Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2023

Akademia Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. już po raz ósmy mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2023 - konferencji poświęconej wyzwaniom jakie niesie ze sobą szeroko rozumiane bezpieczeństwo morskie RP.

Tegoroczna edycja Forum, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w Warszawie, został objęta patronatem honorowym przez Pana Ministra Jacka Siewierę – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury oraz Pana Michała Jacha – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Patronat medialny sprawuje Zespół Badań i Analiz Militarnych oraz miesięcznik "Wojsko i Technika".

Celem konferencji jest wskazanie roli i znaczenia Sił Morskich RP, w szczególności Marynarki Wojennej w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku, w odniesieniu do zadań, które są przez nie realizowane w czasie pokoju, kryzysu czy wreszcie wojny.

Wojna w Ukrainie pokazuje dobitnie nie tylko rolę i znaczenie Bałtyku, ale przede wszystkim sił i środków przeznaczonych do zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego państwa. Sił niezbędnych do ochrony państwa, do ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej, portów i kotwicowisk, szlaków handlowych i komunikacyjnych. Pokazuje konieczność współdziałania wszystkich podmiotów gwarantujących morskie bezpieczeństwo kraju.

Jest to wydarzenie w formule konferencji, wraz z wystawą.

Do dyskusji zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele najważniejszych organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i politykę gospodarczą, ale również reprezentanci Sił Zbrojnych RP oraz służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie naszego kraju, a także branżowi eksperci i naukowcy specjalizujących się w tej tematyce.

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego obejmować będzie trzy sesje tematyczne.

Sesja I Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski dynamika rozwoju sił morskich RP” poświęcona zostanie zagadnieniom bezpieczeństwa morskiego RP w sferze politycznej, militarnej i gospodarczej, współczesnym zagrożeniom oraz dynamicznego rozwoju Sił Morskich RP.

Sesja II „Bezpieczeństwo morskie RP przez pryzmat doświadczeń wojny w Ukrainie” podzielona została na dwa Panele tematyczne – Panel II (A) "Bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych" oraz Panel II (B) "Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej".

Sesja III „Wkład przemysłu obronnego w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego RP” podzielona została na dwa panele tematyczne – Panel III (A) „Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej RP” oraz Panel III (B) „Inwestycje i programy modernizacyjne Sił Morskich RP”. Pierwszy będzie doskonałą okazją do przeanalizowania niektórych programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Drugi z paneli będzie natomiast świetną okazją do omówienia projektów jakie w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego realizuje m.in. Straż Graniczna czy organy administracji państwowej, a także zmiany w regulacjach prawnych mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo morskie.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2023.

Szczegółowe informacje i warunki udziału:

 Zapraszamy do kontaktu: e-mail: fbm@ztw.pl, tel: +48 22 849 60 44; + 48 604 493 433; + 48 696 487 079

Więcej informacji: www.fbm.ztw.pl

Teldat
reklama BMS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc