Zaloguj

Rejestr polskich statków powietrznych 2021

Do rejestru zostały wpisane trzy śmigłowce Robinson R66, rej. SP-PSE, -PSK i -PSP (na zdjęciu), zakupione przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Do rejestru zostały wpisane trzy śmigłowce Robinson R66, rej. SP-PSE, -PSK i -PSP (na zdjęciu), zakupione przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Na początku roku do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego było wpisanych 3009 statków powietrznych. W ciągu minionego roku zarejestrowano 210 egz. sprzętu, a 95 wykreślono. Ubiegłorocznymi wydarzeniami były wpisy: 15 samolotów komunikacyjnych Boeing 737-800 linii Buzz (Ryanair Sun), 2 patrolowo-rozpoznawczych LET L410 Straży Granicznej, szkolno-treningowego TS-11 Iskra i 3 śmigłowców Robinson R66 Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W ewidencji znajdowało się 1798 urządzeń latających, w tym: 647 motolotni i 536 dronów.

Rejestr i ewidencję statków powietrznych prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Realizacja tych zadań wynika z postanowień ustawy z 3 lipca 2002 r. „Prawo Lotnicze” i stosownych przepisów wykonawczych (zasadniczym jest „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru”). Poprzez wpisanie do rejestru lub ewidencji stwierdza się tożsamość danego egzemplarza sprzętu, określa właściciela i ewentualnie użytkownika, a także ustanawia się jego przynależność państwową. Statkom powietrznym nadaje się znak rozpoznawczy, składający się ze znaków przynależności państwowej i oddzielonych poziomą kreską znaków rejestracyjnych. Trzy litery otrzymują: samoloty, śmigłowce, sterowce, balony i bezzałogowe statki powietrzne (+25 kg), a cztery cyfry: szybowce i motoszybowce. Natomiast urządzenia latające (wyszczególnione w stosownym rozporządzeniach ministra) wpisane do ewidencji otrzymują czteroliterowe znaki rejestracyjne, z tego: samoloty ultralekkie rozpoczynające się na literę S, śmigłowce – H, szybowce i motoszybowce – G, motolotnie i lotnie – M, motoparalotnie i paralotnie – P, wiatrakowce – X, balony – B, urządzenia latające kategorii UL-115 (do 115 kg) – U i bezzałogowe statki latające – Y. Znaki rozpoznawcze nanosi się na statkach powietrznych w sposób trwały i umożliwiający ich łatwą identyfikację, a ich wielkość zależna jest od typu sprzętu i miejsca malowania.

Na początku stycznia 2021 r. w rejestrze statków powietrznych znajdowało się 170 samolotów komunikacyjnych. Trzecim przewoźnikiem pod względem liczebności floty jest Enter Air, który użytkuje 24 Boeingi 737 (na zdjęciu).

Na początku stycznia 2021 r. w rejestrze statków powietrznych znajdowało się 170 samolotów komunikacyjnych. Trzecim przewoźnikiem pod względem liczebności floty jest Enter Air, który użytkuje 24 Boeingi 737 (na zdjęciu).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego czynności urzędowe związane z rejestracją sprzętu realizuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znajdujący się w strukturze organizacyjnej Departamentu Techniki Lotniczej. Za realizowane czynności pobierane są opłaty lotnicze. Przykładowo w 2020 r. za przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru i wydanie stosownych świadectw wysokość ta wynosiła odpowiednio: balon – 58 zł, szybowiec – 80 zł, śmigłowiec – 336 zł, samolot regionalny – 889 zł i duży komunikacyjny – 2220 zł.

Rejestr 2020 w statystyce

W ubiegłym roku działalność rejestru polskich statków powietrznych została zainaugurowana 3 stycznia wpisem szybowca SZD-9bis Bocian, rej. SP-4059, a kilka dni później 7 stycznia zarejestrowany został lotniczy oldtimer samolot Jak-12, SP-ALS (z 1959 r.). W ciągu 12 miesięcy wykonano ponad 500 różnych operacji, w tym 210 wpisów do rejestru i 95 wykreśleń, a także kilkaset zmian danych adresowych lub własnościowych.

Do rejestru samolotów zostało wpisanych 122 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (16 szt.), Tecnam P2008 (13) oraz Aero AT3, Cessna 172 i Diamond DA20 (po 8), a wykreślono 59 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (4), Jak-52 (6), Cessna 152 (4) i Cessna 172 (3).

Do rejestru śmigłowców wpisano 27 szt., w tym m.in.: Sikorsky S70i Black Hawk (11), Robinson R44 (9), Robinson R66 (3) i Bell 407 (2), a wykreślono 19 szt., w tym m.in.: Sikorsky S70i (10) oraz W-3 Sokół i PZL Kania (po 2). Ponadto, zarejestrowany został jeden bezzałogowy śmigłowiec WAT Wabik.

Do rejestru motoszybowców zostało wpisanych 7 szt., w tym m.in.: Diamond H36 Dimona (3) i SZD-45 Ogar (2), a jednocześnie żadnego nie wykreślono.

Do rejestru szybowców wpisano 37 szt., w tym m.in.: Schempp Hirth Discus i Glaser Dirks DG100 (po 4) oraz SZD-9bis Bocian (3), a wykreślono 11 szt., w tym m.in.: MDM-1 Fox (3) i SZD-9bis Bocian (2).

Do rejestru balonów wpisano 16 szt., w tym produkcji: Kubiček (6), Cameran (4), Lindstrand i Thunder (po 2), a wykreślono 6 szt., w tym: Cameron (4) i po jednym Kubiček i Aerophile.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc