×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się lub pobierz w formacie PDF

Założenia ogólne

Administratorem danych osobowych jest Zespół Badań i Analiz Militarnych Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-391) ul. Anieli Krzywoń 2/155, biuro przy ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Zespołu Badań i Analiz Militarnych  powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Zespół Badań i Analiz Militarnych  szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie  w zakładce http://www.zbiam.pl/sklep/regulamin znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dobrowolność pozyskiwania danych

Zespół Badań i Analiz Militarnych daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie usługi wysyłkowe wymagają zapisania się. Zapisanie się  jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil wysyłając informację na adres: office@zbiam.pl

Pobieranie danych osobowych

Zapisanie się do usług oferowanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych, takich jak newsletter, czy zakup wydawanych przez niego magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”, „MORZE” „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem tzn.: (nazwisko i imię Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (do wysłania zamówienia), jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, numer NIP). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

Przechowywanie danych osobowych

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi, z wyłączeniem adresów podanych w celu realizacji zakupionej usługi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Zespół Badań i Analiz Militarnych wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do www.zbiam.pl , a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez www.zbiam.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

Zespół Badań i Analiz Militarnych nie zawiera serwisów (np. czat) w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne.

Wgląd w dane osobowe

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Zespół Badań i Analiz Militarnych udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową http://www.zbiam.pl/moje-konto  dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd oraz modyfikację posiadanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może usunąć konto zwracając się pisemnie do: „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. ul. Anieli Krzywoń 2/155, biuro w Warszawie przy ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa, office@zbiam.pl

Kontakt

Zespół Badań i Analiz Militarnych jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.zbiam.pl/kontakt

TOP