Zaloguj

Długoterminowe prognozy rynku lotniczego Boeinga

Według Boeinga w ciągu dwóch dekad liczba samolotów komunikacyjnych wzrośnie prawie dwukrotnie, z obecnych 25,9 tys. do 49,4 tys. (w 2040 r.). Na zdjęciu Airbusy A330-223 w barwach portugalskich linii TAP Air Portugal.

Według Boeinga w ciągu dwóch dekad liczba samolotów komunikacyjnych wzrośnie prawie dwukrotnie, z obecnych 25,9 tys. do 49,4 tys. (w 2040 r.). Na zdjęciu Airbusy A330-223 w barwach portugalskich linii TAP Air Portugal.

Boeing opublikował kolejne edycje długoterminowych prognoz rynku transportu lotniczego. Szacuje on w nich, że w najbliższym dwudziestoleciu 2021-2040 ruch lotniczy wzrośnie 2,1-krotnie, a przewoźnicy zakupią 43,6 tys. samolotów, o wartości 7,2 bln USD. Flota samolotów komunikacyjnych wzrośnie z 25,9 tys. do 49,4 tys. szt. (w 2040 r.), a wartość rynku usług lotniczych wyniesie 9,5 bln dolarów. Ze strony przewoźników będzie istniało zapotrzebowanie na 2124 tys. osób personelu lotniczego, w tym: 612 tys. pilotów, 886 tys. stewardes i 626 tys. mechaników lotniczych.

We wrześniu Boeing opublikował kolejną edycję długoterminowej prognozy rynku transportu lotniczego „Current Market Outlook” (CMO, Aktualne perspektywy rynku). Prognoza CMO 2021 w swoich analizach koncentruje się na samolotach pasażerskich i towarowych, posiadających napęd odrzutowy. Integralną częścią kompleksowego opracowana Boeinga są prognozy: personelu lotniczego „Boeing Pilot and Technician Outlook” i rynku usług lotniczych „Services Market Outlook” (SMO).

Na rynku lotniczym pojawi się zapotrzebowanie na  32 660 samolotów wąskokadłubowych, co stanowić będzie 75% globalnych potrzeb. Na zdjęciu Airbus A320-271N w barwach Tigerair Taiwan.

Na rynku lotniczym pojawi się zapotrzebowanie na
32 660 samolotów wąskokadłubowych, co stanowić będzie 75% globalnych potrzeb. Na zdjęciu Airbus A320-271N w barwach Tigerair Taiwan.

Analitycy rynku w wymienionych prognozach szacują: wielkość ruchu lotniczego i rozwój floty dla poszczególnych regionów świata; potrzeby liczbowe personelu lotniczego: pilotów, stewardes i mechaników; a także uwarunkowania finansowe związane z funkcjonowaniem rynku usług lotniczych. Prognozy obejmują okres dwudziestolecia 2021-2040 r., ale punktem odniesienia jest ruch lotniczy w 2019 r. (z uwagi na późniejsze załamanie rynku z powodu pandemii koronawirusa). Przygotowanie ostatnich edycji było poprzedzone dogłębnymi analizami przewozów na najbardziej obciążonych trasach i dokonanych zmian liczbowych floty znajdującej się na wyposażeniu największych linii pasażerskich i cargo; uwarunkowań szkoleniowych i kadrowych personelu; a także kosztów funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku usług lotniczych. Z prognoz korzystają nie tylko zarządy linii lotniczych i producenci samolotów komunikacyjnych, ale także bankowcy, analitycy rynku lotniczego oraz zainteresowane administracje rządowe państw.

Ponadto, długoterminowe prognozy przygotowują również wiodące wytwórnie lotnicze i koncentrują się one na samolotach będących przedmiotem ich produkcyjnego zainteresowania. Kompleksowym opracowaniem jest przygotowywana przez Airbusa prognoza „Global Market Forecast” (GMF), która zajmuje się samolotami pasażerskimi o pojemności 100 i więcej miejsc oraz towarowymi o udźwigu powyżej 10 t, a także uwarunkowaniami związanymi z realizacją usług lotniczych. Prognoza „Embraer Commercial Aviation Market Outlook” zajmuje się samolotami regionalnymi o pojemności do 150 miejsc, a „ATR Regional Turboprop Market Outlook” turbośmigłowymi od 40 do 80 miejsc. Jednak z uwagi na załamanie rynku transportu lotniczego, będącego konsekwencją Covid-19, ich publikacja została opóźniona lub czasowo zawieszona.

Prognoza ruchu lotniczego

Analitycy rynku lotniczego przygotowujący ostatnie edycje prognoz długoterminowych przyjęli założenie, że średnioroczny wzrost gospodarczy na świecie GDP (ang. Gross Domestic Product, Produkt Krajowy Brutto) będzie wynosił 2,7%. Najwyższą dynamikę wzrostu swoich gospodarek odnotują państwa regionów: Azji i wysp Pacyfiku (3,7%), Afryki (3,0%) i Bliskiego Wschodu. Poniżej średniej globalnej będą się rozwijały gospodarki: Ameryki Południowej i wysp Karaibskich (2,4%), Ameryki Północnej (2,1%) oraz Rosji i Azji Centralnej, a najniższą dynamikę wynoszącą 1,4% odnotują państwa Europy.

Rozwój gospodarczy będzie generował średnioroczne przyrosty pracy przewozowej pasażerów na poziomie 4%. Najszybciej rozwijającymi się regionami będą: Azja i wyspy Pacyfiku oraz Afryka, gdzie przewozy będą rosły w średniorocznym tempie około 5%. Na najmniejszym rynku afrykańskim średnioroczny wzrost będzie najwyższy (5,4%), ale region ten odpowiada tylko za 2% wyniku globalnego. Na dwóch dużych rynkach Ameryki Płn. i Europy wzrost będzie umiarkowany i wyniesie odpowiednio 2,7% i 3,1%. Wzrost przewozów większy od gospodarczego (2,7%) wynikać będzie głównie z: rozbudowy siatki połączeń, obniżek cen biletów, a także pozytywnego wpływu rozwoju światowego handlu i międzynarodowej turystyki. Motorem wzrostu ruchu lotniczego będzie postępująca urbanizacja i rosnąca zamożność na rynkach wschodzących o dużym potencjale, w tym głównie: Chin i Indii. Jednak zasadniczym czynnikiem stymulującym rozwój ruchu lotniczego będzie wzrost populacji ludności i sukcesywne powiększanie się klasy średniej. Analitycy szacują (ONZ), że w ciągu dwóch dekad liczba mieszkańców globu wzrośnie o 17% (z 7,8 mld do 9,1 mld), a klasa średnia o 50% (z 4 mld do 6 mld). Coroczna kilkuprocentowa dynamika ruchu lotniczego zaowocuje tym, że w ciągu 20 lat liczba pasażerów wzrośnie z 4,4 mld (2019 r.) do 10 mld (2040 r.), a praca przewozowa z 8,5 bln pkm/pasażerokm (liczba osób pomnożona przez odległości przez nich przebyte) do 12,9 mln pkm w 2030 r. i 19,2 bln pkm w 2040 r.

Według szacunków Boeinga w 2040 r. rejonami o największym ruchu lotniczym będą trasy wewnętrzne w: Chinach (2,7 bln pkm), Ameryce Północnej (2,2 bln pkm) i Europie oraz połączenia z Europy do Ameryki Północnej (1,1 bln pkm). Udział rynku azjatyckiego na świecie wynoszący obecnie 34% (2019 r.) za dwie dekady osiągnie poziom 40%, a europejskiego spadnie z 21% do 17%. Na niezmienionym poziomie (udział procentowy) pozostaną rynki: Ameryki Płd., Rosji i Azji Centralnej oraz Afryki.

 

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc