Zaloguj

Mirage 2000D RMV – najważniejsza modernizacja Armée de l’air cz. 2

Para Mirage 2000D renové w locie nad Afryką. Samolot na pierwszym planie ma podwieszony zasobnik celowniczy Damoclès, a pod kadłubem widoczna jest bomba kierowana laserowo GBU-49.

Para Mirage 2000D renové w locie nad Afryką. Samolot na pierwszym planie ma podwieszony zasobnik celowniczy Damoclès, a pod kadłubem widoczna jest bomba kierowana laserowo GBU-49.

Samoloty wielozadaniowe Dassault Aviation Mirage 2000D, które na przestrzeni ponad dwóch dekad swej eksploatacji doskonale sprawdziły się w licznych operacjach bojowych poza terytorium Francji, wkrótce staną się ostatnimi pozostającymi w linii maszynami rodziny Mirage 2000 w Armée de l'air et de l'espace. Wydłużenie okresu ich służby przynajmniej do roku 2035 r. i dalsze rozszerzenie możliwości bojowych ma zapewnić im, aktualnie prowadzona, modernizacja do standardu Mirage 2000D renové.

Do niedawna uważano, że możliwości bojowe samolotu Mirage 2000D, pomimo kilku braków, są nadal wystarczające. Współpraca m.in. z maszynami wersji C i N, szczególnie nad Afryką, ostatnio w ramach operacji „Barkhane”, pokazała, że muszą one współdziałać z samolotami wersji D, nie mogąc stosować samodzielnie broni kierowanej laserowo. Z kolei Mirage 2000C, uzbrojony w dwa 30 mm działka DEFA 554 (GIAT/Nexter 30–550 F4) uzupełniał działania Mirage 2000D. Stąd w połowie drugiej dekady obecnego wieku zapadła decyzja o kolejnej modernizacji samolotu, określanej jako Mirage 2000D renové lub RMV (rénovation à mi-vie, czyli mid-life update – MLU).

Wizja Mirage 2000D renové – dwie maszyny z podwieszonym uzbrojeniem: zasobnikami z 30 mm działkiem, zasobnikami celowniczymi, bombami klasycznymi Mk 82, bombami kierowanymi GBU-49 i pociskami „powietrze–powietrze” MICA IR.

Wizja Mirage 2000D renové – dwie maszyny z podwieszonym uzbrojeniem: zasobnikami z 30 mm działkiem, zasobnikami celowniczymi, bombami klasycznymi Mk 82, bombami kierowanymi GBU-49 i pociskami „powietrze–powietrze” MICA IR.

Program Mirage 2000D renové

Celem jej miało być dostosowanie do wyzwań współczesnych działań bojowych, w tym w konfliktach asymetrycznych. Sprawdzone dotąd możliwości samolotu, po integracji nowych środków bojowych, miały sprawić, że będzie on w pełni użyteczny na współczesnym teatrze działań bojowych, przede wszystkim w ramach misji OPEX.

Jednym z głównych zwolenników przeprowadzenia modernizacji Mirage 2000D był ówczesny Szef Sztabu Sił Powietrznych CEMA gen. Denis Mercier (2012–2015), który w kwietniu 2015 r. zapewniał, iż modernizacja tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdolności francuskiego lotnictwa. Pogląd poprzednika poparł kolejny CEMA, gen. André Lanata (2015–2018). Jest to szczególnie ważne, jako że modernizacja Mirage 2000D miała odciążyć samoloty wielozadaniowe Rafale na niektórych teatrach działań wojennych. Początkowo planowano modernizację 45 maszyn, ale tę liczbę wkrótce powiększono o 10 kolejnych egzemplarzy. W tym czasie (grudzień 2015 r.) na stanie Armée de l’air znajdowało się 71 samolotów tego typu. Zakładano, że pierwsze zmodyfikowane egzemplarze wejdą do służby w 2019 r. i będą eksploatowane do 2030 r. W ciągu następnych lat te zamierzenia zostały po raz kolejny skorygowane, a po uwzględnieniu 10 dodatkowych egzemplarzy przyjęto dostarczenie pierwszej maszyny w 2020 i zakończenie służby w 2032 r. Modernizacja została rozpoczęta dzięki przekazaniu 19 mln EUR przez Komitet Inwestycyjny (CMI, Comité ministériel d’investissement) Ministerstwa Obrony Republiki Francuskiej jeszcze w 2015 r.

Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (DGA, Direction générale de l’Armement) skierowała w czerwcu 2016 r. do Dassault Aviation i MBDA zamówienie stopniowej modernizacji całej floty Mirage 2000D, po 10 egzemplarzy rocznie. Przyjęto, że nim nowy standard zostanie uznany za w pełni operacyjny, prototyp będzie przez rok przechodził różnorodne testy, które zwieńczą badania państwowe. Zakładany termin wdrożenia do eksploatacji pierwszych zmodernizowanych maszyn określono na 2022 r., a docelowo DGA planowało dostarczyć wszystkie zmodernizowane egzemplarze do 2025 r. Program modernizacji Mirage 2000D został zapisany w Programie Modernizacji Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej (LPM, Loi de programmation militaire) na lata 2019–2025. Datę wycofania Mirage 2000D określono ostatecznie na 2035 r. Obecnie w służbie znajduje się 67 maszyn wersji D.

W czasie paryskiego salonu Le Bourget w 2017 r. została zaprezentowana na samolocie Mirage 2000D „676”, należącym do DGA Essais en vol DGA EV w Istres, propozycja modernizacji, przede wszystkim obejmująca nowe typy podwieszanego uzbrojenia. Plany przyjęte przez DGA zakładały przeprowadzenie modernizacji stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi i w czasie przewidzianym na rutynowe remonty poszczególnych egzemplarzy. Ten ostatni aspekt jest związany z dużą aktywnością samolotów tego typu, ostatnio w pasie Sahelu w północnej Afryce w ramach operacji „Barkhane”. Wcześniej Mirage 2000D uczestniczyły również w operacji „Chammal” nad terytorium Iraku i Syrii, operując z bazy w Jordanii.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc