Zaloguj
reklama PIT-RADWAR

Warsztaty malarsko-fotograficzne dla weteranów

WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH MALARSKO-FOTOGRAFICZNYCH DLA WETERANÓW „PEJZAŻE MAZOWIECKIE”

TERMIN: 04 – 14.10.2019 r. /11 dni/

MIEJSCE: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

LICZBA UCZESTNIKÓW:

W warsztatach weźmie udział 20 beneficjentów, w tym:

 • 10 w grupie malarskiej
 • 10 w grupie fotograficznej

Kandydaci do udziału w warsztatach nie muszą legitymować się udokumentowanymi uzdolnieniami artystycznymi.

Warunkiem ich udziału (kryteria) w tym projekcie jest jednak:

 1. Posiadanie statusu weterana/weterana poszkodowanego w misjach poza granicami kraju lub członka ich najbliższej rodziny (mąż, żona, dziecko). Ponadto w przypadku braku statusu weterana udział w misji poza granicami kraju (zaświadczenie).
 2. W przypadku dzieci weteranów udział w warsztatach wraz z dorosłym rodzicem w pełni uczestniczącym w programie warsztatów.
 3. Posiadanie zainteresowań zarówno w dziedzinie malarstwa jak i fotografii.
 4. Gotowość rozwoju własnych zainteresowań, zdolności oraz wiedzy z zakresu malarstwa jak i fotografii.
 5. Akceptacja założeń warsztatów oraz pełnego udziału w zajęciach programowych.
 6. Złożenie zgodnie z harmonogramem dokumentów rekrutacyjnych.
 7. Wykorzystanie wybranych zdjęć i wypowiedzi podczas warsztatów w celach promocyjnych warsztatów.
 8. Nieodpłatne przekazanie obrazów i fotografii wytworzonych podczas warsztatów na cele statutowe Fundacji, w tym w celu ich nieodpłatnego przekazania instytucjom współpracującym przy tych warsztatach oraz innym instytucjom państwowym/pożytku publicznego lub osobom indywidualnym.
 9. Zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania organizatora warsztatów o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających udział w warsztatach, w celu przekazania wykorzystania miejsca przez innego kandydata.
 10. Konieczność potwierdzenia uczestnictwa do dnia 30.09.2019 roku z jednoczesnym podaniem sposobu przyjazdu do m. Radziejowice (czy własnym środkiem lokomocji, czy środkiem lokomocji zabezpieczonym przez fundację).

W procesie rekrutacji preferowany będzie udział kandydatów z małych miast i terenów wiejskich, gdzie dostęp do oferty kulturalnej jest trudniejszy niż w dużych aglomeracjach. Istotna będzie również kolejność zgłoszeń.

KOSZTY UDZIAŁU:

Koszty zajęć programowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów w całości pokrywa Fundacja „Nikt Nie Zostaje”. Po uprzednim zgłoszeniu Organizator zapewnia również możliwość przejazdu uczestników warsztatów z centrum Warszawy do Radziejowic w dniu 04.10. 2019 r. i ich powrót do centrum Warszawy po zakończeniu warsztatów w dniu 14.10.2019 r.

Czas i miejsce odjazdu zostaną określone po zakończeniu rekrutacji. W przypadku rażącego naruszenia warunków udziału w warsztatach czy zasad współżycia społecznego organizator zastrzega sobie możliwość relegowania takiej osoby z warsztatów i wystąpienia o zwrot poniesionych kosztów na drodze prawnej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 1. Przesłanie „zeskanowanych” po wypełnieniu formularzy rekrutacyjnych wraz z oświadczeniami kandydatów na adres poczty elektronicznej Fundacji „Nikt Nie Zostaje” sekretariat@niktniezostaje.net.pl - do 30.09.2019 r.
 2. 01.10.2019 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, powołanej przez Prezesa Fundacji z udziałem przedstawiciela Centrum Weterana misji poza granicami kraju MON.
 3. Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach drogą elektroniczną wnioskodawcom - do 02.10.2019 r.
 4. Przekazanie do koordynatora warsztatów z ramienia Fundacji „Nikt Nie Zostaje” oryginałów wypełnionych formularzy rekrutacyjnych wraz z oświadczeniami przez osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach – najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.
reklama PCO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc