Zaloguj

Lotnictwo Sił Zbrojnych Francji w XXI wieku

Dwumiejscowe Rafale B

Dwumiejscowe Rafale B stanowią wyposażenie przede wszystkim dywizjonów lotnictwa strategicznego należących do 4 Escadre de Chasse.

Francuskie lotnictwo wojskowe od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach na terytorium kraju jak również często bierze udział w operacjach zagranicznych. Ten zakres zadań wymaga stałej dbałości o poziom wyszkolenia personelu latającego i technicznego, jak również o zapewnienie właściwego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Sytuacja ta powoduje, że w strukturach lotnictwa i jego wyposażeniu zachodzą nieustannie zmiany, co wymaga znacznych nakładów finansowych. W 2020 r., po wielu latach zmianie uległa nazwa, a mianowicie w miejsce armée de l’Air pojawiła się – armée de l’Air et de l’Espace (AAE) – siły powietrzne i kosmiczne.

Obecnie podstawowym typem samolotu bojowego jest Dassault Rafale. W jednostkach liniowych znajduje się 96 maszyn tego typu, w tym: jednomiejscowe – Rafale C i dwumiejscowe – Rafale B (mniej więcej po połowie). Jego uzupełnienie stanowi rodzina Dassault Mirage 2000: Mirage 2000D (64 szt.), Mirage 2000B (7 szt.) i Mirage 2000-5F (17 szt.), jednak będzie ona stopniowo redukowana na korzyść kolejnych wprowadzanych do eksploatacji Rafale, których produkcja jest w toku (w najbliższym czasie ma zostać wcielonych dodatkowych 21 samolotów tego typu, a następne trzydzieści ma być zamówione w 2023 r., i dostarczone do 2030 r.). Dywizjon myśliwski – EC 1/2 „Cigognes”, stacjonujący w bazie lotniczej BA116 Luxeuil-St. Sauveur „Lieutenant-colonel Tony Papin”, jest wyposażony w wielozadaniowe samoloty myśliwskie Mirage 2000-5F. Zakończenie ich służby jest przewidziane na 2025 r. Mirage 2000-5F pełnią przede wszystkim dyżury bojowe w zintegrowanym systemie obrony powietrznej Francji.

Samolot myśliwsko-bombowy Mirage 2000D jest przeznaczony do wsparcia taktycznego. Jest on prawdziwym „wołem roboczym” lotnictwa francuskiego (AAE). Może przenosić wszystkie rodzaje uzbrojenia będącego na wyposażeniu AAE. Zgodnie z „Programem Modernizacji Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej na lata 2019-2025” (Loi de Programmatione Militaire, LPM 2019-2025) zostanie zmodernizowanych 55 egzemplarzy tej wersji spośród 64 znajdujących się w wyposażeniu AAE. W ten sposób Mirage 2000D stanie się, obok wielozadaniowego samolotu bojowego Rafale drugim, podstawowym typem statku powietrznego w lotnictwie francuskim. Termin wycofania ze służby Mirage 2000D po modernizacji wyznaczono na 2035 r.

Modernizacja Mirage 2000D przewiduje kompleksowe unowocześnienie samolotu poprzez przystosowanie do wypełniania szerokiego spektrum zadań bojowych. I tak Mirage 2000D otrzymają uzbrojenie artyleryjskie w postaci zasobnika z działkiem DEFA kal. 30 mm. Będzie on ważnym elementem uzbrojenia samolotu, którego bardzo brakowało podczas wykonywania zadań bojowych w konfliktach asymetrycznych. Będzie on podwieszany pod lewym przednim kadłubowym pylonem, natomiast pod prawym przednim kadłubowym pylonem będzie przenoszony, tak jak dotychczas, optoelektroniczny zasobnik obserwacyjno-celowniczy. Zakłada się wykorzystanie najlepszego obecnie dostępnego zasobnika tej klasy – Talios, używanego przez samoloty Rafale, począwszy od wersji F3-R. Kolejną nowością będzie możliwość wykorzystania kierowanych bomb lotniczych naprowadzanych laserowo AASM (Armement Air-Sol Modulaire) typu SBU-38, SBU-54 oraz SBU-64. I kolejna nowość – zasobnik rozpoznania elektronicznego ASTAC (Analyseur de Signaux TACtiques). Zasobnik ASTAC stanowił wcześniej wyposażenie samolotu rozpoznawczego Mirage F1CR, ale po jego wycofaniu z eksploatacji dokonano zmagazynowania. Teraz tylko ponownie po niego sięgnięto. Pozostałe możliwości bojowe Mirage 2000D pozostają bez zmian, tj. nadal może on przenosić wcześniej używane bomby kierowane laserowo GBU-12 i GB-49 (wagomiaru 500 funtów) oraz GBU-24 (wagomiaru 2000 funtów), bomby klasyczne swobodnie spadające, czy taktyczne pociski samosterujące SCALP-EG (Système conventionel à longue portée – Emploi général).

Kiedy 8 listopada 2018 r. poinformowano o zakończeniu prób kwalifikacyjnych i wprowadzeniu do służby nowego wariantu Rafale standard F3-R przed firmą Dassault od razu postawiono następne zadanie – przygotowania modernizacji standard F4. Wszystkie Rafale dotąd wykonane lub wcześniej zmodernizowane do wersji F3 są doprowadzane do wersji F3-R. Ze względu na wprowadzenie znaczących modyfikacji do obecnego wariantu przede wszystkim w zakresie uzbrojenia, AAE uzyskało dodatkowe możliwości w wykonywaniu zadań. Wprowadzenie na uzbrojenie kierowanych pocisków rakietowych „powietrze-powietrze” dalekiego zasięgu Meteor naprowadzanych przez pokładową stację radiolokacyjną RBE2 z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA, to prawdziwa rewolucja w możliwościach Rafale. Możliwość przenoszenia zasobnika rozpoznawczego AREOS oraz wprowadzonego w tym wariancie optoelektronicznego zasobnika obserwacyjno-celowniczego Thales Optronique Talios (Targeting Long-range Identification Optronic System) czyni ten samolot w pełni wielozadaniowym. Dodatkowo wersja F3-R posiada unowocześniony system obrony własnej Spectra i system identyfikacji „swój-obcy” w najnowszym standardzie mode 5/S. Ponadto ulepszono szyfrowany system transmisji danych Data Link 16 oraz bezwładnościowy układ nawigacyjny zintegrowany z odbiornikiem systemu nawigacji satelitarnej. Ten ostatni dodatkowo otrzymał moduł SAASM (Selective availability anti-spoofing module) pozwalający m.in. na uniknięcie zakłócania sygnału GPS przez przeciwnika oraz automatyczny system dla uniknięcia kolizji z ziemią AGCAS (Automatic Ground Collision Avoidance System).

Wprowadzenie do służby wielozadaniowych samolotów bojowych Rafale F4 planowane jest na 2025 r. i będzie realizowane dwufazowo. W pierwszym etapie wejdą do eksploatacji samoloty w podwariancie standard F4.1, a w drugim w podwariancie standard F4.2. Ma to umożliwić francuskiemu lotnictwu taktycznemu i strategicznemu oraz morskiemu wcześniejsze zapoznanie się ze stopniowo wprowadzonymi zmianami. Planuje się modernizację kabiny poprzez zabudowę nowego, większego, dotykowego wyświetlacza cyfrowego VTL (Visualisation Tête Latérale). Kolejną istotną zmianą ma być zastosowanie celownika nahełmowego Thales Scorpion. Jego zastosowanie umożliwi wyświetlanie kolorowych obrazów z podwieszonego zasobnika Talios. Ponadto zostanie unowocześniony system obrony własnej Spectra (Système de protection et d’évitement des conduites de tir pour Rafale), zgodnie z zasadą: być zawsze krok przed przeciwnikiem.

Mirage 2000D z 3 Escadre de Chasse nadal dobrze sprawdzają się w działaniach bojowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Mirage 2000D z 3 Escadre de Chasse nadal dobrze sprawdzają się w działaniach bojowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Podobnie w systemie OSF (L’Optronique Secteur Frontal) przeznaczonym do wykrywania, śledzenia i pasywnej identyfikacji wrogich statków powietrznych przy wyłączonym radarze zostanie zamontowany ultranowoczesny układ wykrywania i śledzenia celów w podczerwieni IRST (Infra-Red Search and Track). I wreszcie jeszcze jedną istotną innowacją będzie wyposażenie stacji radiolokacyjnej RBE2 w tryb GMTI (Ground Moving Target Indicator) pozwalający na wykrywanie i śledzenie poruszających się celów lądowych, z dodatkowym znacznym wzrostem rozdzielczości podczas mapowania terenu – tryb SAR (Synthetic Aperture Radar). W arsenale uzbrojenia pojawią się nowe lotnicze środki bojowe: kierowane pociski rakietowe „powietrze-powietrze” średniego zasięgu MICA NG (Missile d’interception, de combat et d’autodéfense de nouvelle génération), zmodernizowane taktyczne pociski samosterujące SCALP renové, strategiczne pociski samosterujące ASMP-A renové z jądrowym ładunkiem bojowym oraz nowe rodzaje kierowanych bomb lotniczych, w tym AASM. Przykładem może tu być modułowa bomba kierowana AASM 1000 wagomiaru 1000 kg przewidziana do zastąpienia amerykańskich bomb kierowanych laserowo – GBU-24, przeznaczonych do zwalczania celów o dużej odporności na zniszczenie. Planowane jest również przygotowanie mniejszego wariantu – AASM 500 wagomiaru 500 kg.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc