Zaloguj

Borsuki rosną w Stalowej Woli

Pierwszy prototyp Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk

Pierwszy prototyp Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk

Niestety, na tegorocznym XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego znów nie zobaczymy prototypu Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk, jednego z najważniejszych perspektywicznych produktów polskiego przemysłu obronnego. W ubiegłym roku nie znalazł się on na kieleckim salonie ze względu na napięty harmonogram trwających wówczas badań wstępnych (zakładowych), a obecnie – z uwagi na badania kwalifikacyjne. W programie Borsuk wiele się dzieje, stąd postaramy się zrekompensować naszym Czytelnikom brak możliwości podziwiania NBPWP „na żywo” aktualnymi informacjami na temat postępów programu.

Przypomnijmy na wstępie, że rozwój Borsuka prowadzony jest w ramach projektu rozwojowego „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty kryptonim Borsuk”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr 5/2014. Umowę nr DOB-BiO5/001/05/2014 na jego realizację 24 października 2014 r. zawarło, specjalnie w tym celu utworzone rok wcześniej, konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. (obecnie HSW S.A.), Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Akademia Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej), Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Politechnika Warszawska. Budżet przedsięwzięcia określono wówczas na 75 mln PLN, z czego na dofinansowanie ze strony NCBR przypaść miało 62 mln PLN.

Pierwotnie umowa obejmowała osiem etapów realizacji pracy badawczo-rozwojowej – od opracowania studium wykonalności i określenia założeń do projektowania, przez wykonanie projektu wstępnego (obejmującego budowę modelu kadłuba podwozia umożliwiającego sprawdzenie funkcjonalne w zakresie jego odporności przeciwminowej i pływalności po wykonanie prototypu), badania zakładowe oraz kwalifikacyjne prototypu nowego pojazdu, po opracowanie dokumentacji technicznej wyrobu do jego produkcji seryjnej.

Na przestrzeni lat umowa była rozszerzana o dodatkowe etapy i prace, obejmujące m.in.: przekształcenie modelu podwozia w eksperymentalny pojazd (demonstrator) poprzedzający budowę prototypu i stanowiący jego wsparcie w trakcie realizacji pracy, w tym podczas badań; wykonanie systemu wieżowego ZSSW-30 w wersji „Z” (z systemem teleinformatycznym umożliwiającym komunikację i ochronę informacji na poziomie „zastrzeżone”, o czym dalej), a wreszcie – w kwietniu 2022 r. – zawarcie aneksu do umowy głównej rozszerzającego pracę o dodatkowe cztery egzemplarze prototypowe/przedseryjne NBPWP. Ogólny koszt pracy wzrósł do 262,06 mln PLN przy dofinansowaniu NCBR w wysokości 242,2 mln PLN.

❚ Rok intensywnych badań
We wrześniu 2020 r. rozpoczęły się badania wstępne (zakładowe) prototypu NBPWP Borsuk w ramach piątego etapu pracy rozwojowej. Od połowy 2021 r. przez pierwsze półrocze bieżącego były one kontynuowane, a po ich zakończeniu wprowadzano zmiany w pojeździe będące efektem uwag i zaleceń sformułowanych w trakcie tego etapu badań.

Równolegle trwał szósty etap pracy rozwojowej, dotyczący opracowania i uzgodnienia programu i metodyk badań kwalifikacyjnych, które będą ostatnim etapem cyklu badawczo-rozwojowego, poprzedzającym etap wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonawczej do produkcji seryjnej.

❚ Stado Borsuków powiększa się

W związku ze znaczeniem programu Borsuk dla modernizacji technicznej Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, już kilkanaście miesięcy temu Huta Stalowa Wola S.A. zaproponowała jego przyspieszenie poprzez włączenie do procesu rozwoju pojazdu czterech kolejnych prototypów/wozów przedseryjnych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc