Zaloguj

Siły Powietrzne Hiszpanii Wojska Lądowe i Marynarka Wojenna

Jedyną jednostką hiszpańskiego lotnictwa Wojsk Lądowych wyposażoną w NH90 TTH, jest batalion BHELMA III stacjonujący w Aeropuerto de Agoncillo w północno-wschodniej Hiszpanii.

Jedyną jednostką hiszpańskiego lotnictwa Wojsk Lądowych wyposażoną w NH90 TTH, jest batalion BHELMA III stacjonujący w Aeropuerto de Agoncillo w północno-wschodniej Hiszpanii.

Hiszpania, choć nie jest bezpośrednio zagrożona agresją ze strony nieprzyjaznych sąsiadów, utrzymuje zaskakująco silne wojska. Warto zwrócić uwagę, że Wojska Lądowe (Ejército de Tierra) mające w swoim składzie dwie dywizje, są niemal równie silne jak Wojska Lądowe Niemiec. W Wojskach Lądowych Hiszpanii służy (2021 r.) 75 822 oficerów, podoficerów i żołnierzy zawodowych, bowiem zasadnicza obowiązkowa służba wojskowa jest obecnie zawieszona (ale nie zniesiona).

Na czele Wojsk Lądowych stoi Sztab Generalny Wojsk Lądowych (Estado Mayor del Ejército de Tierra), którego siedziba znajduje się w Madrycie. Zadaniem sztabu jest planowanie rozwoju Wojsk Lądowych, organizowanie i przygotowanie sił pod względem wyposażenia, wyszkolenia i gotowości do użycia, a także koordynacja różnych przedsięwzięć organizacyjnych i szkoleniowych. Wygenerowane siły są przekazywane do dyspozycji dowództw operacyjnych, które kierują bezpośrednio ich użyciem. Sztab składa się z sekretariatu administrującego, oddziału planowania, oddziału operacyjnego i oddziału logistycznego oraz mniejszych samodzielnych wydziałów. Jednym z ważniejszych pionów sztabu jest szefostwo łączności i systemów teleinformatycznych, odpowiadające za utrzymanie sieci informatycznych oraz łączności w Wojskach Lądowych, ale też za kartografię i zabezpieczenie w niezbędną informację.

Hiszpania planowała zakup 104 NH90, w tym 48 dla lotnictwa Wojsk Lądowych. Wobec kryzysu finansowego zamówienie ograniczono do 16. Dopiero obecnie mówi się o pozyskaniu kolejnych NH90.

Hiszpania planowała zakup 104 NH90, w tym 48 dla lotnictwa Wojsk Lądowych. Wobec kryzysu finansowego zamówienie ograniczono do 16. Dopiero obecnie mówi się o pozyskaniu kolejnych NH90.

Za operacyjne dowodzenie Wojskami Lądowymi odpowiada Dowództwo Sił Wojsk Lądowych (Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra de España), które znajduje się w Sewilli. To właśnie temu dowództwu podlegają bojowe formacje hiszpańskich wojsk lądowych, zgrupowane w dwóch dywizjach: División „Castillejos” w Huesca niedaleko od granicy z Francją przez Pireneje oraz División „San Marcial” w Burgos, w północnej Hiszpanii, ok. 120 km od Bilbao. Poza nimi jest też samodzielny pułk rozpoznawczy Regimiento de Caballería „España” n.º 11 w Saragossie, mający dwa bataliony rozpoznawcze na kołowych pojazdach rozpoznawczych VEC-M1 i wozach wsparcia bojowego Centauro.

W skład División „Castillejos” wchodzą cztery brygady. Brigada „Rey Alfonso XIII” II de La Legión jest lekką brygadą zmechanizowaną na kołowych transporterach opancerzonych. Ma ona w swoim składzie: batalion wsparcia Grupo de Caballería Ligero Acorazado „Reyes Católicos” II de La Legión z wozami wsparcia bojowego Centauro i kołowymi wozami rozpoznawczymi VEC-M1, dwubatalionowy pułk piechoty zmechanizowanej Tercio „Don Juan de Austria” 3º de La Legión na kołowych transporterach opancerzonych BMR-M1, batalion piechoty zmotoryzowanej Motorized Infantry Bandera „Millán Astray” X/4 na pojazdach patrolowych RG-31 Nyala, dywizjon artylerii holowanej Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión z haubicami L-118A1 kal. 105 mm i batalion saperów Bandera de Zapadores II de La Legión. Kolejna, Brigada „Almogávares” VI de Paracaidistas, jest brygadą powietrzno-desantową. Ma ona dwubatalionowy pułk spadochronowy Regimiento de Infantería „Nápoles” n.º 4, de Paracaidistas, batalion zmotoryzowany Bandera de Infantería Protegida „Ortiz de Zárate” III (RG-31 Nyala), batalion wsparcia Regimiento de Caballería „Lusitania” n.º 8 (Centauro i VEC-M1), dywizjon artylerii lekkiej Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista VI i batalion saperów powietrzno-desantowych Batallón de Zapadores Paracaidistas VI. Trzecia z brygad, Brigada „Galicia” VII, dysponuje: batalionem wsparcia Grupo de Caballería Ligero Acorazado „Santiago” I/12 (Centauro i VEC-M1), dwubatalionowym pułkiem zmechanizowanym Regimiento de Infantería „Príncipe” n.º 3 (BMR-M1), batalionem zmotoryzowanym Batallón de Infantería Protegida „Zamora” I/29 (RG-31 Nyala), dywizjonem artylerii holowanej (L-118A1 kal. 105 mm) Grupo de Artillería de Campaña VII i batalionem saperów Batallón de Zapadores VII. I wreszcie ostatnia z brygad, Brigada „Aragón”, ma w swoim składzie: pułk pancerny Regimiento Acorazado „Pavía” n.º 4 w składzie batalion czołgów Leopard 2E i batalion rozpoznawczy z wozami Leopard 2E i VEC-M1, pułk zmechanizowany Regimiento de Infantería „Arapiles” n.º 62 z jednym batalionem na gąsienicowych, bojowych wozach piechoty Pizzaro, a także dwa identyczne jednobatalionowe pułki: Regimiento de Infantería „Galicia” n.º 64 i Regimiento de Infantería „América” n.º 66, a także dywizjon artylerii Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20 z samobieżnymi haubicami M109A5 kal. 155 mm i batalion saperów Batallón de Zapadores I.

División „San Marcial” dysponuje trzema brygadami. Brigada „Guzmán el Bueno” X, ma w swoim składzie: pułk pancerny Regimiento Acorazado „Córdoba” n.º 10 z batalionem czołgów (Leopard 2E) i batalionem rozpoznawczym (Leopard 2E i VEC-M1), pułk zmechanizowany Regimiento de Infantería „La Reina” N.º 2 z batalionem na bojowych wozach piechoty Pizzaro i batalionem na gąsienicowych transporterach opancerzonych M113, pułk zmotoryzowany Regimiento de Infantería „Garellano” N.º 45 z batalionem na pojazdach patrolowych RG-31 Nyala, dywizjonem artylerii Grupo de Artillería de Campaña X (M109A5) i batalionem saperów Batallón de Zapadores X. Druga z brygad, Brigada „Extremadura” XI, ma w swoim składzie identyczny pułk pancerny jak poprzednio opisana brygada – Regimiento Acorazado „Castilla” n.º 16, pułk zmechanizowany (batalion Pizzaro i batalion M113) Regimiento de Infantería „Saboya” nº 6, batalion zmotoryzowany (RG-31 Nyala) Batallón de Infantería Motorizada „Legazpi” I/67, dywizjon artylerii (M109A5) Grupo de Artillería de Campaña XI i batalion saperów Batallón de Zapadores XI. Ostatnia brygada, Brigada „Guadarrama” XII składa się z: pułku pancernego Regimiento de Infantería Acorazada „Alcázar de Toledo” n.º 61 (batalion czołgów Leopard 2E i batalion rozpoznawczy Leopard 2E i VEC-M1), pułku zmechanizowanego (batalion Pizzaro i batalion M113) Regimiento de Infantería Mecanizada „Asturias” n.º 31, jednobatalionowego pułku zmotoryzowanego (RG-31 Nyala) Regimiento de Infantería „Barcelona” n.º 63, dywizjonu artylerii (M109A5) Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada XII i batalionu saperów Batallón de Zapadores XII.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc