Zaloguj

Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1

Marcin Nocuń - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Marcin Nocuń - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Odpowiednio zarządzana firma z zasadami, stawiająca na trwały oraz zrównoważony rozwój nie boi się wyzwań i śmiało patrzy w przyszłość. To jedno zdanie najlepiej opisuje Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

5 lat tradycji, setki wyremontowanych, serwisowanych oraz zmodernizowanych śmigłowców i samolotów. Szeroki zakres świadczonych usług od remontów silników TW3-117, poprzez produkcję struktur kompozytowych, na profesjonalnej lakierni skończywszy tworzą ze Spółki jednego z liderów branży lotniczej oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na taką pozycję firmy każdego dnia pracują setki pracowników i Zarząd kierowany przez Prezesa Marcina Nocunia.

Centrum Badawczo-Rozwojowe wraz z Centrum Badań Nieniszczących.

Centrum Badawczo-Rozwojowe wraz z Centrum Badań Nieniszczących.

Odpowiednio podejmowane decyzje na szczeblu zarządczym pozwoliły Spółce „rozwinąć skrzydła”, które nie zostały zwinięte nawet pomimo pandemii. W 2020 r. firma odnotowała blisko 10 % wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do 2019 r. osiągając jednocześnie rekordowy wynik w historii. Osiągnięty poziom parametru EBITDA potwierdza doskonały standing finansowy firmy. Nie zredukowano także etatów. Wręcz przeciwnie, przedsiębiorstwo stworzyło nowe miejsca pracy, zatrudniając kolejnych specjalistów. Nie bez znaczenia pozostały działania podjęte przez WZL1 w 2020 r. w celu uchronienia Spółki przed negatywnym wpływem pandemii. Zarząd zadbał o bezpieczeństwo pracowników ograniczając wszelkie spotkania i konferencje do niezbędnego minimum, stawiając jednocześnie na komunikację elektroniczną. Wszystkie wydziały zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej. Upewniwszy się, że pracownicy Spółki zostali należycie zabezpieczeni przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęto dalsze, szersze działania wspierające społeczność lokalną w walce z pandemią.

Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. pozytywnie odpowiedział na potrzebę utworzenia Centrum Dystrybucji Środków w zakresie zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Spółka udostępniła władzom województwa łódzkiego obiekt, na obszarze którego składowane są sprzęty i materiały medyczne, w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji, które trafiają do szpitali i innych placówek walczących z Covid-19. Należy podkreślić, że władze Spółki kładą ogromny nacisk na realizację założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. To właśnie na jej podstawie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prezesa WZL1, do łódzkich szpitali trafiły środki finansowe na zakup sześciu respiratorów, a do innych podmiotów walczących z pandemią tysiące maseczek ochronnych, odzieży ochronnej i płyny do dezynfekcji. Obok działań zmierzających do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa firma zaangażowała się w szereg innych inicjatyw takich jak np. wsparcie drużyn siatkarskiej, piłkarskiej, czy koszykówki, zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia świetlicy do szkół publicznych, wsparcie akcji „Paczka dla Bohatera” itp.

W ostatnich latach, w Spółce jest realizowanych, bądź już zakończonych kilka istotnych inwestycji. W 2019 r. do użytku oddano nowoczesne lądowisko dla śmigłowców, dostosowane do pracy w nocy oraz najnowszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie hangar lotniczy o łącznej powierzchni ponad 5  000 m². W 2020 r. rozpoczęto budowę, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z Centrum Badań Nieniszczących, którego finalizacja jest przewidziana na 2021 r. W Oddziale w Dęblinie funkcjonuje Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych, które wykorzystywane będzie m.in. do produkcji kontenerów startowych do pocisków PAC-3 MSE. W tym roku wyremontowano i wyposażono w ciekawe rozwiązania technologiczne oczyszczalnię ścieków w siedzibie firmy w Łodzi, dzięki czemu zniwelowany został wpływ czynników produkcyjnych na środowisko.

Liczba inwestycji i zaangażowanie Zarządu w ich realizację jest imponująca. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. postanowiły „zdobyć” kosmos i stanęły na czele konsorcjum realizującego projekt pt. „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych”, który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest opracowanie rakietowego trójstopniowego suborbitalnego systemu nośnego wielokrotnego użytku zdolnego do wyniesienia 40 kg ładunku powyżej linii Kármána (100 km). Pozwoli on na prowadzenie badań i prac eksperymentalnych w warunkach mikrograwitacji oraz sondowanie górnych warstw atmosfery. W najbliższym czasie planowane są testy poligonowe rakiety.

Obok stałego rozwoju powiązanego z wdrożeniem nowych technologii w Spółce nie można pominąć kluczowej roli Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w polskiej obronności. Fundamentalnym zadaniem firmy jest zaspokojenie potrzeb serwisowych śmigłowców i samolotów będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. WZL1, jako Centrum Serwisowe Śmigłowców zapewniają terminową realizację prac zabezpieczając gotowość bojową remontowanego sprzętu w kraju i zagranicą. Spółka uczestniczy w programach narodowych takich jak CSAR ZOP, WISŁA, KRUK, PERKOZ, KONDOR i BSP.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc