Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Konferencja EKSPLOBALIS 2021

Konferencję otworzył dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk dr inż. Paweł Sweklej.

27 września w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Folwark Łochów rozpoczęła się X Konferencja EKSPLOBALIS 2021 „Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania” zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka.

Sesji inauguracyjnej konferencji Eksplobalis 2021, otwartej przez dyrektora WITPiS, przewodniczył prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Transportu Samochodowego i zarazem przewodniczący Rady Naukowej WITPiS.

Zasadniczym celem przyświecającym organizatorom konferencji jest refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności wykorzystywania obecnego systemu eksploatacji sprzętu wojskowego w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz propagowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. W konferencji biorą udział zarówno pracownicy naukowi, badający bezpośrednio sprzęt i jego elementy, a także kadra zawodowa Sił Zbrojnych RP oraz producenci poszukujących możliwości zwiększenia możliwości efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału. Niezwykle cenny jest udział w przedsięwzięciu praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych rozwiązań (żołnierzy, policjantów, strażaków). Ideą organizatorów jest to, żeby dyskusja uczestników koncentrowała się wokół poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie: rozwoju sprzętu pancernego i samochodowego, ochrony balistycznej, eksploatacji sprzętu, przechowywania, optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów. W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sekcjach, są m.in.: panel dyskusyjny, warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie informacji i wspólnym formułowaniu wniosków, będących inspiracją do dalszych działań.

Konferencja EKSPLOBALIS 2021 „Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania” zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka ma jubileuszowy charakter, ponieważ odbyła się po raz dziesiąty.

Konferencję otworzył dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk dr inż. Paweł Sweklej, a przewodniczenia pierwszej sesji plenarnej podjął się prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Transportu Samochodowego i zarazem przewodniczący Rady Naukowej WITPiS. Spośród wygłoszonych podczas niej trzech referatów szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja płk. dr. inż. Michała Marciniaka, pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP systemu Wisła, poświęcona technice samochodowej w programie Wisła. Nowa informacja przekazana podczas wystąpienia przez płk. Marciniaka dotyczyła planów zorganizowania w WITPiS Centrum Badawczo-Testowego pojazdów do systemu Wisła w ramach Systemu Wsparcia Procesu Nadzoru Eksploatacji Pojazdów Wisła. Jego celem będzie: monitorowanie, weryfikacja i predykcja stanu technicznego pojazdów do Wisły w całym okresie ich eksploatacji; rozwój zastosowanych w pojazdach rozwiązań i technologii; a także weryfikacja wprowadzanych modyfikacji i modernizacji poprzez odpowiednie zaplecze testowe. Centrum powinno rozpocząć działalność przed 31 grudnia 2023 r., a w okresie poprzedzającym tę datę na terenie Instytutu powstaną m.in.: komora do badań klimatycznych pojazdów o dużych rozmiarach, tor testowy ze stanowiskiem do badania stateczności pojazdów, stanowiska do badań ochrony balistycznej i przeciwminowej pojazdów.

Płk dr inż. Michał Marciniak, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP systemu Wisła, przekazał podczas swego wystąpienia informację o planie zorganizowania w WITPiS Centrum Badawczo-Testowego pojazdów do systemu Wisła. Na zdjęciu slajd przedstawiający nowy tor testowy pojazdów, który powstać ma w ramach wspomnianego centrum.

W dniu inauguracji konferencji odbyła się także druga sesja plenarna, której przewodniczył płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Spośród wygłoszonych czterech referatów na uwagę zasługiwała prezentacja płk dr hab. inż. Mariusza Zieji i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dotycząca systemów informatycznych wspierających eksploatację techniki lotniczej oraz potencjalnej możliwości ich adaptacji także do nadzorowania stanu pojazdów, m.in. do systemu Wisła. Bardzo ciekawa była także prezentacja dr. inż. Mirosława Surowańca, dyrektora Biura Rozwoju Huty Stalowa Wola S.A., a poświęcona sprzętowi wojskowemu produkowanemu w HSW.

Konferencji EKSPLOBALIS 2021 towarzyszyła wystawa pojazdów samochodowych.

Obrady konferencji zakończą się 29 września.

Zdjęcia w artykule: Andrzej Kiński.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc