Zaloguj

Lotnictwo wojskowe Włoch

W wyposażeniu LWL Włoch jest 48 śmigłowców bojowych A129 Mangusta, w tym 16 A129C (na zdjęciu) i 32 A129D. W latach 2025-2030 ma  je zastąpić 48  AW249.

W wyposażeniu LWL Włoch jest 48 śmigłowców bojowych A129 Mangusta, w tym 16 A129C (na zdjęciu) i 32 A129D. W latach 2025-2030 ma je zastąpić 48 AW249.

Na czele Wojsk Lądowych Włoch stoi Sztab Generalny Wojsk Lądowych – Stato Maggiore dell’Esercito z siedzibą w Rzymie, dowódcą Wojsk Lądowych jest gen. armii Pietro Serino. Sztab znajduje się w kompleksie Palazzo Esercito po północno zachodniej stronie dworca głównego Roma-Termini, ok. 1,5 km od Dowództwa Sił Powietrznych po wschodniej stronie dworca. Zadaniem Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych jest zorganizowanie, wyposażenie, wyszkolenie oraz utrzymanie w gotowości podległych wojsk, a także programowanie ich rozwoju i określanie zapotrzebowania na infrastrukturę, ludzi i sprzęt. Do administrowania sztabowi podlega Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito (CNAEsercito) znajdujące się w Rzymie. Działania Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych zabezpiecza pułk transportowy i ochrony 11º Reggimento Trasporti „Flaminia”.

Wśród podległych organów dowodzenia jest Dowództwo Operacyjne Wojsk Lądowych – Comando delle Forze Operative Terrestri – Comando Operativo Esercito (COMFOTER COE), na czele którego stoi gen. armii Giovanni Fungo. Dowództwo to odpowiada za wszechstronne przygotowanie Wojsk Lądowych, za organizację szkoleń i ćwiczeń oraz za egzaminowanie i certyfikację jednostek. Bezpośrednio natomiast dowództwu temu podlegają Dowództwo Lotnictwa Wojsk Lądowych – Comando Aviazione dell’Esercito (AVES) znajdujące się w Viterbo (ok. 60 km na północny zachód od Rzymu) oraz Dowództwo Działań Specjalnych – Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE) w Pizie.

Zmodernizowany śmigłowiec A129D Mangusta jest dostosowany m.in. do przenoszenia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-ER i zbiorników dodatkowych.

Zmodernizowany śmigłowiec A129D Mangusta jest dostosowany m.in. do przenoszenia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-ER i zbiorników dodatkowych.

Główne siły włoskich Wojsk Lądowych są podzielone na dwa terytorialne dowództwa operacyjne i kilka specjalistycznych. Pod Dowództwo Terytorialne „Północ”, Comando Forze Operative Nord (COMFOP NORD) w Padwie podlega dywizja Divisione „Vittorio Veneto” z dowództwem we Florencji. Jest to dywizja mieszana, mająca element zmechanizowany i element lekki. Jej elementem zmechanizowanym jest brygada pancerna 132ª Brigata Corazzata „Ariete”, mająca w swoim składzie dwa bataliony czołgów Ariete, batalion piechoty zmechanizowanej na gąsienicowych bojowych wozach piechoty Dardo, batalion rozpoznawczy z wozami kołowymi wsparcia ogniowego Centauro, dywizjon artylerii z haubicami samobieżnymi PzH 2000 kal. 155 mm. Elementem „średnim” dywizji jest brygada kawalerii Brigata di Cavalleria „Pozzuolo del Friuli” z Girizia. Składa się ona z batalionu rozpoznawczego z wozami wsparcia ogniowego Centauro, batalionu piechoty desantowej z lekkimi wielozadaniowymi samochodami terenowymi Lince, batalionu piechoty morskiej z gąsienicowymi pływającymi transporterami opancerzonymi AAV-7A1 oraz dywizjonu artylerii z haubicami holowanymi FH70 kal. 155 mm. I wreszcie elementem lekkim dywizji jest brygada spadochronowa Brigata Paracadutisti „Folgore” z Livorno, składająca się z trzech batalionów spadochronowych i dywizjonu moździerzy kal. 120 mm oraz brygada kawalerii powietrznej Brigata Aeromobile „Friuli”. Poza Divisione „Vittorio Veneto” w skład dowództwa wchodzą trzy administracyjne dowództwa terytorialne oraz samodzielne jednostki zabezpieczenia.

Dowództwo „Południe” – Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD) ma swoją siedzibę w Neapolu. W jego skład, poza jednostkami zabezpieczenia, wchodzi dywizja Divisione „Acqui” z dowództwem w Kapua na południe od Rzymu. Jest to dywizja wystawiająca pięć brygad, przystosowana zarówno do wzmocnienia sił porządkowych w kraju, jak i do wystawiania sił i środków do misji stabilizacyjnych oraz pokojowych poza granicami kraju. W skład dywizji wchodzą: brygada zmechanizowana Brigata Meccanizzata „Granatieri di Sardegna” z dowództwem w Rzymie (batalion wozów wsparcia ogniowego Centauro, batalion zmechanizowany na bojowych wozach piechoty Dardo, batalion zmechanizowany na wielozadaniowych samochodach terenowych Lince, batalion reprezentacyjny), brygada zmechanizowana Brigata Meccanizzata „Aosta” z Mesyny na Sycylii (trzy bataliony na kołowych bojowych wozach piechoty Freccia, batalion wozów wsparcia ogniowego Centauro, dywizjon haubic holowanych FH70 kal. 155 mm), brygada zmechanizowana Brigata Meccanizzata „Pinerolo” z Bari o identycznej strukturze, brygada zmechanizowana Brigata Meccanizzata „Sassari” z Sassari na Sardynii z trzema batalionami piechoty na wielozadaniowych samochodach terenowych Lince, ale planowana do przezbrojenia na kołowe bojowe wozy piechoty Freccia o identycznej strukturze jak dwie wcześniej wspomniane oraz brygada zmechanizowana Brigata Bersaglieri „Garibaldi” z Caserta pod Neapolem, mająca w swoim składzie batalion czołgów Ariete, dwa bataliony zmechanizowane na bojowych wozach piechoty Dardo i dywizjon artylerii haubic samobieżnych PzH 2000 kal. 155 mm.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc