Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGZ S.A.

9 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nowymi członkami Rady Nadzorczej PGZ S.A. zostali Paweł Stańczyk oraz Hubert Królikowski.

Paweł Stańczyk ukończył Instytut Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego i Podyplomowe Studia Zarządzania Środkami Unijnymi w latach 2014-2020 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem programu MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa ds. rozwoju w firmie Orlen Serwis S.A., należącej do Grupy Orlen. Wcześniej był m.in. dyrektorem wykonawczym ds. logistyki w PKN Orlen, prezesem spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych z Grupy PERN oraz wiceprezydentem miasta Ostrołęki.

Hubert Królikowski ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1996 r. obronił pracę doktorską. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych o specjalności bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej. W kwietniu 2015 r. odebrał nominację profesorską w dziedzinie nauk społecznych oraz politycznych z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przeszłości pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Obecnie pracuje jako Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

(PGZ) Foto: PGZ
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc