Zaloguj

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe WZL 1 S.A. wraz z Centrum Badań Nieniszczących tworzą jeden, nowoczesny kompleks budynków.

Centrum Badawczo-Rozwojowe WZL 1 S.A. wraz z Centrum Badań Nieniszczących tworzą jeden, nowoczesny kompleks budynków.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. (WZL1) to jedna z wiodących spółek GK Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz znacząca firma w branży lotniczej zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Zakłady zajmują się remontami, obsługami i modernizacjami sprzętu lotniczego: śmigłowców, samolotów szkolnych oraz silników TW3-117. Drugą odnogę biznesową stanowią usługi: malowanie, lakierowanie wielkich gabarytów oraz drobnych elementów, produkcja struktur kompozytowych, wiązek elektrycznych, pokryć galwanicznych, obróbka mechaniczna czy też badania nieniszczące.

Ostatnie lata działalności przedsiębiorstwa były związane z jego sukcesywnym i zrównoważonym rozwojem przejawiającym się w różnych obszarach. Zarząd z Prezesem Marcinem Nocuniem na czele nieustannie wdraża nowe rozwiązania i inicjuje działania, które utrzymują Spółkę na wysokiej pozycji wśród firm branży lotniczej. Na przestrzeni trzech lat w Zakładach, jako w jedynym przedsiębiorstwie w branży zbrojeniowej w Polsce, wdrożono z sukcesem koncepcję Lean Management, która pozwala skrócić czas pracy przy danej usłudze, co zwiększyło efektywność procesów produkcyjnych. Dużo uwagi poświęcane jest również projektom badawczo-rozwojowym. Realizowanych jest szereg inicjatyw, a wśród nich m.in. Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna. Te i wiele innych prac B+R, stanowiących przysłowiowe „oczko w głowie” Prezesa Zarządu Spółki, prowadzą do licznych sukcesów osiąganych przez WZL1. Wszystko to przekłada się na wyniki finansowe Spółki – Zakłady już po raz kolejny mogą pochwalić się bardzo dobrymi przychodami. Od kilku lat można obserwować ich systematyczny wzrost. Tylko w stosunku do 2020 roku Zakłady zwiększyły ich wartość o 5%, osiągając przychód na poziomie 234 mln zł. Taka dynamika w finansach Spółki pozwala Zarządowi inicjować nowe przedsięwzięcia i wzmacniać firmę.

Utworzenie laboratorium badań nieniszczących umożliwi realizację prac badawczo-rozwojowych w obszarze lotnictwa i przemysłu.

Utworzenie laboratorium badań nieniszczących umożliwi realizację prac badawczo-rozwojowych w obszarze lotnictwa i przemysłu.

WZL1 systematycznie odpowiadają na potrzeby naszego najważniejszego klienta jakim są Siły Zbrojne RP. Przystosowujemy Spółkę do realizacji szerokiego spektrum zadań, które poprzez utrzymanie sprawności floty powietrznej przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Jesteśmy gotowi do działania w różnych programach krajowych jak i do współpracy na arenie międzynarodowej. Wszystko to przekłada się na wymierne korzyści dla Spółki, widoczne w osiągniętych przychodach ze sprzedaży oraz zysku. Firma znajduje się w doskonałej kondycji finansowej, dzięki czemu możemy śmiało się rozwijać i inicjować nowe działania, pozwalające zachować stabilną pozycję Zakładów wśród aktualnych i potencjalnych klientów – mówi Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL1, Marcin Nocuń.

Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na wdrażanie innowacyjnych usprawnień i zmian, których uruchamianie przekłada się na wzrost pozycji WZL1 w branży. Od kilkunastu miesięcy na terenie Zakładów funkcjonuje nowe lądowisko dostosowane do pracy w nocy, jeden z najnowocześniejszych hangarów w Europie wraz z zapleczem socjalnym, hala produkcji struktur kompozytowych, niwelująca wpływ produkcji na środowisko naturalne podczyszczalnia ścieków oraz odnowiona, dostosowana do światowych norm galwanizernia. Zmodernizowano także szereg budynków znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa jak chociażby np. przestrzenie magazynowe. Natomiast w tym roku sekcja Badań i Rozwoju WZL1 zacznie funkcjonować w nowym, dofinansowanym ze środków unijnych Centrum Badawczo-Rozwojowym wraz z Centrum Badań Nieniszczących. Specjalistyczne laboratorium NDT z nowym defektoskopem umożliwi przeprowadzanie badań i remontów na agregatach, które dotychczas były naprawiane w kooperacji zagranicznej. Zostanie również stworzona możliwość prowadzenia badań nieniszczących ultradźwiękowych (UT) oraz radiograficznych (RT). Wiosną 2022 r. na terenie Zakładów zakończy się budowa infrastruktury pod nowoczesną maszynę CNC Waterjet 5D, której głowica umożliwia cięcie pod kątem. W prototypowni znajdzie się również drukarka 3D. Jeszcze tej zimy zakończy się proces modernizacji lakierni, która zostanie wyposażona w nowy system automatyzacji sterowania procesami wentylacji, system oświetlenia i nawilżania. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. stały się firmą na światowym poziomie, jedną z wizytówek zarówno województwa jak i kraju. Zakłady nie spoczywają na laurach, dostosowując się do dynamicznie rozwijającego się rynku lotniczego poprzez wdrażanie najnowszych standardów i technologii przemysłowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc