Zaloguj

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON nabrała wiatru w żagle

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON. Od czterech lat, w połączeniu z Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi integralne przedsięwzięcie, wpisujące się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń, poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Siódma edycja Konferencji już po raz kolejny organizowana była wspólnie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej i Politechniką Gdańską. Patronat honorowy nad Targami i Konferencją objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Sponsorem głównym Konferencji została firma Kongsberg, zaś sponsorami oficjalnymi firmy Thales i Sygnity S.A.

Konferencja dzięki wysokiej pozycji w kalendarzu konferencji z branży tematyki morskiej związanej z obronnością i bezpieczeństwem z edycji na edycję poszerza zasięg. W tegorocznej konferencji uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, Inspektor Marynarki Wojennej kadm. Mirosław Mordel, Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego wadm. dr Stanisław Zarychta, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kadm. Piotr Stocki, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Rozwoju prof. Hubert Królikowski, Zastępca Narodowego Hydrografa Wielkiej Brytanii, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, dowódcy związków taktycznych Marynarki Wojennej, przedstawiciele nauki i przemysłu z Polską Grupą Zbrojeniową na czele oraz przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów. Około 260 uczestników z Polski i z zagranicy wysłuchało 92 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 50 instytucji i firm z 13 krajów tj. Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Ukrainy, Rumunii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Brazylii oraz Etiopii. Zgłoszone referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Trzy najbardziej nowatorskie referaty zostały uhonorowane nagrodami w postaci tradycyjnych kryształowych latarni. Wśród laureatów znalazły się wystąpienia przedstawicieli: OBR CTM S.A. Franciszka Szarkowskiego i Pawła Polańskiego pt. „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek”;  Akademii Marynarki Wojennej kmdr ppor. dr Rafała Miętkiewicza pt. „Possible applications of USVs in Polish Navy”; Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Mirosława Gerigka oraz Wojskowej Akademii Technicznej mjr dr Pawła Dobrzyńskiego, dr Stanisława Lipskiego i dr Bogdana Machowskiego pt. “Koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”.

Warto nadmienić, że w tym roku po raz kolejny zorganizowano konferencję kół naukowych i doktorantów pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, która jako integralna część konferencji NATCON zgromadziła ponad 66 młodych naukowców z 9 uczelni, którzy wygłosili 31 referatów.

Podsumowując całe przedsięwzięcie można z satysfakcją stwierdzić, iż tegoroczna edycja NATCON zgromadziła rekordową liczbę 326 uczestników z 13 krajów, którzy wysłuchali aż 123 referatów. To bezsprzecznie potwierdza rosnącą świadomość i wagę spraw bezpieczeństwa morskiego państwa, a także daje wielką satysfakcję organizatorom.


[cycloneslider id="natcon"]

reklam Lockheed Martin
reklama MBDA
  • Reklama Kongsberg
  • reklama Telesystem

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc