnierze z zestawami indywidualnego wyposażenia GAMER: na lufach są założone emitery Small Arms Transmitter (SAT), na hełmach i mundurach detektory Personnel Detection Device (PDD) i Dual Field Detector (DFD), na nadgrastkach odbiorniki Engagement Feedback Device (EFD), widać też niebieskie laserowe „granaty” Hand Grenade Simulator (HGS).

Podpisana w trakcie XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach umowa, dotycząca zakupu od szwedzkiej firmy Saab laserowego systemu szkolenia poligonowego GAMER rozpocznie nowy etap w metodyce ćwiczeń Wojsk Lądowych RP. Zarówno od strony technicznej, jak również z punktu widzenia interoperacyjności z sojusznikami.

Ministerstwo Obrony Narodowej kupiło system szkoleniowy kategorii symulacji rzeczywistej, czyli do szkolenia poligonowego z wojskami, typu GAMER, wliczając w to czujniki laserowe dla żołnierzy i laserowe emitery montowane na broni. Nowo zakupione wyposażenie będzie rozdzielone między Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, na terenie którego powstaje Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko i tzw. kompleksowy system symulacji pola walki (KSSPW), w skład którego wejdą przede wszystkim: moduł symulacji pola walki, w tym nadajniki (emitery) laserowe i detektory (czujniki); moduł łączności i pozycjonowania; moduł zarządzania i zobrazowania pola walki. Natomiast na kolejnych czterech poligonach – Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL): Wędrzyn, Żagań, Nowa Dęba i Orzysz – powstaną tzw. laserowe symulatory strzelań (LSS).

Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło laserowy system szkolenia poligonowego GAMER. Saab oprócz dostawy systemu zapewnia też kompleksowe wsparcie posprzedażne.

Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło laserowy system szkolenia poligonowego GAMER. Saab oprócz dostawy systemu zapewnia też kompleksowe wsparcie posprzedażne.

Atut interoperacyjności szkolenia

Zakup systemu szkoleniowego Saab GAMER przez MON sprawił, że Siły Zbrojne RP dołączą do licznej grupy państw użytkujących ten system w różnych konfiguracjach, która obejmuje dziś: Austrię, Finlandię, Niemcy, Niderlandy, Wielką Brytanię, Nową Zelandię, Belgię, Norwegię, Szwecję, Danię, Czechy, Chile, Słowenię, Estonię i Stany Zjednoczone. Zakupienie systemu GAMER sprawiło, że siły zbrojne tych państw są interoperacyjne szkoleniowo. Ma to tę zaletę, że ułatwia ćwiczenie współdziałania na wypadek wspólnych operacji wojskowych. Przykładami z życia wziętymi mogą być siły NATO ISAF (International Security Assistance Force), Siły Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF) czy Grupy Bojowe UE. Innym praktycznym przykładem są ćwiczenia serii „Northern Wind” w Szwecji z udziałem ponad 10 000 żołnierzy ze Szwecji, Finlandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Z technicznego punktu widzenia kluczem do takiej szkoleniowej interoperacyjności było przyjęcie standardu kodowania wiązki laserowej U-LEIS (UCATT Laser Engagement Interface Standard), wykorzystanej następnie przez Saaba w swoim systemie symulacyjnym. Kolejnym posunięciem zacieśniającym współpracę było powołanie przez firmę Saab w 2008 r. tzw. społeczności interoperacyjności użytkownika – Interoperability User Community (IUC) – do której dziś należy większość użytkowników systemów szkoleniowych Saaba. Rezultatem porozumień zawartych w ramach IUC było przyjęcie protokołu optycznego OSAG 2.0 i uzgodnienie wspólnych tablic balistycznych, wartości penetracji opancerzenia, siły rażenia pocisków itd.

Na popularność oferowanych przez firmę Saab systemów szkoleniowych wpływa szereg ich zalet, są to przede wszystkim: możliwość kierowania szkoleniem i oceniania jego przebiegu, a także wyników w czasie rzeczywistym; światowej klasy system łączności zdolny do obsługi 400 działań szkoleniowych na sekundę; skalowalność zarówno systemu łączności, jak i oprogramowania. Poza tym system szkoleniowy Saaba może być stosowany także bez systemu łączności, wykorzystując wówczas środki rejestracji przebiegu szkolenia, a zapisy działań i wyniki są odtwarzane oraz analizowane po zakończeniu ćwiczenia. Saab oferuje w takim przypadku możliwość dodania odbiorników nawigacji satelitarnej GPS do dokładniejszego śledzenia działań szkolonych żołnierzy, a także specjalne firmowe oprogramowanie, które umożliwia wnikliwą analizę przebiegu ćwiczenia.

Skalowalność i konfigurowalność

System GAMER ma tę zaletę, że jego architektura jest skalowalna i konfigurowalna. W ten sposób użytkownik może nie tylko stopniowo rozbudowywać zakupiony system według specyficznych potrzeb szkoleniowych (czy aktualnych możliwości finansowych), ale także dobierać składniki systemu GAMER według własnych priorytetów z zakresu szkolenia wojsk.

W przypadku konfigurowalności, system GAMER można rozbudowywać od zestawu dla indywidualnego żołnierza, aż do poziomu kompleksowego systemu szkoleniowego szczebla brygady i powyżej, tworząc w ten sposób całościowo oprzyrządowany ośrodek szkoleniowy Combat Training Center (CTC). Saab projektując system GAMER postawił na tzw. pakiety rozszerzające możliwości systemu. Wśród tych pakietów mamy: LVC Integration (obejmuje silniki graficzne z gier komputerowych i tzw. rzeczywistość mieszaną typów: VBS, Steelbeast, Unity3D i Microsoft HoloLens), Urban Training Package (pakiet szkolenia działań w terenie miejskim), Medical Training (szkolenie medyczne z użyciem doręcznych komputerów symulujących badanie rannych), Counter-IED Training Package (szkolenie przeciwminowe, indywidualne i pododdziału), CBRN (wirtualne szkolenie z obrony przed skutkami użycia broni masowego rażenia), Combat Support (wsparcie ogniowe – symulacja szkolenia z użyciem artylerii, BSP i ich systemów dowodzenia).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc