Zaloguj

Więcej zestawów Route Clearance System dla Bundeswehry

5 maja koncern Rheinmetall poinformował, że Bundeswehra zamówiła w nim dodatkowe zestawy rozminowania dróg Route Clearance System (RCSys). Jest to uzupełniające zamówienie na cztery zestawy. Dokładnej kwoty kontraktu nie podano, ograniczając się do stwierdzenia, że jest to „kilkanaście milionów EUR”. Bazowy czteroletni kontrakt podpisano w grudniu 2019 r. z możliwością zamówienia kolejnych zestawów RCSys w ciągu czterech lat, co właśnie ma miejsce.


W ramach najnowszego zamówienia Rheinnmetall dostarczy pięć kołowych transporterów opancerzonych Fuchs w wersji TPz1 A8A12 Bedienertruppfahrzeug/GRCP i cztery zdalnie sterowane gąsienicowe wozy Wiesel 1. Nie będą to pojazdy fabrycznie nowe, a używane, przebudowane przez Rheinmetall do obecnej wersji. Razem z pojazdami Rheinmetall dostarczy siedem zestawów wyposażenia zadaniowego do wozów Wiesel 1 wraz z osprzętem eksploatacyjnym.

Rheinnmetall opracował Route Clearance System na zamówienie Bundeswehry do wykrywania min, min-pułapek i improwizowanych ładunków wybuchowych ukrytych na różnej głębokości pod poziomem gruntu, nawet dość znacznej. Urządzenia i sposób ich działania do wykrywania takich zagrożeń miały odznaczać się większą skutecznością detekcji niż dotąd dostępne rozwiązania techniczne. RCSys miał służyć przede wszystkim do sprawdzania i oczyszczania szlaków drogowych, którymi poruszały się siły kontyngentu Bundeswehry i sojuszników z NATO ISAF w Afganistanie.

Rheinmetall dostarczył do 2013 r. siedem takich zestawów. Nie ma danych o ich ewentualnych stratach operacyjnych. Były wykorzystywane jako część tzw. German Route Clearing Package (GRCP), czyli różnych pojazdów dostosowanych do zadań rozminowania.

Zestaw RCSys składa się z lekko opancerzonego gąsienicowego wozu Wiesel 1. W tym przypadku przerobionego na pojazd bezzałogowy i zdalnie sterowany. Wiesel 1 wykonuje najbardziej niewdzięczną część zadania, będąc nosicielem radiolokatora Bodendurchdringungsradar (Ground Penetration Radar) skanującego grunt w poszukiwaniu zakopanych min. Przez co pojazd jest narażony na zniszczenie w wyniku eksplozji ukrytego ładunku. Uzupełnieniem radiolokatora jest zintegrowany z nim wykrywacz metalu. Po zlokalizowaniu ukrytej miny do akcji wchodzi 10-tonowy robot saperski Mini MineWolf (MW240), wyposażony w odpowiedni zestaw manipulatorów do prac ziemnych i przeciwminowych. Oba pojazdy są zdalnie sterowane przez operatorów z wnętrza ich transportera opancerzonego, którym jest TPz 1 Fuchs A8A12 Bedienertruppfahrzeug/GRCP. Wiesela 1 i Mini MineWolfa w miejsce akcji transportuje na platformie samochód ciężarowy RMMV Multi FSA z hakowym systemem załadowczym.

Roboty saperskie Mini MineWolf dostarczy niemiecko-szwajcarska spółka MineWolf Systems AG, którą po jej bankructwie kupiła w 2016 r. brytyjska spółka Pearson Engineering.

(Adam M. Maciejewski) Foto: Rheinmetall
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc