Zaloguj

Taurus: marka zbudowana dzięki jakości

GPU 7/90 TAURUS obsługujący największy  pasażerski samolot świata Airbus A380.

GPU 7/90 TAURUS obsługujący największy pasażerski samolot świata Airbus A380.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. (WCBKT S.A.) jest jedynym w Polsce przedsiębiorstwem, które kompleksowo wyposaża lotniska wojskowe w urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP). Spółka prowadzi działalność również na rynku cywilnym i dla obydwu tych sektorów oferuje wyposażenie hangarowo-lotniskowe oraz urządzenia NOSP, takie jak: zasilacze elektroenergetyczne, zasilacze hydrauliczne, dystrybutory tlenu, azotu i powietrza, gazyfikatory tlenu i azotu, sprężarki powietrza, osuszacze, urządzenia oświetleniowe i holowniki.

Przedsiębiorstwo posiada zintegrowany system Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 oraz Wewnętrzny System Kontroli. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ S.A.), co pozwala mu na korzystanie z potencjału kilkudziesięciu spółek i realizację wysokotechnologicznych projektów. WCBKT S.A. nieustannie poszukuje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, udoskonalając produkowany sprzęt i poszerzając ofertę Spółki o nowe urządzenia.

Sprzęt NOSP z WCBKT S.A.:  zasilacz elektroenergetyczny GPU 7/90 TAURUS i schody pasażerskie LSP3S.

Sprzęt NOSP z WCBKT S.A.: zasilacz elektroenergetyczny GPU 7/90 TAURUS i schody pasażerskie LSP3S.

WCBKT S. A. świadczy najwyższy poziom usług i szybko reaguje na potrzeby użytkowników. Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, remonty i modernizację urządzeń, szkolenia specjalistyczne, badanie i ocenianie sprzętu NOSP i urządzeń szkolno-treningowych, wykonywanie połączeń spawanych według uzgodnionych instrukcji spawania WPS oraz zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego kwalifikowanych technologii spawania według normy PN-EN 15614-1, wytwarzanie, naprawę oraz modernizację przewodów elastycznych wysokociśnieniowych przeznaczonych do medium: tlen, azot, powietrze oraz do olei hydraulicznych.
W związku z tym, że we współczesnym lotnictwie trwa dynamiczny postęp naukowo-techniczny i układy elektromechaniczne w coraz większym stopniu są wypierane przez układy elektroniczne (awionika cyfrowa), bardzo istotną rolę odgrywa dostarczanie do statków powietrznych energii o jak najlepszych parametrach. Oprócz rygorystycznych wymagań, formułowanych w stosunku do urządzeń montowanych bezpośrednio na samolotach i śmigłowcach coraz większą uwagę zwraca się na źródła zasilania służące do obsługi przed i po locie. Nie są one używane jedynie „do uruchomienia” statku powietrznego, ale mają również znaczący wpływ na procesy przygotowawcze przed lotami.
To one stanowią podstawowe źródło zasilania dla wszelkiego rodzaju urządzeń pokładowych, które wymagają wstępnej kalibracji w czasie obsługi. Często zły stan lotniskowego zasilacza elektroenergetycznego bądź zła jakość energii dostarczanej przez zasilacz może skutkować niewłaściwymi odczytami parametrów z przyrządów pokładowych, w skrajnych przypadkach zaś może doprowadzić do awarii i niedopuszczenia statku powietrznego do eksploatacji.
Odpowiedzią WCBKT S.A. na rosnące w tym zakresie wymagania rynku cywilnego są lotniskowe urządzenia zasilania elektroenergetycznego samolotów GPU 7/90 TAURUS i GPU 2/90 TAURUS eco. Zasilacze bardzo nowoczesne, a pod względem wielu parametrów, wręcz wyznaczające nowe standardy w swojej klasie.
Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów GPU 7/90 TAURUS jest przeznaczone do zasilania statków powietrznych prądem przemiennym a.c. oraz prądem stałym d.c.
Zasilacz przystosowany do transportu powietrznego jest wyposażony w następujące systemy: autodiagnostyka, zdalna diagnostyka on-line, start bezkluczykowy, szybki start zimowy, zabezpieczenie przed holowaniem przy rozwiniętych kablach wydawczych, ochrona turbosprężarki przed przegrzaniem, zabezpieczenie opon przed przebiciem. System autodiagnostyczny, dzięki wysokiemu ucyfrowieniu GPU, w przypadku pojawienia się problemów z urządzeniem, sam wyświetla komunikaty z sugestiami w jaki sposób można rozwiązać konkretny problem.
Ucyfrowienie ma także duży wpływ na uruchomienie GPU. Po włączeniu, urządzenie automatycznie przygotowuje się do pracy, a proces uruchamiania jest kontrolowany przez główny sterownik. Do uruchomienia wystarczy naciśnięcie jednego przycisku lub wydanie komendy z tabletu (tzw. start bezkluczykowy).
Z kolei zastosowanie podgrzewacza filtru paliwa umożliwia tzw. szybki rozruch zimowy. Dzięki temu rozwiązaniu rozpoczęcie pracy urządzenia jest bardzo szybkie i zawiera się w przedziale od 0,5 do 3 minut (w temperaturze otoczenia od -30°C do +50°C).
Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów GPU 2/90 TAURUS eco jest przeznaczone do zasilania statków powietrznych prądem przemiennym a.c. Jest urządzeniem przystosowanym do pracy stacjonarnej: na płycie lotniska lub zawieszony pod rękawem lotniczym.
GPU 2/70 TAURUS eco posiada następujące opcje wyposażenia: system autodiagnostyczny, automatyczna zwijarka kablowa, system zdalnego sterowania (tablet pełniący rolę pulpitu sterującego) oraz system zdalnej diagnostyki on-line.
Zastosowanie w GPU dużego ekranu sterującego z intuicyjnym interfejsem sterującym pozwala, aby czynności od uruchomienia urządzenia do wydawania energii zostały skrócone do minimum. Z kolei, dzięki zastosowaniu zdalnego, bezprzewodowego pulpitu sterowania (tablet), technik ma możliwość obsługi zasilacza oraz kontroli parametrów bezpośrednio z pokładu samolotu.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc