Zaloguj

WCBKT S.A.: rok 2020 to czas nowych wyzwań

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. zakończyło rok 2019 z dodatnim  wynikiem finansowym.

Ten jedyny w Polsce producent urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP) zrealizował kompleksowo wszystkie zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, spółka w listopadzie 2019 roku zawarła z 3. Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie umowę na dostawę kilkunastu sztuk nowych urządzeń NOSP. W szczególności dostawa obejmowała przekazanie zasilaczy GPU nowej generacji (LUZES V/D seria V), które sukcesywnie zastępują wysłużone urządzenia APA-5, produkcji ZSRR. Wszystkie urządzenia zostały wyprodukowane w 2019 roku, a umowa, oprócz dostawy, obejmowała również przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi.

Nowe urządzenia trafiły m.in. do jednostek wojskowych w Malborku, Powidzu, Dęblinie, Inowrocławiu, Pruszczu Gdańskim, Nowym Glinniku i Leźnicy Wielkiej.

Ponadto spółka podpisała z 3. Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie aneks do czteroletniej umowy (zawartej w  czerwcu 2019 r.), obejmującej świadczenie usług w zakresie odtworzenia  parametrów technicznych oraz serwisowania urządzeń NOSP w ok. 30 jednostkach wojskowych rozlokowanych na terenie całego kraju.

 – Rok 2020 zaczął się dla spółki bardzo korzystnie. Nie tylko zrealizowaliśmy w stu procentach i terminowo dostawy nowych urządzeń NOSP dla Sił Zbrojnych RP w 2019 roku, ale także z sukcesem kontynuujemy realizację czteroletniej umowy serwisowej w roku bieżącym – Piotr Kisiel, prezes WCBKT S.A.

Mając na uwadze plany pozyskania przez Ministerstwo Obrony Narodowej samolotów V generacji (program Harpia) oraz bazując na posiadanym potencjale intelektualnym i technicznym, spółka jest w stanie złożyć deklarację co do gotowości zapewnienia wsparcia eksploatacji tych samolotów w zakresie dostarczenia kompatybilnych urządzeń NOSP. Ponadto, jest otwarta na nowe wyzwania w obszarze budowania kompetencji w zakresie sieciocentryczności. Potencjał spółki, w tym zdolności techniczno-technologiczne dają również gwarancję uzyskania pełnych kompetencji w zakresie zabezpieczenia eksploatacji nowych śmigłowców bojowych (program Kruk) oraz udziału w realizacji programu zabezpieczenia obsługi i eksploatacji różnych typów UAV.

W 2020 roku spółka będzie kontynuowała  wzmacnianie  swojej obecności na cywilnym rynku lotniczym w Polsce i prowadziła działania marketingowo-handlowe za granicą, oferując przede wszystkim sprzęt do obsługi naziemnej oraz kilkadziesiąt rodzajów elementów wyposażenia hangarowo-lotniskowego, które jest w stanie przygotować zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

 – Poszukując nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, udoskonalamy nasze produkty oraz implementujemy nowe technologie. Dzięki temu, że jesteśmy jedynymi właścicielami zastosowanych rozwiązań, możliwości modyfikacji i modernizacji produkowanych przez nas urządzeń są nieograniczone, a ich kolejne serie stanowią najlepszy dowód na nieustanne poszerzanie naszej oferty – Piotr Kisiel, prezes WCBKT S.A.

Przykładem wdrożonych innowacji, których praktyczne zastosowanie w seryjnych urządzeniach  wyróżnia  WCBKT S.A. na tle innych przedsiębiorstw w branży, jest przede wszystkim System Zdalnej Diagnostyki Online, umożliwiający stałe monitorowanie pracy lotniskowych zasilaczy elektroenergetycznych (GPU), niezależnie od ich lokalizacji. Odbywa się to poprzez szyfrowane łącze tunelowe VPN. System ten zapewnia natychmiastową reakcję serwisu w przypadku wystąpienia awarii urządzenia, polegającą na szybkiej analizie i określeniu jej przyczyny, fachowej pomocy w jej usunięciu i jeśli zachodzi potrzeba, dostarczeniu części zamiennej. Wszystko to odbywa się bez konieczności czasochłonnego i kosztownego wyjazdu grupy serwisowej.

Dążąc do skrócenia czasu trwania czynności serwisowych przy zminimalizowaniu ryzyka pomyłek, spółka wdrożyła również innowacyjną technologię wirtualnej rzeczywistości w postaci okularów HoloLens, która będzie wsparciem w procesach szkolenia załogi, jak również obsługi, serwisu i montażu wybranych urządzeń NOSP.

Poza strategiczną działalnością spółki, jaką jest zabezpieczanie potrzeb Sił Zbrojnych RP  w zakresie dostaw i serwisu urządzeń NOSP, spółka dostarcza także inne komponenty wchodzące w skład wyposażenia sprzętu wojskowego.

– W ramach tej działalności produkujemy, na bazie technologii opracowanej w Wojskowej Akademii Technicznej, System Tłumienia Wybuchu i Gaszenia Pożaru STOPFIRE, przeznaczony do zastosowania w czołgach, wozach bojowych i innym sprzęcie wojskowym. Parametry taktyczno-techniczne, jakie zostały uzyskane przez ten system w trakcie badań, w szczególności czas tłumienia wybuchu i gaszenia pożaru który wynosi max. 150 ms, kwalifikują go do grona najlepszych tego typu systemów na świecie – mówi Piotr Kisiel, prezes WCBKT S.A.

System STOPFIRE został wybrany przez konstruktorów z konsorcjum HSW S.A. do zastosowania w nowym  wozie  bojowym  BORSUK. W ramach realizacji tego projektu, WCBKT S.A dostarczyło dwa komplety systemu, który zostanie zabudowany na modelu i prototypie wozu NBPWP BORSUK. Otworzy to dla spółki nowy obszar działania.

– Ponadto, chcąc efektywnie zabezpieczyć teraźniejsze i przyszłe potrzeby innych rodzajów wojsk, w tym przede wszystkim Wojsk Lądowych w nowoczesne systemy szkoleniowe, Spółka podjęła skuteczne działania obejmujące modernizację trenażerów dla załóg czołgów T-72, PT-91 oraz wozów bojowych BWP-1. Rozwiązania technologiczne w tym zakresie były opracowywane i produkowane przez spółkę od 2000 roku. Ich modernizacja pozwoli na zwiększenie efektywności szkolenia załóg czołgów i BWP, w szczególności może stanowić bazę dla podstawowego szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreśl Piotr Kisiel, prezes WCBKT S.A.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę WAT i WCBKT S.A. w projekcie systemu STOPFIRE, obydwa podmioty zdecydowały o podjęciu kontynuacji prac nad wdrożeniem do seryjnej produkcji polskiego Aktywnego  Systemu  Obrony Pojazdów. Niewiele państw na świecie może pochwalić się wdrożeniem tego rodzaju systemu,  a w  Polsce żadna firma nie oferuje takiego rozwiązania technologicznego. System ten ma zapewnić dookólną ochronę różnego rodzaju pojazdom wojskowym przed kierowanymi i niekierowanymi pociskami rakietowymi z głowicami kumulacyjnymi przy wysokim prawdopodobieństwie zniszczenia lub neutralizacji zagrożenia oraz niskim poziomie fałszywych alarmów. Aktualnie prace zostały zakończone po osiągnięciu VI poziomu gotowości  technologicznej. Obecnie prowadzone są działania w celu pozyskania środków finansowych na dokończenie tego projektu.

(WCBKT S.A.) Foto: WCBKT S.A.
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc