Zaloguj

Rozwój karabinka MSBS GROT od wersji A0 do wersji A2

5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) w układzie klasycznym MSBS GROT w wersji A2.

5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) w układzie klasycznym MSBS GROT w wersji A2.

Pod koniec 2017 r. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o., wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., dostarczyła Wojskom Obrony Terytorialnej pierwszą partię 5,56 mm karabinków standardowych (podstawowych) MSBS GROT C 16 FB M1 (w tzw. wersji A0), inicjując wprowadzanie nowej broni do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. Karabinek został opracowany przez polskich konstruktorów i technologów z FB Radom i Wojskowej Akademii Technicznej, z którymi żołnierze przez dwa i pół roku użytkowania karabinków – za pośrednictwem gestora sprzętu – Dowództwa WOT – dzielili się swoim doświadczeniem, przekazując propozycje i uwagi wynikające z eksploatacji sprzętu.

Były one wnikliwie analizowane i omawiane podczas cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli: Dowództwa WOT, Jednostki Wojskowej Nil z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (zamawiającego), Centralnego Organu Logistycznego (COL), 3. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Na podstawie przyjętych wniosków i wyników przeprowadzonych badań teoretycznych oraz instrumentalnych proponowanych do zastosowania rozwiązań, karabinki MSBS GROT konsekwentnie udoskonalano, uzyskując obecnie produkowaną seryjnie broń w wersji A2.

Podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, 5 września 2017 r. podpisano umowę na zakup i dostawę ok.

5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) w układzie klasycznym MSBS GROT w wersji A0

5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) w układzie klasycznym MSBS GROT w wersji A0

53 000 karabinków standardowych (podstawowych) w układzie klasycznym (kolbowym) MSBS GROT C16 FB M1 (w wersji A0). Jej wartość wynieść miała ok. 500 mln PLN (przy wykorzystaniu zapisanych w umowie opcji kontraktowych).

30 listopada 2017 r. odbyło się symboliczne przekazanie żołnierzom WOT pierwszej partii karabinków MSBS GROT C16 FB M1 (w wersji A0). Zgodnie z zapisami umowy, do 15 grudnia 2017 r., FB Radom dostarczyła WOT wszystkie 1000 karabinków MSBS GROT przewidzianych do przekazania w tamtym roku. Dostawy kontynuowano w następnych latach i w połowie pierwszego kwartału 2021 r. Wojsko Polskie miało w swoim uzbrojeniu już ponad 43 000 karabinków MSBS GROT C16 FB M1 w wersjach A1 i A2.

Już na etapie przygotowywania umowy na zakup i dostawę karabinków zdecydowano, że eksploatacja broni będzie starannie monitorowana przez Dowództwo WOT, jako gestora sprzętu, a uwagi użytkowników będą prezentowane i dyskutowane podczas corocznych spotkań z udziałem przedstawicieli: gestora, Centralnego Organu Logistycznego (tj. Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych), Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 3. RPW, WAT i FB Radom. Spotkania te miały na celu formułowanie wniosków na temat możliwych kierunków udoskonalania karabinków MSBS GROT z wersji A0, poprzez wersję A1 do wersji A2.

Karabinek MSBS GROT w wersji A0

Karabinek standardowy MSBS GROT C16 FB M1 w wersji A0 składa się z ośmiu podstawowych zespołów i mechanizmów: kolby, komory zamkowej (z przyłączanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi), lufy, mechanizmu powrotnego, komory spustowej, suwadła z zamkiem, magazynka i łoża.

Karabinek MSBS GROT w wersji A1

W toku eksploatacji karabinka MSBS GROT w wersji A0 dostrzeżono potrzebę wprowadzenia w jego konstrukcji kilku zmian, które miały pozytywnie wpłynąć zwłaszcza na ergonomię broni. W 2018 r. konstruktorzy z FB Radom i WAT rekomendowali gestorowi, aby boczną szynę łoża (łatwo odłączalną) wyposażyć w gniazdo QD do mocowania pasa nośnego, a dotychczasowe okładki napinacza (prawą i lewą), które ulegały częstym uszkodzeniom, zastąpić innym rozwiązaniem o większej wytrzymałości. Gestor wyraził na to zgodę. W rezultacie prac konstrukcyjno-technologicznych i przeprowadzonych badań weryfikacyjnych proponowanego rozwiązania, FB Radom zaprezentowała karabinek MSBS GROT w wersji A1, którego szynę boczną wyposażono w gniazdo QD, a rękojeść napinacza – w pojedynczą uniwersalną okładkę o grubości 9,5 mm z symetrycznym kanałem montażowym.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc