Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Czas na zaopatrzeniowce dla floty

5 kwietnia Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na zakup dla Marynarki Wojennej zbiornikowców paliwowych znanych pod kryptonimem Supply. Według informacji postępowanie przetargowe dotyczy zamówienia na jedną jednostkę, która ma zostać zrealizowane w latach 2017-2020, a także drugą w opcji (realizacja w latach 2020-24). Zamawiający zakłada, że w postępowaniu będzie uczestniczyć przynajmniej trzech oferentów, a sama procedura ma mieć charakter negocjacyjny. Punktowane będą trzy elementy: cena (60%), okres gwarancji i termin realizacji zlecenia (po 20%). Podmioty ubiegające się o walkę o zlecenie mają czas na przesłanie dokumentów do 9 maja br..

Zbiornikowce paliwowe Supply mają być przeznaczone do transportu i przekazywania paliwa na morzu oraz w portach, a także ładunków suchych (techniczne środki materiałowe, bojowe, żywność). Dodatkowo wyposażenie pokładowe ma pozwolić na udzielanie wsparcia technicznego w napraw okrętów. Ładunki mają być przekazywane poprzez suwnice RAS, a także metodą lotniczą (śmigłowiec). Pierwszy okręt ma trafić do 8. Flotylli Okrętów i stacjonować w Świnoujściu, czyli zastąpić stary Z-8. Opcjonalny drugi ma pojawić się w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni i zastąpić ORP Bałtyk (Z-1).

Obecnie Inspektorat Uzbrojenia nie opublikował wymagań taktyczno-technicznych. Z tego powodu trzeba bazować na informacjach pochodzących z dialogu technicznego, który zrealizowano w 2014 roku. Wówczas zakładano możliwość transportu 1500 ton paliwa, 200 ton wody pitnej oraz miejsca dla trzech kontenerów 20-stopowych przeznaczonych do przewozu żywności oraz amunicji. Autonomiczności okrętu zakładała 30 dób, a prędkość ekonomiczna 16 węzłów. Według planów zaopatrzeniowiec ma służyć przynajmniej do połowy wieku. W dialogu technicznym uczestniczyły podmioty krajowe (Stocznia Nauta, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w konsorcjum z Rolls-Royce, Remontowa Shipbuilding, Enamor oraz KenBIT), a także zagraniczne (DCNS, Navantia, Hyundai Heavy Industries oraz tureckie konsorcjum AYCOM/STM). Z tego też względu lista firm chcących zdobyć powyższe zamówienie może przekroczyć zakładaną liczbę trzech.

FOTO – Wizja artystyczna zaopatrzeniowca Supply opracowana przez Remontowa Shipbuilding – rys. Remontowa Shipbuilding

Teldat
Teldat

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc