Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. podsumowały rok 2023

Do połowy grudnia br. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. przekazały Wojsku Polskiemu 14 zmodernizowanych do standardu PLM1 czołgów Leopard 2A4. Cztery kolejne były w różnych stadiach odbiorów. Fot. 1. WBPanc/st. szer. Paweł Bednarczyk

Należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. opublikowały na swej stronie internetowej podsumowanie kończącego się roku 2023.

Według komunikatu był to dla spółki czas bardzo intensywny i pracowity. Zakłady sukcesywnie przekazywały zmodernizowane i wyremontowane czołgi w ramach realizowanych umów. Do Sił Zbrojnych RP trafiło m.in. 14 czołgów Leopard 2A4 zmodernizowanych do wersji 2PLM1. Cztery kolejne wozy tego typu znajdowały się w trakcie przygotowań do odbiorów, które powinny się odbyć jeszcze w tym roku, zatem ogólna liczba zmodernizowanych w 2023 r. Leopardów 2A4 powinna osiągnąć 18, a łączna przekazanych Wojskom Pancernym i Zmechanizowanym na mocy umowy zawartej 28 grudnia 2015 r. (z późniejszymi aneksami, ostatnia znana wartość to 3,29 mld PLN) osiągnie 58 lub nawet 62, jeśli ostatecznie uda się przekazać cztery wspomniane wozy do 31 grudnia. Liczba zmodernizowanych wozów jest podobna jak w roku ubiegłym, kiedy udało się ostatecznie przekazać ich 19. Jak mówi komunikat zwiększenie liczby zmodernizowanych czołgów w porównaniu do tempa z lat ubiegłych (z roku 2020 i 2021 r., kiedy przekazano 12 i 13 wozów ‒ przyp. aut.) było możliwe dzięki optymalizacji procesu prac wykonywanych na poszczególnych etapach modernizacji.

Spółka przekazała również SZ RP 29 czołgów T-72M1 po remoncie wraz z modyfikacją do standardu M1R. Dwa kolejne wozy były w trakcie prób poligonowych i mają zostać przygotowane do odbiorów jeszcze w tym roku. W roku ubiegłym były to 22 czołgi.

Zakład na bieżąco realizuje również remonty główne i konserwacyjne czołgów PT-91.  Kontynuowane są także umowy dotyczące remontów wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2.

Prognozowany zysk spółki za rok 2023 r. jest oceniany na ok. 50 mln PLN.

W ramach działań wsparcia Ukrainy w ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. utworzono w roku bieżącym hub serwisowy sprzętu pancernego Sił Zbrojnych Ukrainy. Prace związane z jego uruchomieniem zostały wykonane w rekordowo krótkim czasie, niespełna dwóch miesięcy. Prace rozpoczyna się od weryfikacji uszkodzeń i oceny stanu faktycznego każdego z przkazanych do remontu pojazdów. Pierwsze czołgi po naprawie w Polsce zostały przywrócone do pełnej gotowości bojowej i wróciły na front. Prace nad kolejnymi wozami trwają.

W najbliższych latach planowane jest zdobycie nowych kompetencji, tym razem w obszarze produkcji sprzętu artyleryjskiego. Ma się do tego przyczynić projekt inwestycyjny związany z utworzeniem nowej linii technologicznej do produkcji 155 mm armatohaubic samobieżnych Krab. Zakład otrzymał na tę inwestycję od Skarbu Państwa 850 mln PLN, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2027 r.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc