Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Wodowanie niszczyciela Shirui

12 października w stoczni Mitsubishi Heavy Industries w Nagasaki odbyła się uroczystość chrztu i wodowania niszczyciela rakietowego Shirui (DD-120), drugiego przedstawiciela typu Asahi budowanego dla Morskich Sił Samoobrony Japonii.

Budowę okrętu rozpoczęto w maju 2016 roku, a według planów uroczyste wcielenie do służby ma nastąpić w marcu 2019. Podobnie jak bliźniacza jednostka, bazuje konstrukcyjnie na typie Akizuki – powyższy krok ma na celu ograniczenie kosztów programu. Oba mają stacjonować w Sasebo i stanowić część 2. Flotylli Okrętów.

Głównym zada­niem obu okrę­tów będzie zwal­cza­nie okrę­tów pod­wod­nych – do tego będzie słu­żyło część prze­no­szo­nego uzbro­je­nia (rakie­to­tor­pedy w wyrzutni Mk.41, lek­kie tor­pedy kali­bru 324 mm oraz zaokrę­to­wany śmi­gło­wiec pokła­dowy Sikorsky SH-60K Seahawk). Poza tym ma on, stan­dar­dowe dla Sił Samoobrony, środki bojowe w postaci m.in. armaty kali­bru 127 mm, poci­sków prze­ciw­lot­ni­czych ESSM oraz prze­ciw­o­krę­to­wych Type 90. Wśród nowo­ści, w sto­sunku do poprzed­niego typu, wymie­nia się układ napę­dowy w ukła­dzie COGLAG, dodat­kowo (według czę­ści publi­ka­cji) otrzy­mały zmo­der­ni­zo­wane sta­cje radio­lo­ka­cyjne sys­temu FCS-3A wyko­nane w tech­no­lo­gii GaN.

(ŁP) Foto: Ministerstwo Obrony Japonii
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc