Zaloguj

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. wyprodukują moduły elektroniki dla systemu „Wisła”

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. i amerykański koncern Raytheon Integrated Defense Systems podpisały porozumienie (Letter Subcontract) umożliwiające rozpoczęcie przygotowań do produkcji i integracji zestawów modułów elektroniki DLTM (ang. Data Link Terminal Module) dla systemu „Wisła”.

 

W odbywającej się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce uroczystości podpisania dokumentu wzięli udział: członek zarządu PGZ S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki oraz John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defense Systems.

Porozumienie jest kolejnym krokiem w partnerskiej współpracy PGZ i Raytheon IDS w zakresie produkcji i dostaw systemu „Wisła” dla Sił Zbrojnych RP. W marcu b.r. analogiczny dokument, dotyczący wyrzutni M903 do zestawów PATRIOT podpisała Huta Stalowa Wola S.A. Dokument kontraktowy zostanie w nadchodzących miesiącach poddany audytowi oraz akceptacji w ramach procesu Foreign Military Sales (FMS).

Podpisane dziś porozumienie to kolejny etap przygotowania do produkcji kluczowych elementów wyrzutni, na których opierać się będzie system „Wisła”. Jako Polska Grupa Zbrojeniowa mocno angażujemy się w szereg projektów realizowanych wraz z partnerami zagranicznymi, zarówno w ramach dostaw dla Sił Zbrojnych RP, jak i dla innych klientów – powiedział członek zarządu PGZ S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki.

Moduły DLTM to krytyczne elementy wyrzutni M903 wchodzącej w skład konfiguracji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”. Dzięki realizacji kontraktu w WZE S.A. ustanawiane są zdolności do produkcji i serwisowania tego typu bloków elektronicznych, a sama spółka zostanie włączona w grupę certyfikowanych poddostawców firmy Raytheon w ramach tzw. globalnego łańcucha dostaw (Global Supply Chain).

Nasz zakład posiada już większość umiejętności wymaganych do wytwarzania bloków DLTM. Doświadczenie to nabyliśmy przy okazji remontów i modernizacji sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP wykorzystujących inne amerykańskie rozwiązania – powiedział dr Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu WZE S.A. – Patrząc na sprawę przyszłościowo, odbiór przez Raytheon już pierwszego modułu DTLM będzie oznaczać przyznanie nam statusu certyfikowanego poddostawcy, co otworzy przed nami potencjalną możliwość realizacji innych kontraktów na dostawy takich rozwiązań do systemu PATRIOT – dodał.

Dostarczone w I fazie programu „Wisła” Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym przy istotnym udziale w produkcji wyrzutni i ich komponentów Huty Stalowa Wola S.A. i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Za eksploatację i modernizację systemów wyrzutni będą odpowiadać spółki z Grupy PGZ. Wyrzutnie M903 wchodzić będą w skład systemów PATRIOT produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed PGZ możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień.

Kontynuując negocjacje offsetowe z PGZ, Raytheon koncentruje się na rozwoju polskiego przemysłu poprzez kontrakty takie jak ten z WZE – powiedział Pete Bata, dyrektor programu WISŁA w firmie Raytheon. – Raytheon jest długoletnim partnerem Polski i pragniemy kontynuować współpracę przez wiele lat.

 Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu „Wisła” po stronie PGZ składa się z 14 podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto niektóre z innych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie „Wisła” jako poddostawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc