Zaloguj

Rok 2021 pomyślnym okresem

WZL1 zostały nominowane w konkursie Nagrody Gospodarczej WŁ Biznes na PLUS w kategorii Projekt Przyszłości.

WZL1 zostały nominowane w konkursie Nagrody Gospodarczej WŁ Biznes na PLUS w kategorii Projekt Przyszłości.

Kończący się rok był niezwykle udany dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1) W tym okresie zrealizowano nie tylko szereg kluczowych dla firmy działań odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ale także różnorodnych inicjatyw wynikających z prowadzonej przez Zarząd aktywnej polityki rozwojowej Spółki.

Przede wszystkim kontynuowano procedurę wdrażania Lean Management usprawniając tym samym kolejne procesy oddziaływujące bezpośrednio na produkcję. Koncepcja ta, z którą zaznajomieni są już wszyscy pracownicy, stała się fundamentem organizacji całego procesu wykonania poszczególnych usług. Standardy optymalizacyjne zostały zaimplementowane m.in. w obszarach technologicznym, logistycznym (sprzedaż, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa) oraz produkcyjnym (wydział demontażu śmigłowców). Program jest nieustannie udoskonalany i rozszerzany w pozostałych procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływa on na zdolności realizowania zobowiązań firmy jako Centrum Eksploatacji Śmigłowców Sił Zbrojnych RP w związku z zakupem przez Wojsko Polskie śmigłowców AW101 Merlin, które będą serwisowane w WZL1. Dzięki wdrożeniu filozofii Lean Management uległ skróceniu czas wykonywania poszczególnych zadań, przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości, którą potwierdzają liczne certyfikaty. W drugim kwartale 2021 r. audytorzy pozytywnie ocenili działalność Zakładów, przekazując na ręce Zarządu certyfikat AS 9100 rew. D.

W 2021r. zakończyła się budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z Centrum Badań Nieniszczących.

W 2021r. zakończyła się budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z Centrum Badań Nieniszczących.

Wrzesień bieżącego roku to okres kolejnych wyróżnień. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. otrzymały Złote Certyfikaty Jakości oraz nagrodę w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategorii Innowacyjna Firma. Niespełna dwa miesiące później zostały nominowane do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS w kategorii Projekt Przyszłości. Prezes Spółki – Marcin Nocuń – nominowany był w konkursie Manager Roku Województwa Łódzkiego.

Wszystkie te wyróżnienia są bezpośrednio związane z aktywnością firmy i prowadzonymi w jej ramach projektami. Jedną z kluczowych inicjatyw jest dofinansowana ze środków UE koncepcja Trójstopniowej Rakiety Suborbitalnej (TRS), która przeszła próby poligonowe. Celem inicjatywy jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Karmana (100 km). Obok lidera przedsięwzięcia (WZL1) badania w ramach projektu prowadzą również Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza) oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego).

W tym roku zakończyła się, wsparta przez Fundusze Unijne, budowa Centrum Badań i Rozwoju wraz z Centrum Badań Nieniszczących. W ten sposób zostanie zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa głównie w obszarze lotnictwa oraz badań nieniszczących. Spółka coraz intensywniej zaznacza swoją obecność na rynku globalnym m.in. poprzez udział w targach międzynarodowych. Prowadzone są liczne rozmowy odnoszące się do możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi w różnorodnych aspektach.

W Zakładach kładziony jest nacisk na kwestię ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie pozytywnych relacji z mikro i makro otoczeniem przedsiębiorstwa. W firmie funkcjonuje koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a w jej ramach polityka środowiskowa. Zarząd i pracownicy Spółki nie tylko pozytywnie odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej, ale również starają się minimalizować wpływ szkodliwych czynników produkcji na naturę. Przykładem może być wsparcie aktywności fizycznej w regionie, wsparcie placówek dydaktycznych czy chociażby akcja sadzenia drzew i wieszania budek dla ptaków. Na terenie WZL1 działa nowoczesna podczyszczalnia, funkcjonuje segregacja i odpowiednia utylizacja odpadów oraz zasada zero waste solutions, prowadzone są kampanie edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych rozwiązań zmniejszających zakres oddziaływania produkcji na środowisko.

Przedstawiciele WZL1 wzięli udział w kilkudziesięciu różnych wydarzeniach prezentując możliwości usługowe przedsiębiorstwa, kierując swoją ofertę nie tylko do sektora wojskowego, ale również cywilnego. W 2021 r. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. odniosły liczne sukcesy nie tylko w ramach działań biznesowych, ale także w innych kategoriach. Pracownicy Spółki utworzyli drużynę piłkarską damską oraz męską i dumnie reprezentują Spółkę podczas zmagań sportowych zdobywając miejsce na podium. Damska reprezentacja stanęła na drugim miejscu podium podczas Turnieju o Puchar Prezesa PGZ.

Odpowiednie strategie i cele systematycznie realizowane przez Zarząd i kadrę pozwalają budować nie tylko spójny i profesjonalny zespół pracowników, którzy perfekcyjnie wykonują każdą usługę, ale również wprowadzać przedsiębiorstwo w krąg najlepszych, najrentowniejszych Spółek z kapitałem polskim w kraju. WZL1 zdobywa coraz wyższą pozycję na arenie międzynarodowej. W kolejnych latach z pewnością będzie można obserwować dalszy rozwój przedsiębiorstwa, większą obecność Spółki na rynkach zagranicznych oraz realizację nowych, unikatowych inwestycji i projektów, które jeszcze bardziej umocnią stabilną pozycję Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Jednocześnie dzięki licznym realizowanym projektom WZL1 nieustanie poszerzają swoje kompetencje.

 

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc