Zaloguj

Wodowanie korwety Oz

23 sierpnia w stoczni German Naval Yards w Kilonii odbyła się uroczystość wodowania wielozadaniowej korwety rakietowej Oz, drugiej jednostki typu Sa’ar 6 budowanych w Niemczech na zamówienie Izraela.

Kontrakt na budowę serii kor­wet typu Sa’ar 6 został pod­pi­sany w maju 2015 roku. Uroczystość pale­nia blach prze­zna­czo­nych do budowy pro­to­typu miała miej­sce w lutym 2018 roku. W bieżącym roku to już drugie wodowanie jednostki dla Izraela, 23 maja zwodowano prototypowy INS Magen. Nowe kor­wety mają pozwo­lić na reali­za­cję zadań ope­ra­cyj­nych na wodach Morza Śródziemnego. W pro­jek­cie Niemcy współ­pra­co­wali z Izraelczykami, któ­rzy dostar­czą część wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia pokła­do­wego – m.in. sta­cję radio­lo­ka­cyjną EL/M‑2248 MF-STAR, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska arty­le­ryj­skie Typhoon czy pio­nowe wyrzut­nie i poci­ski Barak‑8.

Korwety typu Sa’ar 6 mają długość 90 metrów i 13 metrów sze­ro­ko­ści. Ich wypor­ność ma oscy­lo­wać około 1900 ton. Stanowią odmianę pro­jektu MEKO A‑100. W ramach pro­gramu Izrael prze­jął od Stanów Zjednoczonych (poprzez pro­ce­durę EDA) śmi­głowce pokła­dowe Sikorsky SH-60F Seahawk.

(ŁP) Foto: tkMS
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc