×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

LOTNICTWO – AVIATION INTERNATIONAL

Miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki. Każdy numer liczy 100 stron, prezentuje na swoich łamach tematy przyszłości, współczesności i historii lotnictwa.

Najnowsze wydanie czasopisma
a w nim:

 • Aktualności wojskowe – Piotr Butowski, Paweł Henski,Stanisław Kutnik, Waldemar Zwierzchlejski
 • Aktualności z kosmosu – Waldemar Zwierzchlejski
 • Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
 • XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Lotnictwo i obrona powietrzna – Stanisław Kutnik
 • Lotnicze propozycje dla Polski. Leonardo na MSPO – Łukasz Pacholski
 • Program Drop. Nowe samoloty transportowe dla Sił Powietrznych – Łukasz Pacholski
 • Tajwańska oferta na MSPO 2019 – Robert Czulda
 • Międzynarodowy Salon Lotniczo-Kosmonautyczny MAKS 2019 – Piotr Butowski
 • Transport lotniczy w 2018 r. w statystyce – Jerzy Liwiński
 • Strefa turbulencji. Rosyjski przemysł lotniczy – Piotr Butowski
 • Francusko-indyjskie ćwiczenie lotnicze „Garuda VI” – Joris van Boven, Alex van Noye
 • Tylko dla orłów. Ćwiczenie „Anatolian Eagle 2019” – George Karavantos
 • Defilada „Wierni Polsce”. Katowice, 15 sierpnia 2019 r. – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona
 • Wahadłowce kosmiczne X-37B i ich misje – Paweł Henski
 • Chandrayaan-2. O włos od sukcesu– Waldemar Zwierzchlejski
 • Focke-Wulf Fw 190. Wersje myśliwsko-bombowe – i szturmowe (część III) – Marek J. Murawski
Podziel się na Facebooku lub Kup w naszym sklepie
wydawnictwo militarne

Lotnictwo Aviation International 10/2016

Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk Długoterminowe pro­gnozy rynku lot­ni­czego – Jerzy Liwiński „Armia…

  wydawnictwo militarne

  Lotnictwo Aviation International 9/2016

  Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski, Piotr Butowski Przelot samo­lo­tów NATO nad Warszawą – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk Farnborough…

   wydawnictwo militarne

   Lotnictwo Aviation International 8/2016

   Spis tre­ści: Polski i uzbro­jony. Wywiad z pre­ze­sem zarządu i dyrek­to­rem naczel­nym Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, Januszem Zakręckim – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa Aktualności woj­skowe –…

    wydawnictwo militarne

    Lotnictwo Aviation International 7/2016

    Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski Targi Pro Defense 2016. Bezzałogowe sys­temy powietrzne – Maciej Szopa Świąteczna wio­sna Lotnictwa Wojsk Lądowych – Miłosz Rusiecki…

     wydawnictwo militarne

     Lotnictwo Aviation International 6/2016

     Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski Rusza budowa ame­ry­kań­skiej bazy w Redzikowie – Łukasz Pacholski Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski Patriot: nowo­cze­sny i ela­styczny. Wywiad z Johnem…

      wydawnictwo militarne

      Lotnictwo Aviation International 5/2016

      Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski „Strategia bez­pie­czeń­stwa naro­do­wego a prze­mysł obronny” – debata w Bydgoszczy – Łukasz Pacholski HammerHead: pierw­sze zamó­wie­nie eks­por­towe – Maciej Szopa…

       wydawnictwo militarne

       Lotnictwo Aviation International 4/2016

       Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski W PZL Mielec wypro­du­ko­wano już 300 kabin śmi­głowca Black Hawk – Maciej Szopa Wznowienie pro­duk­cji bom­bowca stra­te­gicz­nego Tu-160 – Piotr Butowski…

        wydawnictwo militarne

        Lotnictwo Aviation International 3/2016

        Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe — Łukasz Pacholski,Piotr Butowski Aktualności kosmiczne — Waldemar Zwierzchlejski Aktualności cywilne — Paweł Bondaryk Program Joint Strike Fighter. Na ostat­niej pro­stej — Paweł Henski Boeing zakoń­czył pro­duk­cję C‑17A Globemaster…

         wydawnictwo militarne

         Lotnictwo Aviation International 2/2016

         Spis tre­ści: Aktualności woj­skowe – Łukasz Pacholski Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejski Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk, Piotr Butowski Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2016 –…

          TOP