Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar

Zakup policyjnych karabinów wyborowych w koszu

Komenda Główna Policji unieważniła postępowanie przetargowe w sprawie zakupu partii karabinów wyborowych kalibru 7,62 mm. Fot. DGRSZ

15 lipca Komenda Główna Policji poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu partii karabinów wyborowych kalibru 7,62 mm. Powodem tego kroku jest wystąpienie wady, która jest niemożliwa do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z uzasadnieniem faktycznym: Zamawiający w toku postępowania wezwał wykonawcę do dostarczenia wzoru i przeprowadził procedurę testową. Przebieg testu wykazał, iż postanowienia SWZ są nieprecyzyjne, co uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedury. Z przebiegu testów zostały sporządzone dwa protokoły, które były rozbieżne w ocenie spełniania przez testowany produkt wymogów SWZ. Wykonawca złożył odwołanie, w którym zakwestionował sposób przeprowadzenia i udokumentowania testów, a także zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 106 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez uzależnienie wyniku weryfikacji testów od osoby realizującej test, a nie od testowanego przedmiotu. W związku z wniesionym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej na przebieg testów, Zamawiający dokonał ponownej analizy treści SWZ. Biorąc pod uwagę zarzuty Wykonawcy m.in. rażące naruszenie zarówno zasady przejrzystości postępowania jak i naruszeniem równowagi konkurencyjnej w postępowaniu, Zamawiający stwierdził, że przeprowadzenie testów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 1 pkt c) SWZ, jest nie możliwe w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego wyniku oceny sprawności oferowanych wyrobów. Załącznik nr 6 do SWZ zawiera jedynie tabelę ze wskazaniem 2 badanych funkcjonalności, brak jest natomiast przejrzystego opisu procedury przeprowadzenia czynności, zmierzających do oceny zgodności produktu z postanowieniami SWZ. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wiążący charakter realizowanych testów, brak odpowiedniej procedury przebiegu testów uniemożliwia równe traktowanie Wykonawców. Przedmiotowa procedura winna określać m.in. kto i ile osób może dokonać oceny technicznej i jakościowej oferowanego wyrobu, czy jest możliwość natychmiastowego powtórzenia ocenianych czynności podczas testów i ewentualnie ile razy oraz w jakich warunkach odbędą się testy. Powinna też opisywać konkretny sposób przeprowadzenia testów oraz wskazywać obiektywne i niedyskryminujące metody oceny spełniania wymogów przez oferowany produkt.

W powyższym postępowaniu przetargowym oferty złożyli dwaj wykonawcy: M.K. Szuster Juliusz Krzysztof Szuster (2,5 mln PLN brutto, w tym zamówienie podstawowe 1,7 mln PLN brutto) oraz UMO Sp. z o.o. (1,5 mln PLN brutto, w tym zamówienie podstawowe 1,1 mln PLN brutto). Zgodnie z upublicznioną dokumentacją, Komenda Główna Policji planowała zakup 19 kompletów karabinów wyborowych strzelających amunicją 7,62x51 mm NATO oraz (w opcji) 8 kolejnych. Postępowanie uruchomiono w kwietniu bieżącego roku. Broń miała być powtarzalną z zamkiem czterotaktowym. Lufa pływająca powinna mieć 26 cali długości i być wyposażona w hamulec wylotowy umożliwiający montaż tłumika dźwięku bez konieczności demontażu hamulca.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 comments on “Zakup policyjnych karabinów wyborowych w koszu”

  1. Po 89 roku nigdy, żaden oficer policji nie wydał rozkazu użycia strzelca wyborowego, bo każdy z nich się boi, że prokuratura postawi im potem zarzut zabójstwa i po 20 latach procesów uniewinni - jak po Magdalence. Kupowanie im jakiegokolwiek wyposażenia nie ma żadnego sensu.

  2. Może mi ktoś wyjaśnić, po co, w warunkach strzelań policyjnych ( realnie do 200m) 26 calowa lufa? Przetarg pisany pod oferenta? Brak przemyślenia co i po co się kupuje? Czy może zwyczajnie ja się nie znam... Toż ten karabin, po dokręceniu tłumika, będzie mieć z 150cm długości.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc