Zaloguj

Uszy Orła do naprawy

24 stycznia Komenda Portu Wojennego w Gdyni opublikowała zaproszenie do składania ofert w przetargu dotyczącym naprawy kompleksu hydrolokacyjnego MGK-400, który znajduje się na pokładzie okrętu podwodnego ORP Orzeł.

Potencjalni oferenci będą oceniani pod względem trzech kryteriów – ceny oferty (80%), okresu gwarancji na zrealizowane prace (10%) oraz ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych wynikających z wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym (10%). Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie wniosków do 20 lutego bieżącego roku.

Aktywno-pasywny system MGK-400 (w eksportowej wersji E) pozwala na wykrywanie jednostek nawodnych w odległości około 80 km (w pracy pasywnej). Jest to kolejna próba realizacji prac naprawczych przy kompleksie – ostatnia została podjęta w drugiej połowie 2018 roku i unieważniona w październiku 2018 roku. Powodem tego kroku był fakt, że żaden z trzech (potencjalnych) oferentów nie zdecydował się na złożenie oferty ostatecznej.

(ŁP) Foto: Łukasz Pacholski
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc