Zaloguj

Wieloletnia umowa na modernizację Starów 266

16 września 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poinformował o udzieleniu zamówienia w sprawie wieloletniej umowy dotyczącej modernizacji ciężarówek Star 266 do wersji Star 266M2. Powyższe zlecenie wykona firma Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k.

W ramach umowy, którą negocjowano na zasadach wyłączności, w latach 2019-2023 modernizację do wersji Star 266M2 ma przejść 351 ciężarówek. Dodatkowo zamawiający zawarł prawo opcji na kolejnych 88 egzemplarzy. Całość zlecenia będzie kosztowała Skarb Państwa 158,5 mln złotych z VAT. Jest to kolejne, w ostatnich dniach, zlecenie dotyczące modernizacji Starów 266 – 5 września podpisano umowę na modernizację jedenastu wozów z dostosowaniem i wyposażeniem Warsztatu Obsługi Pojazdów (osiem) oraz Warsztatu Spawalniczo-Blacharskiego (trzy). To kosztowało 10,5 mln złotych z VAT.

Firma Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k., na zasadach wyłączności, prowadzi modernizację ciężarówek Star 266 do wersji 266M2 od lat. Pierwsze egzemplarze trafiły do Wojska Polskiego w 2011 roku.

(ŁP) Foto: Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k.
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Wieloletnia umowa na modernizację Starów 266”

  1. 5 wrze­śnia pod­pi­sano umowę na moder­ni­za­cję jede­na­stu wozów z dosto­so­wa­niem i wypo­sa­że­niem Warsztatu Obsługi Pojazdów (osiem) oraz Warsztatu Spawalniczo-Blacharskiego (trzy). To kosz­to­wało 10,5 mln zło­tych z VAT.

    rozumiem 266 świetne auto, skoro z wojska to przypuszczam ze w stanie nie najgorszym, ale jeżeli 11 aut modernizujemy i bedzie to kosztowało 10 mln to k*** chyba będą hybrydy w takim razie...

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc