Zaloguj

Zakończenie badań systemu łączności zmodyfikowanego w WZM S.A. BWP-1

Zmodyfikowany bwp BWP-1 w odmianie dowódczo-bojowej przed wjazdem do komory klimatycznej WiTPiS. Fot. WZM

28 października, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania poinformowały o pozytywnym zakończeniu badań zmodyfikowanego bojowego wozu piechoty BWP-1 w zakresie zdolności do dowodzenia.

Pojazd został poddany stosownym testom, zrealizowanym przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka przy współudziale Wojskowego Instytutu Łączności z Zegrza, czego wymagał zamawiający (1. Regionalna Baza Logistyczna). Podczas sprawdzeń prowadzonych przez WITPiS przeprowadzono m.in. badania środowiskowe związane z możliwością pracy wyposażenia zmodyfikowanego pojazdu w temperaturach od -30°C do 50°C. Sprawdzono także odporność na oddziaływanie innych czynników środowiskowych, jak deszcz, pył czy wiatr. Kluczowym elementem programu badań było sprawdzenie działania nowego systemu łączności i teleinformatycznego. Zastosowane rozwiązania zostały poddane szczegółowym testom, prowadzonym przez ekspertów z WITPiS i WIŁ. Zweryfikowano także współpracę systemów zmodyfikowanego pojazdu z opracowanym przez Centrum Projektów Informatycznych oprogramowaniem SI MGPO. Testy zakończono w październiku br.

Wóz w komorze klimatycznej podczas testów odporności na niskie temperatury. Fot. WZM

Od pewnego czasu trwają prace nad zwiększeniem możliwości leciwych bojowych wozów piechoty BWP-1. Jednym z elementów analiz było podpisanie w lipcu ub. r. umowy między Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. a 1. Regionalną Bazą Logistyczną z Wałcza, dotyczącej modyfikacji BWP-1 w zakresie systemów łączności i teleinformatycznych (dosł. „zdolności do dowodzenia”). W ramach przeprowadzonych prac pojazd wyposażono w dwie radiostacje Radmor RRC-9311 wraz z nową instalacją antenową, cyfrowy system łączności wewnętrznej WB Electronics PZUŁW FONET i system teleinformatyczny powstały w CPI oraz współpracujący z nim odbiornik systemu nawigacji satelitarnej GPS. W zależności od wymaganej konfiguracji pojazd może być wyposażony w dwie radiostacje (wóz w wersji dowódczo-bojowej) lub jedną (wóz w wersji bojowej, tzw. liniowy). Opisane modyfikacje zapewniają kompatybilności z innymi wozami bojowymi znajdującymi się w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Oprócz wymiany systemu łączności zapewniającej komunikację foniczną, załoga pojazdu otrzymała również możliwość transmisji danych w postaci: sytuacji taktycznej, położenia jednostek własnych i różnego typu innych plików.

Nowy sprzęt łączności zewnętrznej i wewnętrznej zamontowany w zmodyfikowanym przez WZM S.A. bwp BWP-1. Fot. Andrzej Kiński

Poza opisanym programem modyfikacji bwp BWP-1, realizowane są przygotowania do programu modernizacji pojazdów. WZM S.A. podczas MSPO 2021 przedstawiły kolejną już propozycję modernizacji przestarzałego wozu. Pomimo pozostawania w służbie Wojska Polskiego od pół wieku, BWP-1 nie doczekały się w tym okresie poważniejszej modernizacji czy szeroko zakrojonej modyfikacji. Tym samym zasadniczo nie różnią się zbytnio od pojazdów wdrażanych do służby pod koniec lat 60.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 comments on “Zakończenie badań systemu łączności zmodyfikowanego w WZM S.A. BWP-1”

  1. Jakiekolwiek modyfikacje tego złomu to skrajna niegospodarność i wyłudzanie pieniędzy podatników. Przeznaczcie WSZYSTKIE te środki które chcecie utopić w tym złomie na przyspieszenie produkcji Borsuków i wymianę szrotu na nowoczesny sprzęt o zdolnościach przeciwpancernych. Malutka odpalana z tego złomu nadaje się do głuszenia ryb w stawie, o ile uda się w niego trafić.

  2. Tak. Borsuk wejdzie do linii za około 5 lat Sensowna ilość za około 10. Do tego czasu wojsko ma rowerami jeździć? Na ryby jak rozumiem.

  3. Docelowo można zmodernizować niewielką ilość tych staroci ( powiedzmy ze 2-3 bataliony łącznie ze wszystkich jednostek po kilka sztuk) na przeczekanie kilku lat do momentu sprawnej produkcji seryjnej w dużej ilości BWP Borsuk, które to powinny być priorytetowo traktowane, a na teraz ważne jest zorganizowanie zwiększenia zdolności produkcyjnych na wysokim poziomie dla nowego BWP. Po tym gdy Borsuk będzie nasycać poszczególne jednostki operacyjne można zmodernizowane BWP-1 przekazać do WOT.

  4. Myślę, że pewna ilość BWPów mogłaby być wozami pomocniczym. Potrzebne są wozy dowodzenia, łączności, rozpoznania i inne takie. Trudno zrobić z tego czegoś normalny wóz bojowy.

  5. @ Pablo, wojsko jeździ rowerami od 89 roku, bo już wtedy BMP-1 było złomem, to, że przez kolejne kilka lat pojeżdzi nic nie zmieni, a patrząc na tempo wszelkich modernicacji w MON, "pakiet modernizacyjny" do BMP zostanie zaprojektowany, przebadany, certyfikowany i zatwierdzony za kolejne 5-8 lat i złapie jeszcze ze 2-3 lata opóźnień - więc finalnie zbiegnie się z seryjnymi Borsukami, już partiach próbnych, bez chorób wieku dziecięcego. Modernizacje BMP trzeba było robić 15-20 lat temu, wtedy gdy zabrali się za to rosjanie. Teraz BMP zalać towotem i wstawic do magazynów jako rezerwa strategiczna na W.

  6. "Zasadniczo nie różnią się zbytnio" ma znaczyć, że NICZYM się nie różnią tylko autor się boi napisać to wprost. Zamiast tego używa modnych obecnie półokreśleń.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc