Zaloguj

Pierwsze KLTV 4×4 już w Rosomak S.A.

16 kwietnia do zakładów Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich dotarły z Republiki Korei pierwsze egzemplarze lekkich wielozadaniowych pojazdów terenowych Kia Motors KLTV 4×4.

16 kwietnia do zakładów Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich dotarły z Republiki Korei pierwsze egzemplarze lekkich wielozadaniowych pojazdów terenowych Kia Motors KLTV 4×4.

Pierwsze KLTV 4×4 już w Rosomak S.A.

16 kwietnia do zakładów Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich dotarły z Republiki Korei pierwsze egzemplarze lekkich wielozadaniowych pojazdów terenowych Kia Motors KLTV 4×4, które po doposażeniu staną się Lekkimi Pojazdami Rozpoznawczymi na platformie Legwan 4×4. Niemal 400 takich samochodów zamówiło w ubiegłym roku Ministerstwo Obrony Narodowej.

Trzy południowokoreańskie pojazdy, po kilkutygodniowej podróży na statku, dotarły w połowie kwietnia do portu w Gdańsku, gdzie zostały wyładowane z kontenerów i – na drogowym zestawie niskopodwoziowym – przewiezione na Śląsk. W najbliższych tygodniach dwa z nich zostaną doposażone do wyspecyfikowanego przez zamawiającego standardu. Potem wezmą udział w cyklu prezentacji dla przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, a także innych formacji bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, a później skierowane zostaną na badania i testy weryfikacyjne w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej. Trzeci będzie początkowo wykorzystywany do wsparcia szkolenia fabrycznych instruktorów oraz techników, a potem zostanie poddany próbom odporności balistycznej.

❚ Koreański następca Honkerów

Pojawienie się nowych pojazdów w Siemianowicach Śląskich jest wynikiem umowy, którą 14 sierpnia ub.r. Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rosomak S.A. Dotyczy ona dostawy „blisko 400” (nieoficjalnie 385) Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) 4×4 na platformie Legwan, których przekazanie zaplanowano na lata 2024–2030. Obejmuje ona także pakiety, logistyczny i szkoleniowy, a jej wartość to ok. 1,2 mld PLN brutto. Bazą LPR jest Legwan 4×4, czyli polska odmiana południowokoreańskiego lekkiego pojazdu terenowego Kia Motors KLTV 4×4, znanego także jako Raycolt. Początkowo pojazdy, jako platformy bazowe, mają trafiać do Polski z fabryki Kia w Republice Korei, a w Siemianowicach Śląskich być modyfikowane do standardu LPR i innych wyspecyfikowanych przez użytkowników.

Osłony balistyczne pojazdu, obejmujące elementy z kompozytu i szkła pancernego, zapewniają odporność balistyczną na poziomie 1 wg STANAG 4569A. Zweryfikują to testy prowadzone przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Osłony balistyczne pojazdu, obejmujące elementy z kompozytu i szkła pancernego, zapewniają odporność balistyczną na poziomie 1 wg STANAG 4569A. Zweryfikują to testy prowadzone przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Pierwsze KLTV 4×4 już w Rosomak S.A.

Na przestrzeni kolejnych lat planuje się transfer technologii i stopniowe zwiększanie zakresu produkcji pojazdu w Polsce. W pierwszej kolejności planuje się uruchomienie produkcji nadwozia oraz uzyskanie zdolności do wprowadzania zmian konstrukcyjnych pod kątem wymagań Sił Zbrojnych RP. Obecnie trwają analizy dotyczące skali niezbędnych inwestycji związanych z uruchomieniem licencyjnej produkcji KLTV 4×4 w Rosomak S.A. zarówno jeśli chodzi o maszyny, jak i infrastrukturę budynków. Do połowy br. spółka planuje uzgodnić z Agencją Uzbrojenia zakres oraz harmonogram produkcji i polonizacji produktu. Rozpoczęcie produkcji pojazdów w Polsce planuje się w 2028 r.

Pojazd Kia Motors KLTV 4×4 został wytypowany do zakupu na bazie przeprowadzonej przez Agencję Uzbrojenia analizy rynku dostępnych wojskowych podwozi w układzie 4×4 o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) w przedziale 6–11 t pod kątem spełnienia wymagań taktyczno-technicznych dla LPR, określonych we Wniosku Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w sprawie potrzeby pozyskania takiego pojazdu w ramach procedury pilnej potrzeby operacyjnej.

Prowadząc wspomnianą analizę, zapytania ofertowe skierowano do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (Kia Motors), Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. (Navistar Defense), AMZ-KUTNO S.A. (Ford Polska) i Auto Podlasie Sp. z o.o. (Toyota Central Europe). W toku prac za najkorzystniejszą uznano ofertę PGZ, w związku z tym 21 czerwca 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie pojazdów LPR 4×4 w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Efektem negocjacji było podpisanie wspomnianej umowy 14 sierpnia ub.r.

Wcześniej, 9 sierpnia 2023 r. w Seulu, zawarto umowę generalną o współpracy (General Agreement) i umowę dystrybucyjną (Distributorship Agreement), a nieco później – 4 października ub.r. – także umowę serwisową (Service and Warranty Agreement), umożliwiającą zapewnienie wsparcia posprzedażowego. W ramach tychże kontraktów, zgodnie z polityką korporacyjną Kia Motors, spółka Rosomak S.A. została autoryzowanym dystrybutorem firmy Kia i otrzymała wyłączne prawa do sprzedaży KLTV 4×4 w Polsce oraz dostawy usług z nim związanych. Ponadto, Rosomak S.A. we współpracy z Kia Motors, ustanowić ma potencjał przemysłowy, który umożliwi produkcję i sprzedaż Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych 4×4 oraz innych wersji pojazdów na bazie KLTV 4×4 (szerzej w WiT 10/2023 i 1/2024).

Pierwsze KLTV 4×4 już w Rosomak S.A.

Chociaż Legwana 4x4 określa się jako następcę Honkerów i UAZ-ów-469, a więc samochodów o limicie DMC 3,5 tony, to faktycznie pojazdów o takich cechach konstrukcyjnych i kategorii masy brakowało dotąd w Siłach Zbrojnych RP. Należą do niej nieliczne HMMWV/Tumak kilku odmian (poniżej 300), wykorzystywane przez Wojska Lądowe i Wojska Specjalne.

Łączne zapotrzebowanie na takie pojazdy jest oceniane na ok. 3000 lub nawet więcej, biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania nie tylko wersji bazowej o DMC 6,0 t, ale także o wydłużonym rozstawie osi, cechującej się DMC 7,0 t, mogącej posłużyć jako nośnik zabudów specjalistycznych.

Zobacz więcej materiałów w pełnym wydaniu artykułu w wersji elektronicznej >>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc