Zaloguj

8. Baza Lotnictwa Transportowego

Zakupione w Hiszpanii dla Sil Powietrznych samoloty CASA C-295M to najnowoczesniejsze polskie samoloty transportowe. Udowodnily wielokrotnie swoja przydatnosc, w tym w misjach wykonywanych w rejonach niebezpiecznych poza granicami kraju.

Zakupione w Hiszpanii dla Sil Powietrznych samoloty CASA C-295M to najnowoczesniejsze polskie samoloty transportowe. Udowodnily wielokrotnie swoja przydatnosc, w tym w misjach wykonywanych w rejonach niebezpiecznych poza granicami kraju.

Z płk. pil. mgr. inż. Pawłem Bigosem, dowódcą 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, o jednostce, jej zadaniach i bieżącej działalności rozmawia Bartosz Bera.

Jak Pan Pułkownik może podsumować ubiegły rok?

W mojej ocenie rok 2017 był bardzo wartościowy dla jednostki patrząc chociażby pod względem wykonanego nalotu. 8. Baza Lotnictwa Transportowego (8. BLTr) zrealizowała:

  • nalot 8263 godz., przy wstępnym planie 7900 godz.;
  • ilość dni lotnych – 334 na 365 dni w roku, zgodnie z powiedzeniem „Słońce jeszcze a my już, Słońce już a my jeszcze”;
  • ilość misji lotniczych – 720;
  • sprawność samolotów C-295M – 89,7 proc., M28B/PT GC – 83,8 proc.

Należy podkreślić wysiłek całego personelu związany z zabezpieczeniem wylotów o statusie HEAD.
Na uwagę zasługuje ilość wykonanych przez jednostkę „Akcji serce” – 25, przy 34 akcjach w całym 2017 r. Jest chlubą dla naszej jednostki, że mogliśmy przyczynić się do ratowania życia ludzkiego.
W roku 2017 łącznie w ramach ćwiczeń w Polsce i poza granicami kraju 8. BLTr zrealizowała 35 zadań w ponad 130 lotach z nalotem prawie 300 godz. Najważniejsze z nich to: AV-DET, „Orlik”, „Ramstein Guard”, „Renegate-SAREX”, EATT, EMBOW, EAATTC, „Falcon Leap”, „Dragon” i wiele innych.
Olbrzymim wysiłkiem dla personelu latającego i służby inżynieryjno-lotniczej 8. BLTr było zabezpieczenie defilady lotniczej z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz zabezpieczenie i udział w Air Show 2017 (8 samolotów transportowych C-295M oraz 5 samolotów M-28 B/PT GC).
Milowym krokiem w szkoleniu lotniczym było pozyskanie symulatora lotu samolotu C-295M – dostawa dla 8. BLTr była następstwem umowy podpisanej przez MON. Na początku 2017 r. symulator dotarł na Balice i kanadyjska firma CAE rozpoczęła wtedy instalację urządzenia w nowo wybudowanym budynku. Od kwietnia trwały prace związane z instalacją i aktualizacją oprogramowania w systemach symulatora, a do czerwca polsko-hiszpańska grupa sprawdzała urządzenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w kontrakcie. Finał miał miejsce 8 września 2017 r.
W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w dniu 10 listopada 2017 r zakończyło się szkolenie czterech instruktorów-pilotów oraz pięciu mechaników-serwisantów. Szkolenie personelu było zawarte w umowie podpisanej przez Inspektorat Uzbrojenia MON z firmą Airbus Defence and Space. Uzyskiwanie tych uprawnień rozpoczęło się na początku września i zakończyło się na początku listopada. Obejmowało ono zarówno szkolenie teoretyczne jak i praktyczne. Po otrzymaniu certyfikatów 8. BLTr uzyskała zdolność do samodzielnego szkolenia pilotów C-295M na symulatorze lotów, które rozpoczęliśmy 12 grudnia 2017 r.

Jakie inwestycje poczyniono w 8. BLTr w ostatnim czasie? Co jest ponadto planowane?

W ostatnim czasie w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego jedną z najważniejszych inwestycji była modernizacja płaszczyzny postoju samolotów PPS 3. W dniu 12 grudnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji zadania inwestycyjnego Modernizacja PPS 3 na lotnisku Kraków-Balice. Inwestorem zadania był 12. Terenowy Oddział Lotniskowy (12. TOL), a wykonawca został wybrany w drodze przetargu. Z ramienia 8. BLTr, tj. użytkownika PPS 3, całokształt modernizacji koordynowała Infrastruktura Lotniskowa. Dotychczasowa powierzchnia PPS 3 wynosiła około 21 000 m². W wyniku modernizacji powierzchnia płyty powiększyła się o 16 300 m². Dodatkowo wykonano nową drogę kołowania C 1 (3100 m²). Do czasu modernizacji PPS 3 miała cztery stanowiska dla samolotów transportowych C-130 Hercules, a teraz ma dziewięć stanowisk dla samolotów C-295M. Po modernizacji istnieje możliwość przyjmowania na niej również największych sojuszniczych samolotów transportowych, np. C-17 Globemaster III. Uprościła się również praca kontrolerów ruchu naziemnego na wojskowej części lotniska. Spowodowało to znaczną poprawę bezpieczeństwa na lotnisku (oddalenie stojących statków powietrznych od drogi kołowania). Modernizacja trwała od listopada 2016 r. 8. BLTr uzyskała zdolność przyjęcia samolotów do kodu E. Ponadto zrealizowano sześć zadań remontowych poprawiających infrastrukturę i wygląd kompleksu wojskowego Kraków-Balice.
Natomiast w planach na 2018 r. mamy: kontynuowanie zadania „Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw” – planowane przyjęcie do eksploatacji to 2020 r., ale prace są na tak zaawansowanym poziome, że możemy się spodziewać ich zakończenia jeszcze w 2019 r. Ma być również przeprowadzony remont magazynu żywnościowego i dwóch budynków, dostosowanie pomieszczeń do archiwum itp. W kolejnych latach w planach jest budowa biura przepustek i hali sportowej.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc