Zaloguj

Krajowe ćwiczenie

W sklad nowoutworzonego cywilno-wojskowego osrodka ARCC (Aeronautical Search and Rescue) wchodza trzy komponenty: glowny osrodek koordynacji, usytuowany w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (PAZP) oraz dwa wspolpracujące wojskowe osrodki podległe, zlokalizowane w strukturze COP-DKP (Centrum Operacji Powietrznych – Dowodztwo Komponentu Powietrznego) i COM-DKM (Centrum Operacji Morskich – Dowodztwo Komponentu Morskiego).

W sklad nowoutworzonego cywilno-wojskowego osrodka ARCC (Aeronautical Search and Rescue) wchodza trzy komponenty: glowny osrodek koordynacji, usytuowany w Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (PAZP) oraz dwa wspolpracujące wojskowe osrodki podległe, zlokalizowane w strukturze COP-DKP (Centrum Operacji Powietrznych – Dowodztwo Komponentu Powietrznego) i COM-DKM (Centrum Operacji Morskich – Dowodztwo Komponentu Morskiego).

15 listopada ubiegłego roku odbyły się w Polsce największe ćwiczenia służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Powyższe zamierzenie zostało przeprowadzone w ramach corocznie organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-18/II. Sprawdzeniu podlegały rozwiązania systemowe funkcjonujące w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), współpracującej z Krajowym System Ratowniczo-Gaśniczym (KSR-G) oraz systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

W ramach ćwiczenia zostały przeprowadzone dwa epizody z obszaru poszukiwania i ratownictwa, które ze względu na otwarty charakter cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem służb, instytucji i organizacji współpracujących w ramach służby ASAR.
W obu epizodach uczestniczyło ponad 500 osób. Jednym z głównych celów ćwiczenia było zweryfikowanie realnych czasów przepływu informacji, realizacji procedur i działania służby ASAR z elementami wydzielonymi z Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego dedykowanymi do współdziałania. Szczególnej ocenie poddano, utworzony w styczniu ubiegłego roku, Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (RCC) umiejscowiony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Scenariusz pierwszego epizodu rozgrywał się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i zakładał jednoczesne prowadzenie działań na dwóch odcinkach położonych w rejonie miejscowości Mrzeżyno. Na terenie 36. dywizjonu rakietowego OP (36. dr OP), specjalistyczne siły ratownictwa chemicznego z SZ RP oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP), dokonały neutralizacji, spowodowanego katastrofą lotniczą, wycieku niebezpiecznej substancji oraz udzieliły pomocy poszkodowanym w wyniku tego zdarzenia. Równolegle, w rejonie pobliskim, prowadzone były działania ukierunkowane na niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku katastrofy lotniczej. Z uwagi na trudne warunku atmosferyczne, kierujący działaniami ratowniczymi (KDR) nie miał możliwości wykorzystania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych (LZPR).
Niemniej jednak skoordynowane działania Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) – grupa Szczecin, doprowadziły do odnalezienia, udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia oraz przetransportowania do szpitali pasażerów samolotu, których podgrywali uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Gościnie oraz żołnierzy 36. dr OP. Koordynacja działań służb układu pozamilitarnego odbywała się pod nadzorem sztabu kryzysowego powołanego w ramach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego.
Drugi z epizodów został przeprowadzony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w okolicach Jeziora Święcajty. W pobliżu m. Giżycko doszło do zdarzenia lotniczego wojskowego transportowego statku powietrznego, który aplikacyjnie został rażony pociskiem rakietowym i musiał awaryjnie wodować na jeziorze w rejonie Kalskich Łąk. Awaryjne lądowanie przeistoczyło sie w katastrofę masową, z udziałem 55 pasażerów i 4 członków załogi.
Pozoranci tego dnia musieli wstać bardzo wcześnie, gdyż o godzinie 6:30 rozpoczął sie proces ich przygotowywania pod kątem upozorowania ran i obrażeń. Osoby poszkodowane były podgrywane przez 45 uczniów z klasy mundurowej Zespołu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Giżycku, 5 ratowników z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego oraz 2 przedstawicieli z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku, natomiast ich charakteryzację przygotował zespół ratowników PCK z Warszawy. Uczniowie klasy mundurowej ZDZ wykazali się dużym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i cierpliwością niezbędną dla roli poszkodowanych. Udział w przedmiotowym ćwiczeniu niewątpliwie pozwolił im zdobyć doświadczenie, a w przyszłości świadomie wybrać służbę, która jest najbliższa ich sercu.
Już w pierwszej fazie zdarzenia weryfikacji został poddany obieg informacji w ramach służby informacyjnej (FIS Olsztyn), potwierdzenie danych z radarów wtórnych i pierwotnych przy współpracy z wojskowym organem dowodzenia obroną powietrzną. Kolejnym elementem rozwoju sytuacji było podegranie ćwiczebnej informacji o zdarzeniu lotniczym do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (numer alarmowy 112). Wszelkie działania zostały zainicjowane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), którego najważniejszy element umiejscowiony jest w PAŻP. Ośrodek ARCC aktywował podległe wojskowe środki dyżurne oraz rozpoczął koordynację działań z układem pozamilitarnym poprzez WCZK Wojewody Warmińsko-mazurskiego, KG PSP oraz KG Policji. Na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności przybyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Harszy, a następnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Węgorzewa, której przedstawiciel objął funkcję Kierującego Działaniem Ratowniczym.
Zasadniczymi ćwiczącymi elementami działającymi na miejscu zdarzenia były dwa Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze (LZPR – wojskowe śmigłowce ratownicze W-3WA SAR wraz z załogami) wydzielane z 2. Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej (2. GPR) z Mińska Mazowieckiego oraz 33. Bazy Lotnictwa Transportowego (33. BLTr) z Powidza. W celu poprawienia skuteczności działania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego LZPR z 2. GPR operował z Lotniska Olsztyn-Mazury (EPSY) natomiast LZPR z 33. BLTr z lotniska Mińsk Mazowiecki (EPMM). Załogi LZPR współdziałały z ratownikami Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego z Olsztyna i Gołdapi (PSP) oraz Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR). Do działań został użyty również Ratownik 17 (śmigłowiec EC135) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Działania ratunkowe Kierującego Akcją Medyczną (KAM) wspierała Grupa Ratownictwa i Polowy Punkt Medyczny wydzielane z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc