Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar

W Centrum Techniki Morskiej powstaje demonstrator nowego trału

W dniach 24-25 września 2019 r. w siedzibie wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM S.A.) odbyło się spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt  pn. „Modular Lightweight Minesweeping II” (MLM II). W koordynowanym przez Europejską Agencję Obrony (EDA)  projekcie, OBR CTM S.A. odpowiada za prace mające na celu rozwój modułowego lekkiego trału niekontaktowego MLM oraz opracowanie nowego demonstratora podwodnego trału niekontaktowego do niszczenia min morskich.

Dwudniowe spotkanie odbywające się w Gdyni miało na celu prezentacje wyników i stanu zaawansowania prac podejmowanych w ramach projektu MLM II. Ponadto w jego trakcie omówiono szczegóły dotyczące przyszłych prób morskich w trakcie, których będą testowane opracowane rozwiązania. Uczestniczyli w nim przedstawiciele norweskich instytucji i firm: tj. Forsvarets  Forskningsinstitutt  (FFI) – lider, Thales Norway AS, fińskich: Patria Aviation i Finnish Naval Academy Research Center (FNRC), niemieckiego WTD-71, gospodarza spotkania - OBR CTM S.A. reprezentującego Polskę oraz Inspektoratu Marynarki Wojennej RP. Główne założenie projektu MLM II, przewiduje doprowadzenie opracowanych wcześniej, modułowych systemów przeciwminowych  z poziomu demonstratorów technologii  do poziomu prototypów oraz opracowanie i przetestowanie nowych źródeł pól fizycznych. OBR CTM S.A. w ramach ww. programu realizował w poprzednich latach dwa projekty z obszaru zwalczania min morskich tj. „MLM” oraz „Burmin”.

- Proaktywne opracowanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii morskich, mające na celu potwierdzenie pozycji Spółki  na rynku militarnym jest jednym z celów strategicznych OBR CTM S.A. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że rozwiązania te powstają w ramach międzynarodowych konsorcjów, skupiających  czołowych europejskich wytwórców sprzętu z obszaru obronności i bezpieczeństwa - stwierdził p.o. Prezesa OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

(OBR CTM S.A.)

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc